Inżynieria Biomedyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynieria Biomedyczna  - strona 1

Fragment notatki:

Są w niej poruszone takie zagadnienia, jak: wiązanie chemiczne, oktet elektronowy, spinorbitale, dwuatomowe cząsteczki termojądrowe, wiązania kowalencyjne.
                                                                                                                                                                                                                                                          ""                              >                                                                                        >                                                                                                                                                                                                  

(…)


2009-01-18
WIĄZANIE CHEMICZNE-koncepcja Lewisa
WIĄZANIE JONOWE:
ELEKTROSTATYCZNE PRZYCIĄGANIE
KATIONÓW i ANIONÓW
ne-
A
6
B
An+
Bn-
2009-01-18
Wiązanie jonowe cd
Symbol Lewisa składa się z symbolu pierwiastka oraz
kropek (elektrony walencyjne)
Pojedyncza kropka -” samotny elektron”
Para kropek-dwa sparowane elektrony w orbitalu
W wyniku przeniesienia elektronu powstałe jony
uzyskują szczególnie trwałą…
… wiązaniem
wprowadzamy parę elektronową (oznaczoną jako
:)
Rozmieszczamy pozostałe elektrony tak, aby skompletować
oktety na wszystkich atomach albo przez wprowadzenie
wolnych par elektronowych, albo przez utworzenie wiązań
wieloktrotnych)
Zastępujemy pary elektronowe wiązań poziomą kreska,
pozostawiając kropki (:) na oznaczanie wolnych par
elektronowych
Struktura Lewisa (z wyjątkiem prostych przypadków)
nie przedstawia rzeczywistej struktury geometrycznej
cząsteczki); stanowi ona topologiczną mapę układu
wiązań.
Struktury Lewisa:
CH3F
Obliczamy ogólną liczbę elektronów
walencyjnych atomów wchodzących
w skład cząsteczki:
3⋅1
3H
+
7 = 14 e
F
H
:
F:
H
6/2 =3
H
H
C
H
: :
Pozostałe elektrony umieszczamy
jako niewiążące pary elektronów tak,
aby każdy
z atomów posiadał
„oktet elektronowy”
C
:
Pary elektronów…
… molekularny (przybliżenie jednoelektronowe)
Funkcja falowa całego układu jest iloczynem tych funkcji
Tak jak w przypadku atomów, dwa
SPINORBITALE składają się na jeden
ORBITAL MOLEKULARNY odpowiadający dwóm
elektronom, różniących się spinem, o bardzo
podobnym zachowaniu
11
2009-01-18
Metoda orbitali molekularnych - MO
W tworzeniu orbitalu molekularnego praktyczny udział
biorą tylko orbitale atomowe należące do elektronów
walencyjnych wchodzących w wiązanie atomów.
W
TEORII
ORBITALI
MOLEKULARNYCH
przyjmujemy, że „prawdziwy” orbital molekularny Ψ0
można przybliżyć:
LINIOWĄ KOMBINACJĄ ATOMOWYCH ORBITALI
WALENCYJNYCH φ1, φ2, φ3, ........ φn atomów tworzących
cząsteczkę:
Ψm = c1φ1 + c2φ2 + c3φ3 + ...... + cnφn
LCAO-Linear Combination of Atomic Orbitals
12
2009-01-18
Kiedy stosowanie metody LCAO ma sens?
Muszą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz