Chemia ogólna - strona 2

note /search

Stężenia molowe - zadania z odpowiedziami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 567
Wyświetleń: 4424

3. STĘŻENIA MOLOWE 3. Stężenia molowe 3.1.    W  5,0  kg  wody  rozpuszczono  100  g  wodorotlenku  sodu.  Zakładając,  że  objętość  końcowego roztworu wyniesie 5 dm3, oblicz j...

Moment dipolowy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1708

1. Moment Dipolowy W cząsteczce homojądrowej (zbudowanej z dwóch identycznych atomów), każdy z atomów z  jednakową siłą przyciąga elektrony wiążące. Dzięki temu „środek ciężkości” elektronów pokrywa  się ze „środkiem ciężkości” jąder atomowych. Inaczej przedstawia się to w cząsteczkach  heterojądro...

OGNIWA GALWANICZNE

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1379

OGNIWA GALWANICZNE    Ogniwo galwaniczne jest to urządzenie zamieniające bezpośrednio energię chemiczną  na  energię  elektryczną  prądu  stałego.  Proces  ten  następuje  w  wyniku  reakcji  elektrochemicznych (tzn. reakcji chemicznych...

Ph i elektrolity - zadania z dpowiedziami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 826
Wyświetleń: 5061

6. pH i ELEKTROLITY 6. pH i elektrolity 6.1.    Oblicz pH roztworu zawierającego 0,365 g HCl w 1,0 dm3 roztworu. Odp  2,00 6.2.    Oblicz pH 0,0050 molowego roztworu wodorotlenku baru ( α = 1,00). Odp. 12,00 6.3.    Oblicz pH roztworu pewnego kwasu, w którym stężenie jonów wodorowych wynosi  4,6 ·1...

Pierwiastki bloku d

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 5110
Wyświetleń: 5768

Pierwiastki bloku d    Chrom:  Reaktywność metalu: chrom ma ujemny potencjał standardowy ale łatwo ulega pasywacji w stężonych kwasach  utleniających.  Inaczej reaguje z kwasem solnym lub tlenowymi rozcieńczonymi:   •  bez dostępu tlenu – daje s...

Pierwiastki bloku p

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 3129
Wyświetleń: 5229

Pierwiastki bloku p    Glinowce: najważniejsze pojęcia to:  Aluminotermia  Metoda redukcji, w której reduktorem jest glin.   Stosowana do otrzymywania metali ciężkich i szlachetnych (reakcja biegnie zgodnie z ruchem   wskazówek zegara, jej kierunek wyznaczamy na osi potencjałów standardowych)    Am...

Pierwiastki bloku s

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 5110
Wyświetleń: 6398

Pierwiastki bloku s  wodór, hel, 1 i 2 grupa układu okresowego    Litowce i berylowce:  ogólna zmiana własności fizyko – chemicznych na tle grup  wraz ze wzrostem liczby atomowej w grupie: rośnie promień atomowy, rośnie odległość elektronów...

Podstawowe pojęcia chemiczne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1967

Podstawowe pojęcia chemiczne    TERMIN – DEFINICJA LUB OBJAŚNIENIE  KOMENTARZ  molekuła (indywidua chemiczne, drobina)  –  elementy strukturalne substancji, których  przekształcenia powodują reakcje chemiczne  przykłady molekuł: atomy, jony, cząsteczki   jądro 

Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne - zadania z odpowiedziami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1645

1 .   P O D S T A W O W E   P R A W A   I   P O J Ę C I A   C H E M I C Z N E 5 1. Pods tawow e prawa i  p ojęcia  chemicz ne 1.1 .    W yraź   w  gr am ac h  masę:   a .  jed nego  atomu   żela za ,   b.  jednej  cząs teczki  kwasu sia rkoweg o. Odp.  9,3· 10 – 23 g ; 1 ,6 · 1 0 –2 2   g 1.2 .    ...

Procenty i stężenia procentowe - zadania z odpowiedziami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2695

2.  PROCENTY I STĘŻENIA  PROCENTOWE 2. Procenty i stężenia procentowe 2.1.    Oblicz 15 % od liczb: a. 360, b. 2,8·105, c. 0.024, d. 1,8·10–6, e. 10 Odp. a. 54, b. 4,2·104, c. 3,6·10–3, d. 2,7·10–7, e. 1,5 2.2.    22 % liczby x wynosi:  a. 11, b. 0,011,  c. 5,55·104,  d. 880,  e. 4,4·10–8. Oblicz x...