Podstawy chemii nieorganicznej - egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1757
Wyświetleń: 7336
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy chemii nieorganicznej - egzamin - strona 1 Podstawy chemii nieorganicznej - egzamin - strona 2 Podstawy chemii nieorganicznej - egzamin - strona 3

Fragment notatki:...3.Jaka masa srebra wydzieli się na katodzie podczas elektrolizy roztworu AgNO3 w czasie 3 min. przy natężeniu prądu 1,5 A ?
a) 0,3 b)0,15 c) 0,0028 d)0,0050g
4.Cząteczka BF3 jest cząsteczką o budowie płaskiej w której atomy fluoru znajdują się w narożach trójkąta równobocznego . Wszystkie elementy symetrii tej cząsteczki to:
a) 2 osie C3 , 3 osie C2 , 3 płaszczyzny σI i 1 płasczyzna σn
b) 3 osie C3 , 3 płaszczyzny σI i 1 płasczyzna σn i środek symetrii
c) oś C3 , 3 osie C2 , 3 płaszczyzny σI i 1 płasczyzna σn
d) ) oś C3 , 3 osie C2 , 1 płaszczyzny σI i 3 płasczyzna σn
5. Komórka heksagonalna ma następujące parmetry:
a) a = b ≠ c, α = β = γ = 90o
b) a = b ≠ c, α = β = 90o , γ = 120O
c) a ≠ b ≠ c , α = γ , β ≠ 90o
d) a ≠ b ≠ c , α ≠ β, β ≠ γ ≠ 90o...


...14. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących półprzewodników typu n jest prawdziwe:
a) Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy pierwiastek z grupy 13 to namiarowe elektrony utworzą nowe pasmo ackeptorowe, które znajduje się tuż poniżej pasma podstawowego.
b) Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy pierwiastek z grupy 13 to namiarowe elektrony utworzą nowe pasmo donorowe, które znajduje się tuż poniżej pasma przewodnictwa.
c) Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy pierwiastek z grupy 15 to namiarowe elektrony utworzą nowe pasmo akceptorowe, które znajduje się tuż poniżej pasma podstawowego.
d) Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy pierwiastek z grupy 15 to namiarowe elektrony utworzą nowe pasmo donorowe, które znajduje się tuż poniżej pasma przewodnictwa...

111
1.Zgodnie z teorią Lewisa kwasem jest substancja
a)      Powodująca wzrost stężenia H3O+
b)      Będąca akceptorem jonów H+
c)       Będąca donorem jonów H+ i tworząca sprzężoną zasadę z akceptorem jonów
d)      Będąca akceptorem pary elektronowej
2.W roztworze CaCl3 o stężeniu 0.25 mol/dm3 siła jonowa jest równa a)      0,25                       b) 0,5                    c)0,75                   d)1,25
3.Jaka masa srebra wydzieli się na katodzie podczas elektrolizy roztworu AgNO3 w czasie 3 min. przy natężeniu prądu 1,5 A ?
a)      0,3                                 b)0,15                   c) 0,0028                             d)0,0050g
4.Cząteczka BF3 jest cząsteczką o budowie płaskiej w której atomy fluoru znajdują się w narożach trójkąta równobocznego . Wszystkie elementy symetrii tej cząsteczki to:
a) 2 osie C3 , 3 osie C2 , 3 płaszczyzny σI  i 1 płasczyzna σn
b) 3 osie C3 , 3 płaszczyzny σI  i 1 płasczyzna σn i środek symetrii
c) oś C3 , 3 osie C2 , 3 płaszczyzny σI  i 1 płasczyzna σn
d) ) oś C3 , 3 osie C2 , 1 płaszczyzny σI  i 3 płasczyzna σn
5. Komórka heksagonalna ma następujące parmetry:
a) a = b ≠ c, α = β = γ = 90o
b) a = b ≠ c, α = β = 90o , γ = 120O
c)  a ≠ b ≠ c , α =  γ , β ≠ 90o
d) a ≠ b ≠ c , α ≠ β, β ≠ γ ≠ 90o
6. Luki oktaedryczne zajmują następujące pozycje w komórce elementarnej sieci typu A?
a) ¼ i ¾ przekątnej każdej ściany
b) środek komórki środek wszystkich krawędzi
c) tylko środki wszystkich krawędzi
d) ¼ i ¾ przekątnych komórki
7. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących półprzewodników typu n jest prawdziwe:
a) Jeżeli do półprzewodnika będącego pierwiastkiem grupy 14 wprowadzimy pierwiastek z grupy 15 to namiarowe elektrony utworzą nowe pasmo donorowe, które znajduje

(…)

… że :
a)  liczba elektronów walencyjnych atomu centralnego i liczba elektronów dostarczonych przez ligandy CO na utworzone wiązania w kompleksie wynosi 18
b) liczba wszystkich elektronów atomu centralnego i liczba elektronów dostarczonych przez ligandy CO na utworzenie wiązań w kompleksie wynosi 18
c) liczba wszystkich elektronów atomu centralnego i liczba wszystkich ligandów CO równa się wielokrotności liczby 18
d) liczba elektronów walencyjnych atomu centralnego i liczba elektronów ligandów CO równa się wielokrotności liczby 18
15. W roztworze wodnym w stanie równowagi stężenie jonów [CdI4] = 2,5 M, stężenie wolnych jonów Cd2+ jest 100 razy mniejsze a stęknie jonów jodkowych wynosi 0,10 M . Wyliczona na podstawie danych skumulowana stała trwałości β4 wynosi :
a) 1000                 b) 1,0*106…
… elektronów walencyjnych atomu centralnego i liczba elektronów dostarczonych przez ligandy CO na utworzone wiązania w kompleksie wynosi 18 b) liczba wszystkich elektronów atomu centralnego i liczba elektronów dostarczonych przez ligandy CO na utworzenie wiązań w kompleksie wynosi 18 c) liczba wszystkich elektronów atomu centralnego i liczba wszystkich ligandów CO równa się wielokrotności liczby 18 d) liczba elektronów walencyjnych atomu centralnego i liczba elektronów ligandów CO równa się wielokrotności liczby 18   13. W roztworze wodnym w stanie równowagi stężenie jonów Ni(NH2)= 2,0M, stężenie wolnych jonów Ni2+ jest 1000 razy mniejsze a stęknie jonów jodkowych wynosi 0,10 M . Wyliczona na podstawie danych skumulowana stała trwałości β4 wynosi :   a) 1000                 b) 0,0010             c)1,1*106…
…]                  b) K2[Fe(SCN)6]                               c) Fe(CN)6 ◦ 3KCN                           d) K4[Fe(CN)6]
9. Jaki będzie rozkład pięciu elektronów d w oktaedrycznym kompleksie [FeF?]2- pomiędzy poziomy energetyczne (t2g-  niższy i eg wyższy). Jeżeli różnica ich energii Δ jest mniejsza od energii spinów ?
a) (t2g)5(eg)?\0                    b) (t2g)3(eg)2                      c) (t2g)4(eg)1         d…
… z grupy 15 to namiarowe elektrony utworzą nowe pasmo donorowe, które znajduje się tuż poniżej pasma przewodnictwa
8. Heksacyjanokobaltan III hesacyjanochormu III to :
a) Cr[Co(CN)6(NH3)6]     b) Co[Cr(CN)6(NH3)6]     c) [Cr(NH3)6][Co(CN)6]  d) [Co(NH3)6]
[Cr(CN)6]
9. Jaki będzie rozkład siedmu elektronów d w oktaedrycznym kompleksie Co(CN)64- pomiędzy poziomy energetyczne (t2g-  niższy i eg wyższy…
… i M2O?      b) M2O5, MO i M2O7    c)MO3, MO i MO2          d) MO3, MO2 i M2O5
13. W reakcji roztwarzania złota w cyjanku sodu występuje następująca liczba cząsteczek cyjanku sodu:
                Au + NaCN + O2 H2O = Na[Au(CN)2] + NaOH
a)4                         b)8                         c)16                       d)2 
14.Reguła 18 w odniesieniu do karbonylków metali przejsciowych mówi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz