zwiazki nieorganiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 2702
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zwiazki nieorganiczne - strona 1 zwiazki nieorganiczne - strona 2 zwiazki nieorganiczne - strona 3

Fragment notatki:

Tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy, sole.   Tlenki  – dwupierwiastkowe połączenia dowolnego pierwiastka z tlenem  Wodorki  - dwupierwiastkowe połączenia dowolnego pierwiastka z wodorem  NUMER GRUPY  I  II  XIII  XIV  XV  XVI  XVII  MAKSYMALNA WARTOŚCIOWOŚĆ  I  II  III  IV  V  VI  VII (bez F)  WZÓR NAJWYŻSZEGO TLENKU  Na2O  MgO  Al2O3  SiO2  P2O5  SO3  Cl2O7  NAZEWNICTWO  tlenek  sodu  tlenek  magnezu  tlenek  glinu  tlenek  krzemu  tlenek  fosforu  (V)  tlenek  siarki (VI)  tlenek  chloru (VII)  REAKTYWNOŚĆ   rośnie charakter kwasowy tlenków, maleje zasadowy,   rośnie kowalencyjność wiązań chemicznych,   w. jonowe,              porównywalny udział wiązania      w. kowalencyjne spolaryzowane                                      jonowego i kowalencyjnego  WARTOŚCIOWOŚĆWZGLĘDEM  WODORU    I    II    III    IV    III    II    I  WZÓR WODORKU  NaH  MgH2  (AlH3)2  CH4  PH3  H2S  HCl  NAZEWNICTWO  wodorek  sodu  wodorek  magnezu  wodorek  glinu  metan  wodorek  fosforu  kwas  siarkowodorowy  kwas  chlorowodorowy  REAKTYWNOŚĆ  Rośnie elektroujemność drugiego składnika, maleje ładunek ujemny na wodorze   a rośnie ładunek dodatni, zmiana wiązania chemicznego z jonowego na kowalencyjne  spolaryzowane        tlenki –     dwupierwiastkowe    połączenia dowolnego pierwiastka z tlenem – tlen ma –II stopień utlenienia i  wartościowość  II.  Nazwy  tlenków  tworzy  się  pisząc  słowo  tlenek  i kolejno nazwę pierwiastka chemicznego w  dopełniaczu,  ewentualnie    jego  wartościowość  (dokładnie  stopień  utenienia!),  gdy  pierwiastek  ten  może  zmieniać jej wartość.           Tlenki  Tlenki metali  Tlenki  niemetali  Tlenki zasadowe  Tlenki amfoteryczne  Tlenki kwasowe  Tlenki oboj ętne    Podział tlenków:  Zasadowe  ( metali):  reagują z substancjami kwasowymi:   MnO  + 2HCl = MnCl2 + H2O  MgO  + 2HCl = MgCl2 + H2O  czasami reagują z wodą dając wodorotlenki – tylko 1 i 2 grupy układu okresowego za wyjątkiem berylu:  K2O  + H2O = 2KOH  CaO  + H2O = Ca(OH)2  bezwodnik  zasadowy  –   to  taki  tlenek  metalu  w  którym  wartościowość  jest  taka  sama  jak  w  pewnym  wodorotlenku  tego  metalu. Czasami ten tlenek w reakcji z wodą daje zasadę (tylko 1 i 2 gr. u.o.za wyjątkiem berylu).     Kwasowe (metali i niemetali):  reagują z substancjami zasadowymi:  Mn2O7  + 4KOH = 2K2MnO4 + 2H2O 

(…)

…)
Podział kwasów:
a) organiczne - zawierają grupę karboksylową -COOH
b) nieorganiczne.
• tlenowe,
• beztlenowe.
Kwasy nieorganiczne beztlenowe to roztwory wodne odpowiednich wodorków niemetali.
słabe
Nazewnictwo:
wzór
kwasu
H2S
HF
HCl
HBr
HI
nazwa kwasu
siarkowodorowy
fluorowodorowy
chlorowodorowy
bromowodorowy
jodowodorowy
nazwa
anionu
siarczkowy
fluorkowy
chlorkowy
bromki
jodki
H2S
HF
HCl
mocne
HBr
HI…
….
H2SO4 + K2SO3 = K2SO4 + H2SO3
3. Reakcja mniej lotnego kwasu z solą kwasu bardziej lotnego.
H2SO4 +2NaCl = Na2SO4 + 2HCl
H2SiO3 , H4SiO4 są w wodzie nierozpuszczalne (xSiO2. yH2O)
Podział kwasów:
a) organiczne - zawierają grupę karboksylową -COOH
b) nieorganiczne.
• tlenowe,
• beztlenowe.
Kwasy nieorganiczne beztlenowe to roztwory wodne odpowiednich wodorków niemetali.
HF
słabe
Nazewnictwo: H2S HCl…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz