Kwasy, zasady, sole-otrzymywanie właściowości nazewnictwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kwasy, zasady, sole-otrzymywanie właściowości nazewnictwo - strona 1 Kwasy, zasady, sole-otrzymywanie właściowości nazewnictwo - strona 2 Kwasy, zasady, sole-otrzymywanie właściowości nazewnictwo - strona 3

Fragment notatki:

Kwasy Kwasy dzielimy na tlenowe i beztlenowe, a ich ogólne wzory możemy przedstawić w sposób:
HnNmOz   (HnR)  - kwasy tlenowe                                                HnR kwasy beztlenowe Cząsteczki kwasów zawierają jedno lub kilka ugrupowań H-O-E, a pozostałe atomy tlenu połączone są z tylko z atomem E.  
OTRZYMYWANIE KWASÓW:
1)   reakcja tlenku kwasowego z wodą:
tlenek kwasowy + woda -- kwas
SO2+H2O--H2SO3
SO3 + H2O -- H2SO4
CO2 + H2O--H2CO3 N2O3 + H2O -- 2 HNO2 N2O5+H2O--2HNO3
 P2O5 + 3H2O--2H3P04 B2O3 + H2O--2H3BO3
 
2)   strącanie osadów trudno rozpuszczalnych kwasów: H2SO4 + Na2SiO3--H2SiO3 + Na2SO4 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:
Kwasy są dostępne najczęściej w postaci wodnych roztworów o różnych stężeniach. Podczas pracy z kwasami należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ niektóre z nich są żrące i mogą spowodować oparzenia skóry. Do kwasów szczególnie niebezpiecznych należą stężone roztwory: H2SO4, H3PO4, HF, HO, HBr i HI
Moc kwasów tlenowych rośnie ze wzrostem elektroujemności centralnego atomu reszty kwasowej (w grupach i okresach):
 
H4SiO4
 
Rośnie też (z nielicznymi wyjątkami) ze wzrostem liczby atomów tlenu:
HClO sól + H2O H3PO4 + 3 KOH--K3PO4 + 3 H2O
 
2)   reakcja z metalami (stojące przed wodorem w szeregu napięciowym):
metal + kwas -- sól + H2O 2 Al + 6 HCl -- 2 AlCl3 + 3 H2 metale szlachetne i półszlachetne są roztwarzane i nie wypierają wodoru:
Cu + 2 H2SO4 -- CuSO4 + SO2 + 2 H2O 2 Ag + 2 H2SO4 -- Ag2SO4 + SO2 + 2 H2O
Fe + H2SO4(rozc) -- FeSO4 + H2 2 Fe + 6 H2SO4(stęż) -- Fe2(SO4)3 + 3 SO2 + 6 H2O
3 Cu + 8 HNO3(rocz.) -- 3 Cu(NCh)2 + 2 NO + 4 H2O
Cu + 4 HNO3(stęż) -- Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O Srebro reaguje dopiero ze stężonym kwasem azotowym:
Ag + 2 HNO3 -- AgNOs + NO2 + H2O
 
Mieszanina l :3 stężonych kwasów azotowego i solnego to woda królewska
Au + 4 HCl+ HNO3 -- HAuCl4 + NO + 2 H2O
                        HAuCl4 -   kwas czterochlorozłotowy
Przebieg reakcji z metalami zależy od:
-     rodzaju metalu

(…)

… Kwas siarkowy (II) Kwas sulfoksylowy HNO3 Kwas azotowy (V) Kwas azotowy HNO2 Kwas azotowy (III) Kwas azotawy H3PO4 Kwas fosforowy(V) lub ortofosforowy (V) Kwas fosforowy lub ortofosforowy H4P2O7 Kwas dwufosforowy(V) lub pirofosforowy (V) Kwas dwufosforowy lub pirofosforowy H2CO3 Kwas węglowy  
H2SiO3 Kwas metakrzemowy Kwas krzemowy H4SiO4 Kwas ortokrzemowy  
H2BO3 Kwas borowy lub Kwas ortoborowy…
… i tworzywa sztuczne. Otrzymywanie: 1) 2N2 + 5O2 = 2N2O5 2) N2O5 + H2O = 2HNO3 H2CO3 - kwas węglowy Właściwości : słaby i nietrwały, łatwo się rozkłada na H2O i CO2. Zastosowanie: produkcja napojów gazowanych. Otrzymywanie: 1) C + O2 = CO2 2) CO2 + H2O = H2CO3 H3PO4 - kwas fosforowy (V) Właściwości: substancja stała o max. stężeniu 85%, bezbarwna, krystaliczna dobrze rozpuszczalna w wodzie, działa drażniąco…
… wodorowy i anion azotanowy (V) H3PO4 = 3H+ + PO43 - , kwas fosforowy (V) pod wpływem H2O dysocjuje na 3 kationy wodorowe i anion fosforowy (V) H2SO3 i H2CO3 nie ulegają dysocjacji ponieważ są nietrwałe. UWAGA!! Pamiętaj chemiku młody wlewaj zawsze kwas do wody!!
Wodorotlenki ( zasady) Wodorotlenki są związkami pierwiastków (zwykle metali) i grupy wodorotlenowej. Wzór ogólny zasad: Men(OH)n [ Me - metal…
…, nie ulęgają jej metale szlachetne i półmetale oraz kwas azotowy, np.: zapis słowny: magnez + kwas siarkowy (VI) = siarczan (VI) magnezu + wodór^ zapis cząsteczkowy: Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2^ zapis jonowy: Mg + 2H+ + SO42- = Mg+ + SO42- + H2^ skrócony zapis jonowy: Mg + H2 = Mg+ + H2^ SÓL + WODA , reakcja zobojętniania,◊2. ZASADA + KWAS np.: zapis słowny: wodorotlenek magnezu + kwas fosforowy (V) = fosforan (V…
… chemicznej odpowiedniego tlenku niemetalu z wodą np.: H2SO4 - kwas siarkowy (VI) Właściwości : ma 2x większą gęstość niż woda i zabarwia papierek wskaźnikowy na czerwono. Zastosowanie: materiały wybuchowe, akumulator, środki piorące, sztuczne włókna, petrochemiczny, nawozy sztuczne, kosmetyki, barwniki. Otrzymywanie: SO3 + H2O = H2SO4 H2SO3 - kwas siarkowy (IV) Właściwości: ciecz, bakteriobójcza…
… przewodzą prąd elektryczny. Metody otrzymywania soli obejmują reakcje:
1) kwasów  z zasadami, np. H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 4H2O,
2) kwasów  z metalami, np. 3Ag + 4HNO3 = 3AgNO3 + NO + 2H2O,
3) kwasów  z tlenkami metali, np. CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O,
4) wodorotlenków  z tlenkami niemetali, np. Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O,
5) wodorotlenków  z niemetalami, np. P4 + 3KOH + 3H2O = PH3 + 3KH2PO2,
6) podwójnej…
….: zapis słowny: siarczan (VI) miedzi (II) + wodorotlenek sodu = siarczan (VI) sodu + wodorotlenek miedzi (II) zapis cząsteczkowy: 2NaOH + CuSO4 = Na2SO4 + Cu(OH)2 zapis jonowy: 2Na+ + 2OH- + Cu2+ + SO42- = 2Na+ + SO42- + Cu(OH)2 skrócony zapis jonowy: 2OH- + Cu2+ = Cu(OH)2 SÓL 3 + SÓL 4 , reakcja zachodzi tylko wtedy◊6. SÓL 1 + SÓL 2 gdy powstaje sól trudno rozpuszczalna wodzie, np.: zapis słowny: węglan
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz