Dysocjacja jonowa - sprawozdanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5607
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dysocjacja jonowa - sprawozdanie - strona 1 Dysocjacja jonowa - sprawozdanie - strona 2

Fragment notatki:


SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 6 TEMAT: Dysocjacja jonowa. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z przebiegiem dysocjacji jonowej i z  czynnikami mającymi wpływ na jej wartość. Przebieg zajęć: Zad. 1. Przewodnictwo elektryczne jako kryterium podziału substancji na elektrolity i nieelektrolity. Zbadano konduktometrycznie przewodnictwo następujących substancji: stęż. roztworu  sacharozy (C12H22O11); 0,1 M HCl; 0,1 M CH3COOH; 0,1 M NaOH, 0,1 M NH3 (aq); 0,1 M NaCl. W  tym celu zanurzono w cieczy sondę konduktometryczną i skalibrowano przyrząd. Wartości  przewodnictwa dla poszczególnych substancji zanotowano w tabeli. Zbadano także przewodnictwo  wody wodociągowej i destylowanej. Zaobserwowano:  Lp. Substancja Przewodnictwo [λ] 1 Stęż. roztwór sacharozy C12H22O11 22,4 µS 2 0,1 M HCl 28,6 mS 3 0,1  M CH3COOH 770 µS 4 0,1 M NaOH 25,68 mS 5 0,1 M NH3 (aq) 284,3 µS 6 0,1 M NaCl 12,642 mS 7 Woda destylowana 22,20 µS 8 Woda wodociągowa 310 µS    Najmniejsze przewodnictwo wykazuje woda i roztwór sacharozy. Najwyższe przewodnictwo wykazuje HCl, NaOH, NaCl – mocne elektrolity – substancje  całkowicie zdysocjowane. Pozostałe substancje wykazują przewodnictwo tego samego rzędu –  słabe elektrolity – substancje  częściowo zdysocjowane. Przewodnictwo prądu odzwierciedla stopień dysocjacji danej substancji. Prąd elektryczny  jest przewodzony przez swobodne jony powstałe w roztworze w wyniku dysocjacji. Im mocniejszy  kwas i zasada tym lepsze przewodnictwo prądu. Zad.2. Zależność stopnia dysocjacji elektrolitu od jego stężenia. Do zlewki (100 cm3) odmierzono cylindrem miarowym 20 cm3 lodowatego kwasu  octowego. Zlewkę pozostawiono na płycie mieszadła elektromagnetycznego i zanurzono w niej  elektrody węglowe. Sprawdzono intensywność światła żarówki. Następnie odpipetowano 10 cm3  kwasu i za pomocą pipety dodano tyle samo wody destylowanej. Zawartość zlewki dokładnie  wymieszano i wykonano kolejny pomiar. Zaobserwowano:  Po zanurzeniu elektrod w 100% CH3COOH żarówka nie świeci się. W miarę dodawania do kwasu wody, żarówka świeciła się coraz intensywniej.                       α= [H+]/ Ckw.      →  Ckw. ↓ to α ↑      W miarę rozcieńczania roztworu słabego elektrolitu stopień dysocjacji rośnie; zwiększa się ilość  jonów.  CH3COOH  = CH 3COO  -  +  H+                         Zad.3. Wpływ dodatku wspólnych jonów na przesunięcie równowagi dysocjacji słabego elektrolitu  w roztworze wodnym. a) wpływ soli słabego kwasu na dysocjację tego kwasu Do probówki wlano 5 cm3 0,1 M roztworu CH3COOH a następnie dodano 2 krople oranżu 

(…)

… a następnie dodano 2 krople oranżu
metylowego. Zawartość probówki podzielono na dwie równe części. Jedną probówkę pozostawiono
jako kontrolną, a do drugiej wsypano niewielką ilość (stałego) octanu sodu. Porównano zabarwienie
otrzymanego roztworu z zabarwieniem roztworu w probówce kontrolnej.
Zaobserwowano: Po dodaniu oranżu metylowego roztwór zabarwił się na różowo. Po dodaniu
octanu sodu roztwór zmienił…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz