Chemia - strona 3

Rozmiary, masa i budowa atomu - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Jan Kolek
 • Chemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1764

2012-04-04 1 Masa atomu Jednostka masy atomowej  - 1 unit (atomic mas unit, a.m.u.) Od 1961 r. przyjmuje się tzw. skalę węglową jednostki masy  atomowej, 1u (1 amu) jako: 1u = 1/12 masy obojętnego atomu węgla 126C MASA  ATOMOWA [g/mol] [u/ato...

Okresowość właściwości fizycznych pierwiastków - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Jan Kolek
 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3927

2012-04-04 1 Materiały ze strony:  WebElements™ is http://www.webelements.com/ http://chemwiki.ucdavis.edu/ Promień atomowy,  gęstość, objętość atomowa Okresowość właściwości fizycznych  pierwiastków  Materiały ze strony:  WebElements™ is http://www.webelements.com/ Temperatura topnienia (związek z...

Wiązania chemiczne i budowa cząsteczki - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Jan Kolek
 • Chemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1897

2012-04-04 1 WIĄZANIA CHEMICZNE  BUDOWA CZĄSTECZKI Wiązanie kowalencyjne  - wiązanie chemiczne między  atomami, tworzone za pomocą wspólnej pary  elektronów pochodzących od obu atomów. Gilbert Newton Lewis ( 1875 1946) – amerykański ...

Polimery, tworzywa sztuczne, polimery naturalne - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Jan Kolek
 • Chemia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3346

2012-04-04 1 POLIMERY,  TWORZYWA SZTUCZNE, POLIMERY NATURALNE Polimer  (gr.  polymeres  - wieloczęściowy, zbudowany z wielu części) – substancja chemiczna o bardzo dużej masie cząsteczkowej, składająca  się z wielokrotnie powtórzonych jednostek nazywanych merami. Podział ze względu na pochodzenie: ...

Termodynamika chemiczna - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Jan Kolek
 • Chemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1113

2012-04-04 1 TERMODYNAMIKA CHEMICZNA Termodynamika -  dział fizyki zajmujący się badaniem energetycznych  efektów wszelkich przemian fizycznych i chemicznych, które wpływają na  zmiany energii wewnętrznej analizowanych układów.  Termodynamika zajmuje się  nie tylko przemianami cieplnymi, lecz także...

Zastosowania metod spektroskopii atomowej i molekularnej - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Jan Kolek
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

2012-04-04 1 Spektroskopia przejść elektronowych  w zakresie ultrafioletu  i światła widzialnego UV/vis Obserwacja przejść: -elektronowych:   fazy skondensowane: ciecze i ciała stałe, duże poszerzenia  i przesunięcia  linii spektralnych na sku...

Dysocjacja elektrolityczna, kwasy, zasady, sole - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Jan Kolek
 • Chemia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1855

2012-04-04 1 Svante Arrhenius  (1859 – 1927) szwedzki  chemik i fizyk,  DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA KWASY, ZASADY, SOLE Teoria dysocjacji elektrolitycznej (Arrhenius 1878 r.)  Dysocjacja elektrolityczna (dysocjacja jonowa)  – rozpad cząsteczek  chemicznych na jony  zachodzący pod wpływem rozpuszczal...

Elektrolity, kwasy, zasady, sole

 • Uniwersytet Gdański
 • Andrzej Jabłoński
 • Chemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1687

Andrzej Jabłoński, Tomasz Palewski ELEKTROLITY, KWASY, ZASADY I SOLE Elektrolitami nazywamy substancje, które w roztworze wodnym ulegają dysocjacji elektrolitycznej, czyli rozpadowi na jony. Dysocjacja elektrolityczna zachodzi...

Roztwór i jego rozpuszczalność

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113

  Co to jest roztwór? są to mieszaniny jednorodne - znane są następujące rodzaje roztworów:  1)roztwory  w stanie gazowym lub mieszaniny gazowe 2) roztwory w stanie ciekłym lub roztwory właściwe 3) roztwory w stanie stałym lub roztwory stałe gazowe  – powietrze które można uważać za roztwór tlenu i...

Chemia - słowniczek pojęć

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 987

1.  Absorpcja - zjawisko polegające na wchłanianiu substancji przez całą objętość cieczy lub ciała stałego  2.  Adsorpcja - zjawisko polegające na zagęszczaniu substancji na powierzchni ciała stałego lub cieczy; fizyczna- występuje działanie sił van der Waalsa,  chemiczna- powstają wiązania chemicz...