Podstawy elektrochemii - sprawozdanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2576
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy elektrochemii - sprawozdanie - strona 1 Podstawy elektrochemii - sprawozdanie - strona 2 Podstawy elektrochemii - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:


SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 11 TEMAT: PODSTAWY ELEKTROCHEMII Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z przebiegiem elektrolizy.   Zad. 1. Potencjały standardowe układów redoks. Na podstawie podanych poniżej wartości standardowych potencjałów układów redoks  określono możliwość reakcji w grupie następujących utleniaczy: KMnO4, FeCl3, i reduktorów: KI,  KBr. Sprawdzono doświadczalnie trafność doboru, przeprowadzając reakcje między roztworami  utleniaczy i reduktorów zakwaszonymi 4 M roztworem H2SO4. W reakcjach, w których powstaje  wolny jod lub brom, zidentyfikowano je dodatkowo na podstawie zabarwienia warstwy dodanego  chloroformu. Pt/ MnO4-, H3O-,Mn2- E0= +1,52 V Pt/ Fe3-,Fe2- E0= +0,77 V Pt/ I2, I- E0= +0,53 V Pt/ Br2, Br- E0= +1,09 V       VII E0= +1,52 V     KMnO4 KI E0= +0,53 V                 III E0= +0,77 V       FeCl3 KBr E0= +1,09 V 10 Br- + 2MnO4- + 16 H+  → 2Mn2+ + 5Br2 + 8H2O 10 I- + 2MnO4- + 16 H+  → 2Mn2+ + 5I2 + 8H2O Jony jodkowe i bromkowe utleniły się. Jon bromkowy po utlenienieniu przyjął barwę słomkową. 2I- + 2Fe3+ → 2Fe3+ + I2 Żelazo jest utleniaczem. W reakcji wydzielił się wolny jod. Zad.2. Zależność przebiegu procesu utleniania i redukcji od środowiska reakcji. Do trzech zlewek o pojemności 50 cm3 nalano po około 2 cm3 0,1 M roztworu siarczanu(IV)  sodu. Roztwór w pierwszej zlewce zakwaszono 2 M roztworem H2SO4, do drugiej dodano  stężonego roztworu NaOH, trzecią próbkę pozostawiono bez zmian. Następnie do każdej ze zlewek  dodawano kroplami, mieszając, 0,1 M roztwór KMnO4.       VII          II 2MnO4- + SO32- + 6H+ → 2Mn2+ + 5SO42- + 3H2O        Bezbarwny VI 2MnO4- + SO32- + 2OH- → 2MnO42- + SO42- + H2O                 Zielony         IV 2MnO4- + 3SO32- + H2O → MnO2↓ + 3SO42- + 2OH-         Brunatny osad Redukcja zachodzi silniej, im niższe jest pH roztworu. Zad.3. Reakcje, w których substancja spełnia rolę utleniacza bądź reduktora, w zależności od  partnera reakcji. a) 1 cm3 0,1 M roztworu jodku potasu zakwaszono w probówce 2 M roztworem H2SO4, dodano  roztworu skrobi, a następnie kilka kropli 10% roztworu nadtlenku wodoru. Zwracano uwagę na  zmianę zabarwienia w probówce.                             -I                                                           -II 2KI + H2O2 + H2SO4→ I2 + 2H2O + K2SO4 Reduktor Utleniacz           Czarny osad b) Do probówki zawierającej kilka cm3 10% roztworu nadtlenku wodoru zakwaszonego 4 M  roztworem H2SO4, dodawano kroplami  0,1 M roztwór KMnO4. Zwracano uwagę na zmianę 

(…)

… organicznych jako reduktorów.
Do probówki z roztworem dichromianu potasu wprowadzono po kilka kropli stężonego
kwasu siarkowego(VI) i alkoholu etylowego. Zwrócono uwagę na zmianę zabarwienia roztworu i
pojawienie się specyficznego zapach, charakterystycznego dla aldehydu octowego (CH3CHO).
O
Cr2O72- + 3 CH3-CH2-OH + 8H+ → 2Cr3+ + 3 CH3-C
+ 7 H2O
POMARAŃCZOWY
ZIELONY
H
2e
3e•2
6
Alkohol etylowy utlenił…
… się na zielono.
Zn → Zn(NO3)2 + Cu
Cu
X
Cu
X
Na blaszce pojawił się nalot.
Miedź nie wyprze ołowiu z soli.
Miedź nie wyprze miedzi z jej soli.
Reakcja zaszła.
Reakcja zaszła.
Zn
Zn(NO3)2+ 2 Ag
Powstał ciemny nalot.
Reakcja zaszła.
AgNO3
Cu
Cu(NO3)2 + 2 Ag
Powstał szary nalot.
Zad.6. Sporządzanie ogniwa galwanicznego.
Zestawiono ogniwo Daniella przygotowując dwa półogniwa: miedziane i cynkowe. W tym
celu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz