Usuwanie azotu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Usuwanie azotu-opracowanie - strona 1 Usuwanie azotu-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Azot występuje w formie organicznej(azot amonowy- NH4+ i/lub jako amoniak w formie gazowej, azot azotynowy i azot azotanowy) i nieorganicznej. Część azotu organicznego jest usuwana z zawiesiną w procesie wstępnego oczyszczania ścieków, większa część ulega rozkładowi i przechodzi do ścieków procesie amonifikacji jako jon NH4+.Jeśli azot organiczny występuje w niskich stężeniach, może on ulegać mineralizacji do azotu amonowego, który dyfunduje do atmosfery.Najważniejszym mechanizmem usuwania azotu z są procesy:
Nitryfikacja mikrobiologiczne utlenienie azotu amonowego do azotanów, zachodzi w dwóch etapach i wymaga warunków tlenowych. Pierwszy etap zachodzi w obecności bakterii z gatunku Nitrosomonas, NH4+ + 1,5 O2 = NO2- + 2 H++ H2O W drugim etapie uczesz. bakterie z grupy Nitrobacter, pobierają potrzebną energię z azotynów oraz substancji organicznej: NO2 + 0,5 O2 = NO3- Wydajność procesu zależy od temperatury25°C do 30°C., pH, 7,5-8,6 zasadowości wody, obecności nieorganicznego źródła węgła oraz od stężenia tlenu. . denitryfikacja, redukcji azotanów do azotu cząsteczkowego N2 i podtlenku azotu N2O, przebiega w warunkach beztlenowych. W wyniku respiracji elektrony są przenoszone z donorów (zwykle jest to substancja organiczna) do akceptorów, czyli związków azotu na wyższym stopniu utlenienia.
6 (CH2O) + 4 NO3 = 6 CO2 + 2 N2 + 6 H2O
obecnośc utlenionych form azotu i związków węgla. Związki węgla pochodzić z substancji organicznej zawartej w ściekach lub ze szczątków roślinnych i innych organizmów obecnych w systemie i ulegających rozkładowi.
Procesy fizyczno-chemicznych uwalnianie amoniaku do atmosfery zależy od stężenia jonów NH4+w ściekach stężeniu amoniaku synteza biomasy+oddychanie komórkowe.
Synteza biomasy-biomasa - (amonifikacja)- NH4+ CO2 + H2O - (O2)- NO2- (nitryfikacja) -NO3-(denitryfikacja)(CH2)-N2+N2O
Amonifikacja - przekształcenie azotu organicznego w amonowy
Nitryfikacja
2NH4 + 3O2 - 2NO2- + 4H+ + 2H2O (Nitrosomonos) NO2- + O2 - 2NO3- (Nitrobacter)
2NH4+ + 4O2 - 2NO3- + 4H+ + 2H2O
1 etap;15 CO2 + 13 NH4 - 10 NO2 + 3C5N7NO2- + 23H+ + 4H2O
2 etap - spada pH; 5 CO2 + NH4 + 10 NO2 + 2H2O -10NO3-

(…)

…%). Skuteczne usuwanie azotanów (do 90%) następuje równocześnie z demineralizacją w procesie odwróconej osmozy.
Corg+Norg+O2->synteza biomasy+oddychanie komórkowe.
Synteza biomasy->biomasa -> (amonifikacja)-> NH4+ CO2 + H2O - >(O2)-> NO2-> (nitryfikacja) ->NO3->(denitryfikacja)(CH2)->N2+N2O
Amonifikacja - przekształcenie azotu organicznego w amonowy
Nitryfikacja
2NH4 + 3O2 -> 2NO2- + 4H+ + 2H2O (Nitrosomonos…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz