Podstawowe pojęcia chemiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia chemiczne - strona 1 Podstawowe pojęcia chemiczne - strona 2 Podstawowe pojęcia chemiczne - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe pojęcia chemiczne    TERMIN – DEFINICJA LUB OBJAŚNIENIE  KOMENTARZ  molekuła (indywidua chemiczne, drobina)  –  elementy strukturalne substancji, których  przekształcenia powodują reakcje chemiczne  przykłady molekuł: atomy, jony, cząsteczki   jądro atomowe  – centralna część atomu, obdarzona  ładunkiem dodatnim  elementarny ładunek dodatni posiada proton, liczba  protonów w jądrze atomowym to liczba z   1 ładunek elementarny = 1,66 * 10  –19 C  elektron  – jeden ze składników atomu; cząstka  obdarzona elementarnym ładunkiem ujemnym   liczba elektronów w atomie jest równa ilości protonów  atom  – elektroobojętna drobina zawierająca jądro  atomowe   atom  - najmniejsza część pierwiastka chemicznego  zachowująca jego właściwości fizyko –  chemiczne.  atomy różnych pierwiastków różnią się ilością  protonów w jądrze atomowym  jon  – drobina obdarzona ładunkiem elektrycznym  jon prosty  – jon zawierający jedno jądro atomowe  jon złożony  – jon zwierający wiele jąder atomowych  kation – jon o ładunku dodatnim  anion – jon o ładunku ujemnym  cząsteczka  – elektroobojętna drobina, zawierająca dwa  lub więcej jąder atomowych  cząsteczka   -   układ co najmniej dwóch atomów  połączonych wiązaniami chemicznymi.    istnieją cząsteczki pierwiastków chemicznych np.: P4,  S8 i cząsteczki związków chemicznych: CH4, CO  •  homo atomowa (homo jądrowa) – zbudowana   z identycznych atomów np. S8, O2  •  hetero atomowa (hetero jądrowa) – zbudowana    z atomów różnych pierwiastków np. HCl, H2O  ziarnistość materii  – polegająca na braku ciągłości,  właściwość materii wynikająca z drobinowej struktury  materii     opis makroskopowy  – charakterystyka odwołująca się  do zjawisk widocznych gołym okiem lub  postrzeganych innymi zmysłami    opis mikroskopowy  – charakterystyka struktury  materii, bądź przemian chemicznych na poziomie  drobinowym, nie dostępnym bezpośredniej obserwacji  za pomocą zmysłów    substancja chemiczna  w ujęciu makroskopowym –  rodzaj materii, którego nie można rozdzielić metodami  fizycznymi na prostsze składniki   substancja chemiczna  w ujęciu mikroskopowym –  zbiór jednakowych drobin lub jednakowych  elektroobojętnych zespołów jonów (jednostek  formalnych)  substancjami chemicznymi są pierwiastki i związki  chemiczne  związek chemiczny  – w ujęciu mikroskopowym to  zbiór cząsteczek hetero atomowych  (hetero  jądrowych)  związek chemiczny

(…)

… gazu w stan stały z
pominięciem fazy ciekłej
* - szczególnym przypadkiem parowania jest
wrzenie, czyli parowanie całą objętością cieczy
( zachodzi, gdy ciśnienie pary nasyconej jest równe
ciśnieniu zewnętrznemu)
para nasycona – to para pozostająca w równowadze
termodynamicznej ze swoją cieczą (w tej samej
jednostce czasu taka sama ilość drobin substancji
przechodzi ze stanu ciekłego w gazowy…
… – przejście gazu w stan stały z
pominięciem fazy ciekłej
*
- szczególnym przypadkiem parowania jest
wrzenie, czyli parowanie całą objętością cieczy
( zachodzi, gdy ciśnienie pary nasyconej jest równe
ciśnieniu zewnętrznemu)
para nasycona – to para pozostająca w równowadze
termodynamicznej ze swoją cieczą (w tej samej
jednostce czasu taka sama ilość drobin substancji
przechodzi ze stanu ciekłego w gazowy…
… cząsteczek na
jony pod wpływem wody lub innego rozpuszczalnika
o podobnej budowie
reakcja chemiczna – w ujęciu mikroskopowym –
proces, w którym powstają nowe substancje chemiczne
reakcja chemiczna – w ujęciu makroskopowym -
proces, w którym powstają nowe drobiny
równanie reakcji chemicznej – symboliczny zapis Oznaczenia reakcji: „=” dla uzgodnionych procesów
reakcji , na przykład: „ ” dla reakcji biegnących…
… )
• topiąc się przechodzą przez stan półpłynny ( szkło, komórka elementarna – najmniejsza figura
asfalt) elementarna, której przestrzenne rozmieszczenie
• brak uporządkowanej budowy umożliwia odtworzenie sieci krystalicznej danej
• właściwości fizyko-chemiczne nie zależą od substancji
kierunku liczba koordynacji – liczba drobin (atomów, jonów
przeciwnego znaku, cząsteczek, które otaczają daną
drobinę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz