Identyfikacja soli

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2401
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Identyfikacja soli - strona 1 Identyfikacja soli - strona 2

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE NR 5 Identyfikacja soli  nr próby 39 79 sól NaJ HgCl2 Przy wykrywaniu soli postępuje się analogicznie jak przy identyfikacji anionów i kationów.  Najpierw należy zidentyfikować kation danej soli, wykorzystując podział kationów na 5 grup,  wytrącając je w postaci nierozpuszczalnych osadów, o szczególnych właściwościach, przy użyciu  odczynników grupowych. Następnie należy wykryć anion w oparciu o podział na grupy analityczne  wg Bunsena (podział ten opiera się na różnej rozpuszczalności soli srebra i baru w wodzie i 2n  kwasie azotowym). Przebieg ćwiczenia: Próba nr 39: wykrywanie kationu: -dodano HCl, nie zaobserwowano osadu, -dodano H2S (w środowisku kwaśnym) nie zaobserwowano osadu, -dodano (NH4)2S, nie zaobserwowano osadu, -dodano (NH4)2CO3 oraz (NH4)Cl, nie zaobserwowano osadu, -dodano NaOH, nie zaobserwowano osadu, -dodano odczynnik Nesslera, nie zaobserwowano reakcji, -dodano octan ołowiu oraz kwas winowy, nie zaobserwowano osadu, kation: Na+ wykrywanie anionu: -dodano AgNO3, zaobserwowano żółty osad (nierozpuszczalny w HNO3), -dodano BaCl2, nie zaobserwowano osadu, -dodano H2SO4, zaobserwowano pomarańczowe zabarwienie w górnej części roztworu oraz  fioletowy osad na dnie probówki, -dodano Pb(NO3)2, zaobserwowano żółty osad anion: J- wniosek: badana sól to NaJ Próba nr 79: wykrywanie kationu: -dodano HCl, nie zaobserwowano osadu, -dodano H2S (w środowisku kwaśnym), zaobserwowano pomarańczowy osad, który szybko  zszarzał, -dodano NH3 aq., zaobserwowano biały osad, -dodano NaOH, zaobserwowano żółty osad, -dodano H2SO4, nie zaobserwowano osadu, -dodano K2CrO4, zaobserwowano żółto-pomarańczowy osad, -dodano KJ, zaobserwowano czerwony osad, kation: Hg2+ wykrywanie anionu: -dodano AgNO3, zaobserwowano biały osad (nierozpuszczalny w HNO3), -dodano BaCl2, nie zaobserwowano osadu, -dodano H2SO4, zaobserwowano białe zabarwienie na dnie, -dodano (NO3)2Pb, zaobserwowano zmętnienie, anion: Cl2- wniosek: badana sól to HgCl ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz