Reakcje ok - cz.2 - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reakcje ok -  cz.2 - omówienie - strona 1 Reakcje ok -  cz.2 - omówienie - strona 2 Reakcje ok -  cz.2 - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

reakcje2
co może powstać w wyniku zobojętnienia zasadą sodową roztworów kwasów: H3PO3, H3BO3, H5IO6 2) równowagi z wodą: Cl2, NH2OH, Na2TeO3 3) reakcja metalicznego galu, cynku i strontu z r-rem KOH 4) roztwarzanie miedzi i chromu w stężonym r-rze kwasu siarkowego 5) co się dzieje gdy zakwaszamy r-r K2CrO4 6) dysproporcjonacja OH- (reakcje) 7) wodorki pierw. II okresu reagujące z wodą (reakcje)
8) co powstaje w reakcji metali I serii dsp z O2O w podwyższonej temp. 9) reakcja metalicznego cynku z r-rami KOH iHCl 10) reakcja między r-rami dwuchromianu (VI) potasu i siarcznu (IV) potasu w środowisku kwasu siarkowego (typy reagentów) 11) czy r-r NaIO4 reaguje z NaOH H3PO3+NaOH→NaH2PO3+H2O, NaH2PO3+NaOH→Na2HPO3+H2O; H3BO3+NaOH→NaB(OH)4; H5IO6+NaOH→NaH4IO6+H2O, NaH4IO6+NaOH→Na2H3IO6+H2O, Na2H3IO6+NaOH→Na3H2IO6+H2O 2) Cl2+2H2O↔HClO+H3O++Cl-, NH2OH+H2O↔NH3OH++OH-, Na2TeO3↔2Na++TeO32-, TeO32-+H2O↔HTeO3-+OH- 3) Ga+3KOH+3H2O→K3Ga(OH)6+3/2H2, Zn+2KOH+2H2O→K2Zn(OH)4+H2, Sr+2H2O→Sr(OH)2+H2 4) Cu+2H2SO4→CuSO4+SO2+2H2O, Cr+H2SO4→CrSO4+H2 5) K2CrO4→2K++CrO42-, CrO42-+H3O+→HCrO4-+H2O, 2HCrO4-→Cr2O72-+H2O (w miarę zakwaszanie reakcja idzie jeszcze dalej) 6) 2LiOH→Li2O+H2O, Cu(OH)2→CuO+H2O 7) NaH+H2O→NaOH+H2, MgH2+2H2O→Mg(OH)2+2H2, AlH3+3H2O→Al.(OH)3+3H2, SiH4+4H2O→H4SiO4+4H2, PH3+4H2O→H3PO4+4H2, H2S+H2O↔HS-+H3O+, HCl+H2O↔Cl-+H3O+ 8) K→K2O2+KO2, Ca→CaO, Sc→Sc2O3, Ti→TiO2, V→V2O5, Cr→Cr2O3, Mn→MnO2, Fe→Fe2O3, Co→Co3O4, Ni→NiO, Cu→CuO 9) Zn+2KOH+2H2O→K2Zn(OH)4+H2, Zn+2HCl→ZnCl2+H2 10) 14.Cr2O72-+6e-→2Cr3++7O2-/x1(ox-bas), SO32-+O2-→SO42-+2e-/x3(redac), Cr2O72-+3SO32-+3O2-→2Cr3++3SO42-+7O2-, Cr2O72-+3SO32-→2Cr3++3SO42-+4O2-, K2Cr2O7+3K2SO3+4H2SO4→Cr2(SO4)3+4K2SO4+4H2O 11) tak IO4-+2H2O↔H4IO6-, H4IO6-+OH-↔H3IO62-+H2O, H3IO62-+OH-↔H2IO63-+H2O
reakcje3
synproporcjonacja wodoru (reakcje) 13) wodorki pierw. I okresu rdzen. reagujące z wodą (reakcje) 14) reakcja między wodą a nadchloranem nitroilu i nadchloranem nitrozylu 15) co można otrzymać w reakcji metali I grupy z O2O 16) reakcje tlenków fosforu z r-rem NaOH 17) reakcje metalicznego glinu z r-rami KOH i HCl 18) zbilansuj r-ry nadmanganianu potasu i szczawianu potasu w środowisku kwasu siarkowego (określ typy reagentów) 19) drobiny tworzone z wodorem przez: fluor, tlen, azot, które z nich reagują z H2O 20) reakcje w których z O2 tworzą się inne drobiny 21) trwałe tlenki chloru, reakcje z r-rem NaOH

(…)

…), 3NOႮ(ciśnienie+50OC)N2O+NO2, NO+1/2O2Ⴎ(temp.pokojowa)NO2, 2NOႮ(>1000OC)N2+O2(wysokostabilny), N2O3ႮNO2+NO(stabilny w fazie stałej), 2N2OႮ(>600OC)2N2+O2(najmniej reaktywny, stabilny w fazie stałej, ciekłej i gazowej) 23) NaNO3+3H2SO4→NO2++Na++H3O++3HSO4-, NaNO2+3H2SO4→NO++Na++H3O++3HSO4-
reakcje4
24) równowagi w r-rach amoniaku, hydrazyny, hydroksyloaminy 25) co otrzymujemy w reakcji r-rów kwasu borowego i NaOH 26) roztwarzanie metalicznego berylu w r-rach KOH i HCl 27) zbilansuj: nadmanganian potasu i siarczan (IV) potasu (siarzczyn) w środowisku zasadowym 28) jakie sole można otrzymać wyniku zobojętnienia NaOH kwasu: arsenowego(V), fosforowego(III) 29) zbilansuj: r-r dwuchromianu(VI) potasu i r-r szczawianu potasu w środowisku kwasu siarkowego 30) sole otrzymane po zobojętnieniu zasadą sodową r…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz