Sprawozdanie - reakcje hydrolizy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1736
Wyświetleń: 6734
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie - reakcje hydrolizy - strona 1 Sprawozdanie - reakcje hydrolizy - strona 2 Sprawozdanie - reakcje hydrolizy - strona 3

Fragment notatki:




...Hydroliza – procesowi temu ulegają roztwory soli słabych kwasów i mocnych zasad lub mocnych kwasów i słabych zasad. Reakcja ta polega na oddziaływaniu jonów wody ( H+ i OH-) na jony powyższych soli w roztworze, w wyniku czego powstaje nie zdysocjowany słaby kwas lub słaba zasada. Hydrolizie nie ulegają sole mocnych kwasów i mocnych zasad, ponieważ ich odczyn jest obojętny. Reakcja ta przebiega według schematu:
A-B + H2O → H-B + A-OH

Na podstawie obserwacji zabawienia się poszczególnych wskaźników należało odczytać odczyn pH wybranych soli. Solami, które badaliśmy były: chlorek sodu (NaCl), węglan sodu (Na2CO3), chlorek amonu (NH4Cl), wodorofosforan (V) sodu (Na2HPO4) oraz siarczan (VI) glinu...


...Amfoteryczność – właściwość niektórych związków chemicznych oraz pierwiastków polegająca na wykazywaniu przez nie charakteru zarówno kwasowego jak i zasadowego. Pierwiastki amfoteryczne występują w odmianach alotropowych metalicznych i niemetalicznych, a ich tlenki roztwarzają się w roztworach kwasów i zasad i, oprócz kationów prostych, tworzą aniony złożone (np. chrom tworzy Cr3+ i CrO2); należą tu m.in. mangan, cynk, cyna, glin. Związki amfoteryczne (amfolity), reprezentowane przez wodorotlenki pierwiastków amfoterycznych (np. As(OH)3, Sn(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2), są zdolne do odszczepiania w określonych warunkach jonów wodorotlenkowych (dysocjacja zasadowa) lub wodorowych (dysocjacja kwasowa). Nie rozpuszczają się w wodzie, natomiast reagują z mocnymi kwasami ( HCl, H2SO4) oraz z mocnymi zasadami ( NaOH, KOH). W reakcji z mocnymi kwasami substancje amfoteryczne wykazują właściwości zasadowe, natomiast w reakcji z mocnymi zasadami wykazują właściwości kwasowe...

I GIG Grupa G1-2Z/1
13.12.2009
Temat: Hydroliza - wykorzystanie wskaźników alkacymetrycznych do oceny przebiegu hydrolizy.
Amfoteryczność
Hydroliza Wstęp teoretyczny:
Hydroliza - procesowi temu ulegają roztwory soli słabych kwasów i mocnych zasad lub mocnych kwasów i słabych zasad. Reakcja ta polega na oddziaływaniu jonów wody ( H+ i OH-) na jony powyższych soli w roztworze, w wyniku czego powstaje nie zdysocjowany słaby kwas lub słaba zasada. Hydrolizie nie ulegają sole mocnych kwasów i mocnych zasad, ponieważ ich odczyn jest obojętny. Reakcja ta przebiega według schematu:
A-B + H2O → H-B + A-OH
Hydroliza jest reakcją odwrotną do otrzymywania soli metodą: kwas + zasada = sól + woda tzn.
Sól + woda = kwas + zasada
Wszystkie sole mocnych zasad zasad i słabych kwasów tworzą roztwory wodne o odczynie zasadowym pH > 7.
Sole mocnych kwasów i słabych zasad tworzą roztwory wodne o odczynie kwasowym pH < 7.
Przykład hydrolizy:
NaCl + H2O = NaOH + HCl
Rozpisujemy związki oprócz wody na jony:
Na+ + Cl- + H2O = Na+ + OH- + H+ + Cl-
Redukujemy jony występujące jednocześnie po prawej i po lewej stronie równania:
H2O = H+ + OH-
Wynik reakcji wykazał, że NaCl ma odczyn obojętny, zatem pochodzi od mocnego kwasu i mocnej zasady.
II. Doświadczenia
Doświadczenie 1
Wstęp:
Na podstawie obserwacji zabawienia się poszczególnych wskaźników należało odczytać odczyn pH wybranych soli. Solami, które badaliśmy były: chlorek sodu (NaCl), węglan sodu (Na2CO3), chlorek amonu (NH4Cl), wodorofosforan (V) sodu (Na2HPO4) oraz siarczan (VI) glinu. Doświadczenie przebiegało według poniższego planu.
Dolanie do każdego związku błękitu bromotymolowego, który jest wstępnym wyznacznikiem.
Do kolejnej próbki każdego związku dodaliśmy odpowiednio fenoloftaleinę lub oranż metylowy, w zależności od koloru z

(…)

… od mocnej zasady i słabego kwasu. Reakcja otrzymywania węglanu sodu otrzymujemy:
H2CO3 + 2 NaOH = Na2CO3 + 2 H2O
Kwas węglowy wodorotlenek węglan sodu woda
sodu
Reakcja elektrolizy: Na2CO3 + 2 H2O = H2CO3 + 2 NaOH
H2CO3 nie rozpatrujemy jako jonowy związek, ponieważ słabych elektrolitów nie rozpisuje się na jony, zatem dalsza część równania będzie przebiegała następująco:
2Na+ + CO32- + 2 H2O = H2CO3 + 2 Na+ + 2 OH- CO32- + 2H2O = H2CO3 + 2 OH- Obecność jonu wodorotlenowego OH- po stronie produktów reakcji świadczy o zasadowym charakterze węglanu sodu. Reakcja ta jest reakcją anionowej, ponieważ po stronie substratów, oprócz wody występuje również anion reszty kwasowej kwasu węglowego CO32-.
Chlorek amonu NH4Cl - wskaźniki wykazały kwasowy charakter tej soli. Chlorek amonu pochodzi od mocnego kwasu HCl…
…) niklu - po dodaniu do probówki NaOH powstaje zielony, galaretowaty osad.
Al2(SO4)3 siarczan (VI) glinu - po dodaniu wodorotlenku sodu powstaje galaretowaty biały osad.
ZnSO4 siarczan (VI) cynku - dodanie NaOH spowodowało wytracenie się białego drobnokrystalicznego osadu.
BiCl3 chlorek bizmutu (III) - po dodaniu NaOH wytrącił się osad koloru cienistego.
Ponowne dodanie do wszystkich nowopowstałych…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz