Nazewnictwo wodorotlenków zasadowych i amfoterycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nazewnictwo wodorotlenków zasadowych i amfoterycznych - strona 1

Fragment notatki:


Wzory i nazewnictwo wodorotlenków zasadowych i amfoterycznych.    Wzór wodorotlenku   Nazwa wodorotlenku   Kation  Nazwa kationy  NH3·H2O   wodny roztwór amoniaku  NH4 +   kation amonu  NaOH   wodorotlenek sodu   Na+ kation sodu  KOH   wodorotlenek potasu   K+ kation potasu  Mg(OH)2   wodorotlenek magnezu   Mg2+   kation magnezu  Ca(OH)2 wodorotlenek wapnia   Ca2+   kation wapnia  Cu(OH)2   wodorotlenek miedzi(II)   Cu2+   kation miedzi(II)  Ba(OH)2   wodorotlenek baru   Ba2+   kation baru  Zn(OH)2   wodorotlenek cynku   Zn2+   kation cynku  Pb(OH)2   wodorotlenek ołowiu(II)   Pb2+   kation ołowiu (II)  Al (OH)3   wodorotlenek glinu   Al3+   kation glinu  Fe(OH)3   wodorotlenek żelaza(III)   Fe3+   kation żelaza(III)  Cr(OH)3   wodorotlenek chromu(III)  Cr3+   kation chromu(III)    Wzory i nazewnictwo kwasów tlenowych i beztlenowych.    Wzór kwasu   Nazwa kwasu   Nazwa soli   Reszta kwasowa   Nazwa reszty  kwasowej   HCl   kwas chlorowodorowy  (solny)   chlorek   Cl-  anion chlorkowy  HBr   kwas bromowodorowy   bromek   Br-   anion bromkowy  HJ   kwas jodowodorowy   jodek   J-   anion jodkowy  CH3COOH   kwas octowy   octan   CH3COO -   anion octanowy  H2S   kwas siarkowodorowy   siarczek   S2-   anion siarczkowy  H2CO3  nietrwały kwas węglowy   węglan   CO3 2-   anion węglanowy  HNO2  kwas azotowy(III)   azotan(III)   NO2 -   anion azotanowy(III)  HNO3  kwas azotowy(V)   azotan(V)   NO3 -   anion azotanowy(V)  H2SO3  kwas siarkowy(IV)  siarczan(IV)    SO3 2-   anion  siarczanowy(IV)  H2SO4    kwas siarkowy(VI)   siarczan(VI)   SO4 2-   anion  siarczanowy(VI)  H3PO4    kwas fosforowy(V)   fosforan(V)   PO4 3-   anion  fosforanowy(V)    Wzory i nazewnictwo wodorotlenków zasadowych i amfoterycznych.    Wzór   Nazwa tlenku   Właściwości tlenku  K2O   tlenek potasu zasadowy   bezwodnik KOH  Na2O   tlenek sodu zasadowy   bezwodnik NaOH  Ag2O   tlenek srebra zasadowy   bezwodnik AgOH  MgO   tlenek magnezu zasadowy   bezwodnik Mg(OH)2 CaO   tlenek wapnia zasadowy   bezwodnik Ca(OH)2 BaO   tlenek baru zasadowy    bezwodnik Ba(OH)2 CuO   tlenek miedzi(II) zasadowy  bezwodnik Cu(OH)2 ZnO   tlenek cynku amfoteryczny  bezwodnik Zn(OH)2 i H2ZnO2 MnO   tlenek manganu(II) zasadowy  bezwodnik Mn(OH)2 FeO   tlenek żelaza(II) zasadowy  bezwodnik Fe(OH)2 PbO   tlenek ołowiu(II) amfoteryczny  bezwodnik Pb(OH)2 i H2PbO2 Al2O3   tlenek glinu amfoteryczny  bezwodnik Al(OH)3 i H3AlO3 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz