Iloczyn rozpuszczalności - sprawozdanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2415
Wyświetleń: 7791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Iloczyn rozpuszczalności  - sprawozdanie - strona 1 Iloczyn rozpuszczalności  - sprawozdanie - strona 2 Iloczyn rozpuszczalności  - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:


SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 10 TEMAT: ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z  procesem powstawania osadów oraz  czynnikami wpływającymi na przebieg rozpuszczania. Zad. 1. Reakcja wytrącania osadów jako reakcje jonowe. Do dwóch probówek zawierających roztwór azotanu(V) srebra dodano: do pierwszej kilka  kropli 2 M roztworu kwasu solnego, do drugiej roztworu chlorku sodu. Zaobserwowano: Po dodaniu HCl oraz NaCl otrzymano biały osad. AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3 Ag+ + NO3  + H+ + Cl- → AgCl↓ + H+ + NO3 AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3 Ag+ + NO3  +Na+ + Cl- → AgCl↓ + Na+ + NO3 Reakcje wytrącania osadów są to reakcje jonowe. Zad.2. Efekt wspólnego jonu. Do dwóch probówek wlano nasycony roztwór chlorku ołowiu(II). Do jednej probówki  dodano 10 kropli nasyconego roztworu octanu ołowiu(II), do drugiej zaś taką samą ilość  nasyconego roztworu chlorku sodu. Zaobserwowano: Po dodaniu  Pb(CH3COO)2 do roztworu PbCl2 wytrącił się biały osad.         Po dodaniu NaCl do rozt. PbCl2 również wytrącił się biały osad. KSO= [Pb2+] [Cl-]2            Gdy wzrasta stężenie jednego jonu to musi zmaleć stężenie drugiego jonu,  const.         ↑          ↓          efektem jest wytrącenie osadu. Wspólny jon zmniejsza rozpuszczalność. Zad. 3. Różnice w rozpuszczalności soli trudno rozpuszczalnych. Do probówki z roztworem chlorku wapnia dodano roztwór siarczanu(VI) sodu. Zawartość  probówki odstawiono na 2-3 minuty, osad odwirowano i przemyto. Następnie sporządzono  nasycony roztwór otrzymanego siarczanu(VI) wapnia wstrząsając przez kilka minut osad w  probówce z około 5 cm3 wody. Następnie osad odwirowano i dodano szczawianu amonu. Zaobserwowano: Po dodaniu Na2SO4 do roztworu CaCl2 otrzymano biały osad.      CaCl2 + Na2SO4  → CaSO4↓ + 2NaCl           KSO= 9,1∙10-6 Po odwirowaniu otrzymano biały osad. Gdy dodano wodę i ponownie odwirowano roztwór  otrzymano klarowny roztwór i biały osad na dnie probówki. Dodanie szczawianu amonu  spowodowało, że ponownie wytracił się biały osad. CaSO4 + (NH4)2C2O4 → CaC2O4 ↓ + (NH4)2SO4                                       KSO= 2,6∙10-9 Nad osadem w roztworze CaSO4  znajdują się jony, które wystarczają by ich iloczyn przekraczał  iloczyn rozpuszczalności. Zad.4. Przeprowadzenie soli trudno rozpuszczalnych w trudniej rozpuszczalne. Do probówki z roztworem azotanu(V) ołowiu(II) dodano taką samą objętość siarczanu(VI)  sodu. Osad odwirowano, oddzielono od roztworu i zadano kilkoma kroplami siarczku amonu.  Dokładnie wymieszano bagietką. Wlano do probówki roztwór azotanu(V) ołowiu(II), a następnie 

(…)

… się nie rozpuścił. HCl jest kwasem mocniejszym od szczawiowego.
Zad.6. Frakcjonowane strącanie osadów.
Do jednej probówki wprowadzono kilka kropli 0,5 M roztworu chlorku amonu, do drugiej
taką samą objętość 0,1 M roztworu jodku potasu. Do każdej z nich dodano po kilka kropli 0,1 M
roztworu azotanu(V) srebra. Następnie zmieszano równe objętości roztworów chlorku sodu i jodku
potasu, zakwaszono kwasem azotowym(V…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz