Tlenki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tlenki - wykład - strona 1 Tlenki - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Tlenki Wszystkie pierwiastki grup głównych, z wyjątkiem gazów szlachetnych reagują z tlenem. Podobnie  jak wodorki, tlenki ujawniają okresowość właściwość pierwiastków. Na 0podstawie tych  właściwości można zaliczyć pierwiastki do metali lub niemetali: tlenki metali grup głównych są  zasadowe, a tlenki niemetali – kwasowe. Typ wiązań zmienia się od tlenków rozpuszczalnych,  jonowych (lewa strona układu okresowego), poprzez tlenki nierozpuszczalne, wysokotopliwe (lewa  strona bloku p) do niskotopliwych i często gazowych tlenków cząsteczkowych (prawa strona  układu okresowego) Na2O + H2SO4 = Na2SO4 + H2O Tlenki zasadowe  Tlenki zasadowe są to tlenki metali, co bynajmniej nie oznacza, ze każdy tlenek metalu jest  zasadowy. Tlenki zasadowe, zwane również bezwodnikami zasadowymi, najczęściej reagują z  wodą tworząc wodorotlenki o charakterze zasadowym. Na2O+ H2O = 2 NaOH Podobnie zachowują się tlenki innych metali z grup 1 i 2. Natomiast zasadowe tolenki metali  pozostałych grup na ogół nie reagują z wodą (CrO, MnO).  Tlenki kwasowe Do najważniejszych tlenków kwasowych należą: SO2, SO3, N2O3, N2O5, P2O5, CO2, SiO2, CrO3,  Mn2O7 W reakcji tlenków kwasowych z zasadami powstają sole: SO3 + 2Na OH = Na2 SO4 + H2O Tlenki kwasowe są na ogół  tlenkami niemetalami , chociaż spotyka się tlenki kwasowe  wśród tzw. wyższych tlenków metali, tzn. tlenków, w których metale wykazują wyższą  wartościowość (CrO3 ,  Mn 2O7).  Tlenki kwasowe, zwane również  bezwodnikami kwasowymi  ( bezwodnik kwasowy jest  tlenkiem, w którym wartościowość niemetalu odpowiada wartościowości tego niemetalu w  cząsteczce kwasu), najczęściej reagują z wodą tworząc kwasy tlenowe:  H2O + SO2 = H2SO4 Nie jest to jednak reguła. Na przykład tlenek krzemu (IV)  SiO2 (bezwodnik kwasu  krzemowego  H2SiO3) z wodą nie reaguje  SiO3 + 2NaOH – Na2SiO3 + H2O Na2SiO3 + HCl = H2SiO3 +NaCl Tlenki kwasowe reagują z tlenkami zasadowymi tworząc sole: CaO + CO2 + CaCO3 Tlenki amfoteryczne. Reagujące zarówno z zasadami jak i z kwasami. Produktem każdej z tych reakcji jest sód. Inna   w przypadku rozpuszczania w kwasie, a inna przy rozpuszczaniu w zasadzie.  ZnO+ H2SO4 = H2O + ZnSO4 ZnO+ 2NaOH =  H2O + Na 2 ZnO2 Sól tworząca się w reakcji z kwasem zawiera resztę kwasową tego kwasu, a sól tworzące się w  reakcji z zasadą zawiera resztę kwasową atomu pierwiastka, w tym przypadku cynku, który tworzył  przed reakcją a tlenek amfoteryczny. Tlenki amfoteryczne na ogół nie reagują z wodą. Tlenki obojętne Nie reagują ani z kwasami, ani z zasadami. Jest to nieliczna grupa tlenków wśród których można 

(…)

… nietrujący, utleniający, katalizator, utleniacz paliw rakietowych itd.,
jest półproduktem do wytwarzania kwasy azotanowego.
Cr3O3 – jako zielona farba mineralna o dużej trwałości, używany do barwienia na zielono szkła i
glazury na porcelanie.
SiO3 – drobnoziarnisty kryształ jest głównym składnikiem wielu minerałów, m in. Opalu, agatu.
Dwutlenek krzemu (piasek)jest stosowany do produkcji szkła, szkła wodnego, zaprawy murarskiej,
cementu, wyrobów ceramicznych, emalii, form odlewniczych i innych,. Jest również surowcem do
otrzymywania krzemu i jego stopów. Kwarc jest stosowany do wyrobu pryzmatów i soczewek w
przyrządach optycznych. Tlenek siarki (VI) SO2 – największa ilość SO2 są używane do produkcji
kwarcu siarkowego, poza tym znajduje zastosowanie do wybielania włókien, papieru, wełny i
słomy, jako środek owadobójczy oraz jako konserwant wini soków owocowych (symbol E 220).
CaO- stosowany do wyrobu zaprawy murarskiej, cementu, w leśnictwie jako środek owadobójczy,
do wyrobu karbidu, w metalurgii jako dodatek szlakujący, w rolnictwie jako środek zmniejszający
zakwaszenie gleby, w cukrownictwie (defekacja), w garbarstwie do odwłosienia skór, a także do
czyszczenia gazów, do zmydlania tłuszczów podczas produkcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz