Chemia nieorganiczna - strona 2

note /search

Podstawy elektrochemii - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2506

SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 11 TEMAT: PODSTAWY ELEKTROCHEMII Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z przebiegiem elektrolizy.   Zad. 1. Potencjały standardowe układów redoks. Na podstawie podanych poniżej wartości standardowych potencjałó...

Szybkość reakcji chemicznych i równowaga chemiczna - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 2520
Wyświetleń: 6013

SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 5 TEMAT: Szybkość reakcji chemicznych i równowaga chemiczna. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z czynnikami mającymi wpływ na  szybkość reakcji i na równowagę chemiczną. Przebieg zajęć: Zad....

Chemia nieorganiczna - pytania zerowe

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1568

Chmurzyski. Notatka składa się z 1 strony. na zerowce: 1)charakter chemiczny 4 tlenków, był kwasowy, zasadowy, amfoteryczny i obojętny i napisać do nich reakcje potwierdzajace ich właściwości  2)dysocjacja amioniaku i napisac co jest kwasem, zasada, sprzezonym kwasem, sprzezona zasada  3) zapis el...

Metody oczyszczania i rozdzielania substancji - rozpuszczanie, krystal...

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3430

SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 3 TEMAT: Metody oczyszczania i rozdzielania substancji. Roztwory właściwe. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z metodami oczyszczania i rozdzielania  substancji. Przebieg zajęć: Zad. 1. Strącanie osadu fosforanu(V) wapnia. Stały CaCO3 rozpuszczono w 10 cm3 zimnej w...

Podstawowe typy związków nieorganicznych - Tlenki

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2744

SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 4 TEMAT: Podstawowe typy związków nieorganicznych. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się podstawowymi związkami  nieorganicznymi. Poznaliśmy metody otrzymywania tych związków, ich właściwości a także  zachowanie podczas reakcji z innymi substancjami. Przebieg zajęć: Z...

Chemia nieorganiczna - pytania na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1442

Chmurzyski. Notatka składa się z 1 strony. na egzaminie byly mniej wiecej takie pytania:  1.ktory tlenek jest amfoteryczny, zasadowy, kwasowy, obojetny i tam bylo np NO, P4O10, ZnO... 2.dysocjacja HNO2 i napisac wg teori Bronsteda co jest kwasem zasada, sprzezonym kwasem, sprzez. zas 3. konfigurac...

Ćwiczenia - reakcje utleniania i redukcji

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882

Noatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Utlenianie cząstki to proces, który sprowadza się do oddawania elektronów przez atom, obojętną cząsteczkę lub jon. Redukcja to proces polegający na pobraniu elektornów przez wymienione cząstki. Zasady: Sopnie utlniania zapisuje się za pomocą cyfr r...

Węglowce - omówienie IV grupy

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 931

Chmurzy_ski. Notatka składa się z 0 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Węgiel, german, cyna, ołów, rozpowszechnienie, wybrane minerały, występowanie i otrzymywanie, metan, związki C z N i S....

Pierwiastki grup głównych- prezentacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Barwa związków pierwiastków przejściowych- Substancja jest barwna (ma kolor) jeżeli pochłania kwanty z zakresupromieniowania widzialnego. Kwanty promieniowania widzialnego są porównywalne z odstępami energetycznymi (Δ) pomiędzy rozszczepionymi or...

Borowce - Fluorowce

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 952

Chmurzy_ski. Notatka składa się z 0 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: borowce, połączenie boru z azotem, borowodory, połączenie boru z