Pytania na kolokwium, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na kolokwium, sem III - strona 1 Pytania na kolokwium, sem III - strona 2

Fragment notatki:

KOLOKWIUM Z MIKROBIOLOGII
1.Jakie warunki musi spełniać podłoże?  2.Rodzaje pożywek oraz metody ich sterylizacji  3.Jak jałowi się szkło  4.Co to jest hodowla mikroorganizmów i jak się ja prowadzi  5.Metody hodowli drobnoustrojów  6. Co to jest kolonia bakterii  7.W jaki sposób można obliczyć ile mikroorganizmów znajduje się w 1g gleby lub 1 cm wody  8.Jakie drobnoustroje najczęściej występują w powietrzu  9.Jakie metody mikrobiologiczne stosuje się do określenia liczebności drobnoustrojów w powietrzu  10. Jakie metody mikrobiologiczne stosuje się dla oceny przydatności wody do picia  11. Dlaczego przy licznym występowaniu pałeczek okrężnicy woda jest niezdatna do picia  12.Rodzaje preparatów mikroskopowych  13.Technika przyrządzania preparatów przyżyciowych oraz trwałych barwionych  14.W jakim celu stosuje się barwienie met prostą , a w jakim złożoną  15.Podstawowe kształty bakterii  16.Na czym polega zasada barwienia metoda Grama  17.Jakie formy przetrwane wytwarzają bakterie  18.Czym charakteryzują się grzyby pod względem morfologicznym  19.Jakie są sposoby rozmnażania drożdży  20.Jakie cechy diagnostyczne bierze się pod uwagę przy określaniu rodzajów i gatunków grzybów  21.Co to są chlamydospory  22.Wpływ temp na drobnoustroje  23.Jakie znaczenie dla mikroorganizmów ma odczyn środowiska w którym się znajdują  24.Wpływ wilgotności gleby na aktywność mikroorganizmów i kierunek procesów w środowisku  25.Co to są antybiotyki i jak działają na drobnoustroje  26.W jaki sposób można się przekonać ze drobnoustroje są uzdolnione do rozkładu pestycydów i wykorzystywania ich jako źródła węgla i azotu  27.Uzdolnienia mikroorganizmów do rozkładu skrobi  28.Opisać metodę określania zdolności bakterii do rozkładu celulozy w warunkach laboratoryjnych  29.Gdzie występują pektyny i jakie są produkty ich mikrobiologicznego rozkładu  30.Jak udowodnić ze w danym środowisku występują mikroorganizmy uzdolnione do rozkładu pektyn  31.Podział mikroorganizmów w zależności od ich stosunku do tlenu  32.Od czego zależy intensywność wydzielania CO2 przez glebę  33.Funkcja dehydrogenazy i sposób jej wykrywania w komórkach drobnoustrojów  34.Jakie drobnoustroje przeprowadzają właściwą fermentacje mlekową  35.Co oznacza termin rzekoma fermentacja mlekowa  36.Co to jest proteoliza, jak praktycznie można przekonać się ze w glebie lub nawozach organicznych występują mikroorganizmy przeprowadzające ten proces  37.Na czym polega proces desulfurylacji, np. aminokwasów siarkowych  38.Wyjaśnic role mikroorganizmów w procesie amonifikacji  39.Uzasadnic ze od stosunku C/N zależy ilość N-NH4+, uwolnionego w procesie amonifikacji  40.Jakim przemianom mikrobiologicznym może ulegać azot amonowy w glebie  41.Scharakteryzowac proces nitryfikacji(mikroorganizmy i warunki)  42.W jaki sposób w warunkach laboratoryjnych można przekonać się, że w glebie występują mikroorganizmy uzdolnione do przeprowadzania nitryfikacji 

(…)

… można przekonać się, że w glebie występują mikroorganizmy uzdolnione do przeprowadzania nitryfikacji  43.Jakim przemianom może ulegać azot amonowy w glebie  44.W jaki sposób można określić w laboratorium zdolność bakterii do przeprowadzania procesu denitryfikacji  45.Jakie drobnoustroje wiążą azot atmosferyczny  46.Scharakteryzować wolno żyjące asymilatory N2  47.Na czym polega symbioza Rhizobium…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz