Mikrobiologia egzamin - budowa ścian komórkowych bakterii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2618
Wyświetleń: 5236
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologia egzamin - budowa ścian komórkowych bakterii - strona 1 Mikrobiologia egzamin - budowa ścian komórkowych bakterii - strona 2 Mikrobiologia egzamin - budowa ścian komórkowych bakterii - strona 3

Fragment notatki:


...Bakterie G(+) posiadają ścianę komórkową zbudowaną z mureiny od kilkunastu do kilkudziesięciu (40) warstw peptydoglikanu o grubości do 100Ă i stanowi od 50% do 90% suchej asy ściany. Warstwę plastyczną G(+) tworzą heteropolimery kw. Tejchowych, teichourenowych i lipole jchonowych. Bakterie G(+) mają ścianę grubszą i bardziej skoncentrowaną, przez co wszelkie odczynniki nie przenikają przez nią tak łatwo jak w przypadku G(-) Bakterie G(+) mają większy stopień usieciowania (do 100%) w stosunku do bakterii G(-) (20%). Bakterie G(-) maja ścianę zbudowaną z mureiny, ale również z białek i lipoproteidów. Ściana tych bakterii jest węższa, posiada mniej warstw (1-3 warstw peptydoglikanu), część dominującą stanowi warstwa plastyczna: fosfolipidy, białka, lipoproteiny i lipo polisącharydy, łącznie ok. 80% suchej masy ściany
Bakterie G(+) pod wpływem odczynnika Grama odbarwiają się na kolor fioletowy, zaś G(-) na kolor różowy...

...Większość drobnoustrojów najlepiej wzrasta przy pH bliskim obojętnemu. Wyjątek stanowią bakterie fermentacji mlekowej i octowej, bakterie z rodaju Thiobacillus oraz Sulfolobus. Bakterie Thiobacillus thioxidans nawet poniżej 0,5 pH. Wyróżniamy tez bakterie kwasolubne: Aspergillus, Penicillum.
Nadmierne stężenie H+ lub OH- hamuje szereg przemian metabolitycznych oraz wzrost drobnoustrojów. Formy niezdysocjowane łatwiej wnikają do komórek i są toksyczne np. lotne kwasy. Waz ze wzrostem pH drobnoustroje stają się bardziej ciepło oporne...

...Konserwowanie żywności ta metoda prowadzi się albo za pomocą naturalnej fermentacji mlekowej albo przez dodatek nieszkodliwych dla zdrowia kwasów organicznych (lub mineralnych). Do utrwalenia żywności mogą być stosowane spożywcze kwasy: mlekowy, octowy, cytrynowy, jabłkowy. Produkty utrwalone kwasem octowym to marynaty...Różnice w budowie ściany komórkowej bakterii G(+) i G(-)
Bakterie G(+) posiadają ścianę komórkową zbudowaną z mureiny od kilkunastu do kilkudziesięciu (40) warstw peptydoglikanu o grubości do 100Ă i stanowi od 50% do 90% suchej asy ściany. Warstwę plastyczną G(+) tworzą heteropolimery kw. Tejchowych, teichourenowych i lipole jchonowych. Bakterie G(+) mają ścianę grubszą i bardziej skoncentrowaną, przez co wszelkie odczynniki nie przenikają przez nią tak łatwo jak w przypadku G(-) Bakterie G(+) mają większy stopień usieciowania (do 100%) w stosunku do bakterii G(-) (20%). Bakterie G(-) maja ścianę zbudowaną z mureiny, ale również z białek i lipoproteidów. Ściana tych bakterii jest węższa, posiada mniej warstw (1-3 warstw peptydoglikanu), część dominującą stanowi warstwa plastyczna: fosfolipidy, białka, lipoproteiny i lipo polisącharydy, łącznie ok. 80% suchej masy ściany Bakterie G(+) pod wpływem odczynnika Grama odbarwiają się na kolor fioletowy, zaś G(-) na kolor różowy.
Cecha
Gram +
Gram -
Wrażliwość na lizozym
Ściana ulega rozpuszczeniu pozostają protoplasty
Ściana oporna na działanie lizozymu. W obecności lizozymu i czynnika chelatującego tworzą się sferoplastydy
Wrażliwość na fotodynamiczne działanie barwników
Wrażliwe na eozynę i błękit metylenowy
Wrazliwe na sąfraninę
Wrażliwość na telluryn potasu, azydek sodu, octan talu
Mniejsza
Większa
Wrażliwość na sole kwasów tłuszczowych nasyconych
Mała
Duża
Wrażliwość na sole kwasów tłuszczowych nienasyconych
Duża
Mała
Wrażliwość na barwniki anilinowe
Duża
Mała
Wrażliwość na penicyline
Na ogół duża
Często mała
Wrażliwość na detergenty
Duża
Mniejsza
Zapas wolnych aminokwasów w komórce
Duży
Mały albo br

(…)

…: mdłość, wymioty, wolne stolce, zaburzenia akomodacji, śmiertelność 80-100% po 4-8 dniach, rozwój bkt. Tylko w warunkach beztlenowych: ziemia, odchody, kurz, osądy denne, żywność pakowana próżniowo, toksyny te są termo labilne i ulegają rozkładowi pow. 80 ̊C, odporne na działanie kwasów
Escherischia coli- G(-), pałeczka, naturalnie bytuje w jelicie grubym człowieka, jednak niektóre szczepy…
…). Charakterystyczny element strukturalny zarodni - kolumella. Rozmnażanie płciowe -połaczenie gametangiów meskich i żenskich, tworzy sie zygota.
Rodzaj Mucor - grzybnia wysoka przejrzysta, poczatkowo biała, pózniej szarzejaca. Kolumella jest okragła. Nazywane drożdżami mukorowymi - fermentuja cukry wytwarzajac w srodowiskach płynnych ok. 7% etanolu, wystepuja jako zanieczyszczenia powietrza w mleczarniach, moga…

Penicillium
Maja wielokomórkowa grzybnie. W rozmnażaniu generatywnym tworza charakterystyczne dla siebie zarodnie, zwane workami (ascus), w której zarodniki workowe (askospory) powstaja wskutek rozmnażania płciowego, zwykle w liczbie 4 do 8. W rozmnażaniu bezpłciowym workowce wytwarzaja zarodniki zewnetrzne - konidia, oddzielajace sie od strzepki owocujacej, wyrastaja na specjalnych aparatach konidialnych…
… wolnych aminokwasów w komórce
Duży
Mały albo brak
Zawartość poliamin
Mała
Duża
Różnice w budowie komórek prokarioycznych i eukariotycznych.
Cecha
Komórki prokariotyczne (bakterie, sinice)
Komórki eukariotyczne
(grzyby, rośliny)
Typowa ø komórki
1 μm
10 μm
Czas generacji minimum
15-30 min
120 min (drożdże), 5-7h
Rozmnażanie płciowe
Rzadkie i niepełne
Powszechne i pełne
Błona jądrowa
brak
Dwuwarstwowa…
… (jady)
Drobnoustroje wskaźnikowe środowiska gleby
Drobnoustroje wskaźnikowe- typowe, które zawsze występują w tym środowisku
- złożony zespół o dużej liczebności zwany edafonem
- w skład edafonu wchodzą mikroorganizmy jednokomórkowe, organizmy roślinne i zwierzęce oraz bezkręgowce i rośliny naczyniowe bytujce w powierzchniowej warstwie gleby
- edafon stanowi zwykle od 1 do 10% suchej masy substancji…
… za psucie sie żywnosci, skór, drewna i papieru, liczne gatunki są patogenne dla ludzi i zwierzat. A. niger wytwarza kwas cytrynowy - wykorzystywany w przemysle. A. flavus wytwarza aflatoksyne, która może powodowac nowotwory watroby, zanieczyszcza produkty żywnosciowe, jak np. orzeszki ziemne.
Rodzaj Penicillium - pedzelkowate konidiofory, powstajace przez rozgałezienie strzepka konidionosnego, konidia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz