Elektrolity i nieelektrolity - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektrolity i nieelektrolity - sprawozdanie - strona 1 Elektrolity i nieelektrolity - sprawozdanie - strona 2 Elektrolity i nieelektrolity - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:


ĆWICZENIE 7. Ćwiczenie 1. (przewodnictwo elektryczne jako kryterium podziału substancji na elektrolity i nieelektrolity) Doświadczenie:
a) stosując zestaw z żarówką i elektrodami węglowymi badamy przewodnictwo roztworów następujących substancji: roztwór C 12 H 22 O 11 , C 6 H 5 CH 3 , CHCl 3 , C 2 H 5 OH, HCl, NaOH, CuSO 4 Obserwacje: a) wodorotlenek sodu, chlorowodór, siarczan miedzi - żarówka świeci bardzo mocno,
b) etanol - świeci słabiej niż substancje z podpunktu a,
c) roztwór sacharozy, toluen, chloroform - żarówka nie świeci
Wnioski:
a) fakt, iż obserwujemy świecącą się mocno żarówkę świadczy o tym, że substancja jest mocnym elektrolitem; analogicznie żarówka, która się nie świeci informuje o tym, że substacja jest nieelektrolitem
b) przewodnictwo elektrolityczne zależy od ich zdolności do dysocjacji na jony Ćwiczenie 2. (podział elektrolitów na mocne i słabe) Doświadczenie:
a) mierzymy konduktomerem przewodnictwo następujących roztworów:
- 0,1M NH 3 , 0,1M HCl, 0,1M H 3 PO 4 , 0,1M NaOH, 0,1M CH 3 COOH, 0,1M CH 3 COONa, 0,1M NaCl
Obserwacje: a) przewodnictwo substancji wynosiło kolejno: 580,0 uS; 33,88mS; 11,358mS; 13,900mS; 3,300uS; 8,400mS; 7800mS; 8,60mS
Wnioski: a) elektrolity mocne to - NaCl, NaOH, HCl
elektrolity słabe to - H 3 PO 4 , CH 3 COOH, CH 3 COONH 4 , NH 3 Ćwiczenie 3a. (czynniki wpływające na wartość stopnia dysocjacji elektrolitu - stężenie roztworu) Doświadczenie:
a) do krystalizatora o pojemności 50cm 3 dodajemy 10cm 3 zimnego kwasu octowego (zamiast użyliśmy 0,5M kwasu siarkowego (VI)),
b) następnie zanurzamy w nim elektrody węglowe i włączamy zestaw z żarówką, c) za pomocą pipety dodajemy do roztworu 5cm 3 wody destylowanej - proces powtarzamy kilka razy
Obserwacje:
a) w trakcie dodawania do kwasu wody destylowanej, żarówka stopniowo zaczyna świecić coraz mocniej
Wnioski:
a) Kwas siarkowy (VI) nie przewodzi prądu, ponieważ nie zawiera wolnych jonów, dlatego w trakcie dodawania do niego wody destylowanej następuje dysocjacja kwasu, który zaczyna przewodzić prąd
H 2 SO 4 + H 2 O H + + SO 4 2- ĆWICZENIE 8. Ćwiczenie 1. (określanie odczynu wybranych roztworów przy zastosowaniu wskaźników) Doświadczenie:
a) do trzech probówek wlewamy po ok. 2cm 3 kwasu siarkowego (VI) oraz do każdej z nich dodajemy innny wskaźnik (oranż metylowy, błękit bromotymolowy, fenoloftaleina)
b) następnie wybieramy dowolną substancję, w naszym wypadku było to NaOH i ponownie sprawdzamy odczyn substancji
Obserwacje:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz