Rozmiary, masa i budowa atomu - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozmiary, masa i budowa atomu - wykład. - strona 1 Rozmiary, masa i budowa atomu - wykład. - strona 2 Rozmiary, masa i budowa atomu - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

2012-04-04 1 Masa atomu Jednostka masy atomowej  - 1 unit (atomic mas unit, a.m.u.) Od 1961 r. przyjmuje się tzw. skalę węglową jednostki masy  atomowej, 1u (1 amu) jako: 1u = 1/12 masy obojętnego atomu węgla 126C MASA  ATOMOWA [g/mol] [u/atom] 1u = 1g/NA= 1/ 6.022 x 1023 Przykład: 39,948 g/mol : NA =  6,633 x 10-23 g 39,948 x u =  6,633 x 10-26 kg ROZMIARY, MASA  I BUDOWA ATOMU Rozmiary atomów lub cząsteczek oraz oddziaływania  miedzy cząsteczkami w gazach rzeczywistych Równanie stanu gazu rzeczywistego (1873r.),  równanie Van der Waalsa : a, b  - stałe charakterystyczna dla danego gazu: a  - stała uwzględniająca oddziaływanie przyciągające między  cząsteczkami gazu , b  - stała uwzględniająca rozmiary własne cząsteczek gazu, objętość  własna mola cząsteczek gazu, J.D. van der Waals (1837-1923)  Pomiary lepkości gazów i przekroju czynnego  rozpraszania atomów na atomach  (w gazach jednoatomowych): Rozmiary atomów Pomiary dyfrakcji promieniowania  rentgenowskiego (promieni X) na kryształach: Analiza obrazu dyfrakcyjnego  pozwala wyznaczyć rozkład gęstości elektronowej a  stąd odległość między atomami, ich rozmiary a nawet kształty Rozmiary atomów 2012-04-04 2 Porównanie promieni atomowych  wyznaczonych różnymi metodami: BUDOWA ATOMU Sygnały o strukturze atomu: badania gazów w lampach Odkrycie elektronu: promienie katodowe - J. Plűcker (1801 - 1868) ok. 1859 Zidentyfikowanie promieni katodowych jako elektronów,  wyznaczenie ładunku i masy elektronu  - J. J. Thompson i S. E. Townsend ok. 1897 J. J. Thompson  (1856–1940)  Promienie kanalikowe (później zidentyfikowane jako zjonizowane atomy): E. Goldstein (1850-1930) ok. 1886 J. Plűcker  (1801 - 1868) Odkrycie promieniotwórczości naturalnej  ok. 1896‐98 J.C. Becquerel  Maria Skłodowska-Curie 2012-04-04 3 BUDOWA ATOMU Odkrycie jądra atomowego Doświadczenie Ruthreforda E. Rutherford, H. Geiger ,  E. Marsden  ok. 1911 Rnucl 

(…)

… znajdujących się na orbitach wokół jądra róna się
liczbie atomowej Z.
A – liczba masowa – liczba nukleonów w jądrze, (nukleony = protony oraz neutrony)
Podanie obu liczb: atomowej Z i masowej A jednoznacznie identyfikuje izotop danego
pierwiastka.
.
Odkrycie izotopów
Badania produktów rozpadu promieniotwórczego, wykazały, że atomy każdego pierwiastka mogą występować
w kilku odmianach różniących masą atomową…
… spinowa liczba kwantowa - liczba kwantująca rzut spinu elektronu,
na określony kierunek, może przyjmować tylko jedną z dwóch wartości:
ms = ± ½
ms = + ½ (α; ↑)
ms = - ½ (β; ↓)
dwie możliwe orientacje spinu względem wyróżnionej osi dane rzutem spinu na oś z:
sz= ms ħ = ± ½ ħ
ORBITALE ATOMOWE
ORBITALEM ATOMOWYM – nazywamy funkcję przestrzenną jednoelektronowej 
funkcji falowej elektronu w atomie:
ORBITAL ATOMOWY
SPINORBITALEM – nazywamy iloczyn przestrzennej jednoelektronowej funkcji falowej ψ i
funkcji spinowej α alfa dla dodatnigo rzuu spinu na os z i β dla ujemnego.
Orbital atomowy jest określony trzema liczbami kwantowymi: n, l, m
Jeżeli elektron jest opisywany daną funkcją mówimy, że „zajmuje” on ten orbital np.:
POWŁOKI I PODPOWŁOKI
Wszystkie orbitale atomowe o danej wartości n tworzą powłokę
n=
1
2
3
4

oznaczenie
K
L
M
N

Orbitale atomowe o tej samej wartości n (z tej samej powłoki) i tej samej
wartości l tworzą podpowłokę w obrębie powłoki
Liczba orbitali w powłoce o głównej liczbie kwantowej n wynosi n2, tak więc
każda powłoka w atomie wodoropodobnym jest 2n2 – krotnie zdegenerowana
– może się na niej znajdować 2n2 elektronów (czynnik 2 pojawia się ze względu
na istnienie spinu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz