Chemia nieorganiczna

note /search

Chemia nieorganiczna - komplet materiałów

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 3920
Wyświetleń: 10668

...Słabe elektrolity często występują w roztworach zawierających elektrolity mocne dysponujące identycznym (wspólnym) jonem: słaby kwas HA z mocnym kwasem, np. HCl, lub z własną solą, np. NaA; słaba zasada BOH z mocną zasadą, np. KOH, lub z własną sólą, np. BCl. Obecność elektrolitu mocnego ...

Podstawy chemii nieorganicznej - egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 7364

...3.Jaka masa srebra wydzieli się na katodzie podczas elektrolizy roztworu AgNO3 w czasie 3 min. przy natężeniu prądu 1,5 A ? a)0,3b)0,15c) 0,0028d)0,0050g 4.Cząteczka BF3 jest cząsteczką o budowie płaskiej w której atomy fluoru znajdują się w narożach trójkąta równobocznego . Wszystkie eleme...

Zwiazki kompleksowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2975

ZWIĄZKI KOORDYNACYJNE (KOMPLEKSOWE )    Pojęcia podstawowe i definicje    Wiązanie  koordynacyjne  jest  szczególnym  przypadkiem  wiązania  atomowego  (kowalencyjnego).  Pojedyncze  wiązanie  koordynacyjne  jest  wiązaniem   σ ,  ale  mechanizm  jego  powstawania  między  atomami  A   i B w cząs...

Klasyfikacja związków nieorganicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 847
Wyświetleń: 4032

Imię i nazwisko Grupa F Data sporządzenia sprawozdania 12.11.2011 Data przyjęcia sprawozdania Zaliczenie ćwiczenia Temat ćwiczenia Klasyfikacja związków nieorganicznych. Klasyfikacja związków nieorganicznych Zadanie: wypełnić puste miejsca w tabeli. Symbol Stopnie utlenienia Wzór i nazwa tlenku Wz...

Reakcje ok - cz.2 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1960

reakcje2 co może powstać w wyniku zobojętnienia zasadą sodową roztworów kwasów: H3PO3, H3BO3, H5IO6 2) równowagi z wodą: Cl2, NH2OH, Na2TeO3 3) reakcja metalicznego galu, cynku i strontu z r-rem KOH 4) roztwarzanie miedzi i chromu w stężonym ...

Reszta ok - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1190

reszta 1) trwałe w r-rach drobiny tlenowe lub tlenowodorowe tworzone przez pierwiastki III grupy 2) trwałe w r-rze (tlenowe i beztlenowe) drobiny chromu i manganu 3) trwałe w r-rach proste drobiny pierw. III grupy bloku sp 4) izotopy H 5) pierw. d...

Dysocjacja jonowa - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 728
Wyświetleń: 5866

SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 6 TEMAT: Dysocjacja jonowa. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z przebiegiem dysocjacji jonowej i z  czynnikami mającymi wpływ na jej wartość. Przebieg zajęć: Zad. 1. Przewodnictwo elektryczne ...

Iloczyn rozpuszczalności - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 2415
Wyświetleń: 7791

SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 10 TEMAT: ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z  procesem powstawania osadów oraz  czynnikami wpływającymi na przebieg rozpuszczania. Zad. 1. Reakcja wytrącania osadów jako reakcje jonowe. Do dwóch probówek zawierających roztwór azotanu(V...

Podstawowe czynności laboratoryjne - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 770
Wyświetleń: 3269

SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 2 TEMAT: Podstawowe czynności laboratoryjne. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z podstawowymi, najczęściej  wykonywanymi czynnościami w laboratorium.  W tym celu było niezbędne zapoznanie się ze  sprzętem używanym podczas doświadczeń. Teoria: Źródła ciepła stoso...