Pojęcia i prawa chemiczne, chemia jądrowa - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3052
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia i prawa chemiczne, chemia jądrowa - wykład. - strona 1 Pojęcia i prawa chemiczne, chemia jądrowa - wykład. - strona 2 Pojęcia i prawa chemiczne, chemia jądrowa - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne .
Elementy chemii jądrowej. Budowa jądra atomowego. Warunki trwałości jąder atomowych. Przemiany promieniotwórcze. Prawo rozpadu. Reakcje jądrowe.
Atom składa się z jądra atomowego i elektronów (-). Jądro składa się z protonów(+) (ich liczbę Z nazywa się liczbą atomową) i neutronów(0). Składniki jądra nazywamy nukleonami (liczba A nukleonów w jądrze zwana jest liczbą masową tego jądra). Masy protonu i neutronu są ok. 1836 razy większe od masy elektronu. Jądra atomowe o tej samej liczbie atomowej nazywamy izotopami, a masowej - izobarami. O trwałości jądra atomowego decyduje przede wszystkim stosunek neutronów(N) do protonów(Z). Jest skutkiem działania sił jądrowych: siły przyciągania między nukleonami (muszą przewyższać) i siły odpychania między protonami. Stosunek dla trwałych jąder wzrasta ze wzrostem protonów. Siła wiązania nukleonu jest w niewielkim stopniu zależna od liczby atomowej i masowej (krótki zasięg sił jądrowych). Wszystkie jądra o Z83 są nietrwałe. Aby przejść na ścieżkę trwałości jądro musi zmienić stosunek N/Z co następuje w wyniku samorzutnych przemian jądrowych.
Samorzutne przemiany jądrowe (przemiany promieniotwórcze) prowadza do:
-zmiany stosunku N/Z:
przemiana α - powstanie jądra atomowego o liczbie atomowej mniejszej o 2 i liczbie masowej mniejszej o 4
przemiana β - - polega na emisji z jądra atomu elektronu, który powstaje w wyniku rozpadu neutronu, powstaje jądro o liczbie atomowej o 1 większej
przemiana β + - polega na emisji z jądra atomu antyelektronu (pozytonu), który powstaje w wyniku rozpadu protonu, powstaje jądro o liczbie atomowej o 1 mniejszej (wychwyt K) -obniżenia energii jądra (przejście izometryczne - przemiana γ) - jądro emitując promieniowanie γ nie zmienia ani liczby atomowej ani masowej.
Prawo rozpadu promieniotwórczego - rozpad promieniotwórczy jąder atomowych jest reakcją pierwszego rzędu, tzn. że w reakcji bierze udział jedna cząsteczka, a konsekwencją tego jest stała wartość czasu połowicznej przemiany. Czas połowicznej przemiany, oznaczany, jako t 0,5 jest to czas, w którym przemianie ulegnie dokładnie połowa wyjściowej ilości substancji. Szybkość rozpadu mierzy się liczba rozpadających się jąder w jednostce czasu - jest w każdej chwili wprost proporcjonalna do liczby jąder, które jeszcze nie uległy rozpadowi.
Reakcje jądrowe - procesy, które mogą zachodzić w wyniku wysokoenergetycznych zderzeń cząstek elementarnych lub jąder z jądrami tzw. tarczy (targetu), jeśli zdarzeniom tym towarzyszy wzrost energii wewnętrznej jąder tarczy lub zmiana ich liczby masowej. Przykłady:
-synteza jądrowa - np. procesy zachodzące we wnętrzu gwiazd


(…)

…) charakteru materii jest zasada nieoznaczoności Heisenberga, która stwierdza, że nie jest możliwe równoczesne określenie położenia i pędu cząstki z dowolną dokładnością: ΔxΔp≥h/4π
Funkcja falowa. Równanie Schrödingera. Sens fizyczny liczb kwantowych. Orbitale i spinorbitale.
Funkcja falowa to funkcja zmiennych konfiguracyjnych np. położenia, o wartościach zespolonych, będąca rozwiązaniem równania…
…) bardziej złożonych atomów oraz zjawisk kwantowych w kryształach: ĤΨ=Ec*Ψ
Rozwiązaniem równania Schrödingera są pewne funkcje własne, które można scharakteryzować przy pomocy zestawu trzech liczb kwantowych n (główna), l (poboczna), m (magnetyczna). Liczby kwantowe nie mogą być dowolne, muszą przyjmować jedynie pewne wartości: n = 1, 2, 3..., l = 0,1,2… (n-1), m = <-l;+l>
Orbital atomowy - funkcja falowa opisująca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz