Chemia - strona 2

Tabele chemiczne cz. 1 (Periodic block)

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

1 s 1 1 0 H n 2 q 2 He 3 4 5 6 5 6 7 8 B C N O 13 14 15 16 Al Si P S 31 32 33 34 Ga Ge As Se 49 50 51 52 In Sn Sb Te 81 82 83 84 Tl Pb Bi Po 113 114 115 116 Uut Uuq Uup Uuh 7 9 F 17 Cl 35 Br 53 I 85 At 117 Uus 8 q 10 Ne 18 Ar 36 Kr 54 Xe 86 ...

Przykładowe pytania na egzamin z chemii.

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1953

PODSTAWY CHEMI EGZAMIN Wymień podstawowe elementy struktury materii na różnych jej poziomach. Podaj charakterystykę nośników oddziaływań pomiędzy elementami struktury materii. Na czym polegają oddziaływania silne w jądrach atomowych? Podaj radialny i kątowy rozkład gęstości prawdopodobieństwa z...

Teoria pola krystalicznego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1932

Teoria pola krystalicznego (TPK) - model opisujący strukturę elektronową związków kompleksowych tworzonych przez metale przejściowe. Teoria ta pozwala przewidzieć niektóre własnośc...

Aldehydy - otrzymywanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1232

OTRZYMYWANIE ALDEHYDÓW Podstawową metodą otrzymywania aldehydów jest ich utlenianie w łagodnych warunkach. Aby otrzymać aldehydy, należy utlenić alkohole pierwszorzędowe za pomocą np. tlenku m...

Wprowadzenie do chemii organicznej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Chemia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1575

struktura metanu      1s  2s  2p    C                1s  2s  2p    C                1s    2sp3    C            Stan wzbudzony:    Hybrydyzacja (wymieszanie):  cząsteczka   tetraedryczna      1s    2sp3    C                1s       2sp   2py,z    C                        1s       2sp2    2pz    C ...

Problemy obliczeniowe i zadania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Apostoluk
 • Chemia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1925

PROBLEMY OBLICZENIOWE i ZADANIA Obliczyć stężenie jonów wodorowych i pcH w 0,25 M roztworze H 2 SO 4 . pK a2 = 1,1 2 Kwas siarkowy(VI) - H 2 SO 4 , mocny kwas dwuzasadowy H 2 SO 4 → H + + HSO 4 - , pierwszy etap HSO 4 - ↔ H + + SO 4 2- , drugi etap, K a2 = 10 -1,12 = 0,0759 An ion HSO 4 - jest kw...

Równowagi w roztworach elektrolitów - Rozpuszczalniki polarne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Apostoluk
 • Chemia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1491

I. RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW . KWASY I ZASADY Pojęcia podstawowe i definicje ELEKTROLITEM jest ka żda substancja , która rozpuszczając się w wodzie lub innym rozpuszczalniku polarnym ulega dysocjacji elektrolitycznej na jony: dodatnie - kationy i ujemne - aniony. ● Elektrolitami są kwasy,...

Pojęcia i prawa chemiczne, chemia jądrowa - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Chemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2835

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne . Elementy chemii jądrowej. Budowa jądra atomowego. Warunki trwałości jąder atomowych. Przemiany promieniotwórcze. Prawo rozpadu. Reakcje jądrowe. Atom składa się z jądra atomowego i elektronów (-). Jądro składa się z protonów(+) (ich liczbę Z nazywa się

Podstawowe pojęcia i prawa chemii - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Jan Kolek
 • Chemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1498

2012-04-04 1 CHEMIA dr Przemysław Kolek Literatura i źródła: 1. Adam Bielański „Podstawy chemii nieorganicznej”, PWN 2010   2. L. Kolditz „Chemia nieorganiczna”. PWN 1994 2. P. W. Atkins, „Chemia fizyczna”, PWN  2001 3. Krzysztof Pigo...