Chemia - strona 4

Chemia - Szybkość reakcji

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 980

Szybkość reakcji można  zdefiniować jako  stosunek ubytku stężenia substratu lub jako  stosunek przyrostu stężenia produktu reakcji do  czasu, w jakim ta zmiana stężenia nastąpiła                     t c v ∆ ∆ =       ∆  C- ubytek stężenia        ∆ t – czas, w którym ta zmiana stężenia nast.

Notatki z wykładów - chemia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Elżbieta Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Wiązanie chemiczne: Każde trwałe połączenie dwóch atomów. Powstają na skutek uwspólnienia dwóch lub większej ilości elektronów pochodzących z jednego bądź z obu łączących się atomów lub przeskoku jednego lub większej liczby elektronów z jednego atomu na drugi i utworzenie tzw. PARY JONOWEJ. Zwią...

Ocznaczanie zawartości NaOH i C2H4O2 w roztworze wodnym

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Anna Wisła
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Temat: Oznaczanie zawartości wodorotlenku sodu w roztworze wodnym. Oznaczanie zawartości wodorotlenku sodu w roztworze wodnym rozpoczęto od analizy równania reakcji oraz doboru odpowiedniego wskaźnika. NaOH + HCl → NaCl + H2O W reak...

Metody wyodrębniania i oczyszczania substancji-sprawozdanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2527

Ćwiczenie 2 Metody wyodrębniania i oczyszczania substancji Ćwiczenie 1. Podstawowe ćwiczenia laboratoryjne 1. Proste czynności laboratoryjne a) przygotowanie roztworu w probówce Obserwacje : Po wymieszaniu Cu(NO3)2 z wodą otrzymałam roztwór o barwie jasnoniebieskiej. Wnioski : Cu(NO3)2 dobrze rozp...

Elektrolity i nieelektrolity-sprawozdanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 917
Wyświetleń: 4865

ĆWICZENIE 7. Ćwiczenie 1. (przewodnictwo elektryczne jako kryterium podziału substancji na elektrolity i nieelektrolity) Doświadczenie: a) stosując zestaw z żarówką i elektrodami węglowymi badamy przewodnictwo roztworów następujących substancji: roztwór C 12 H 22 O 11 , C 6 H 5 CH 3 , CHCl 3 , C 2...

Ph roztworu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1673

co to jest ph roztworu-  pH - to ilościowe określenie kwasowości oraz zasadowości roztworu wodnego. pH możemy wyrazić za pomocą wzoru: pH = -log 10 [H + ] wskażniki to indykatory ,za pomocą których określimy środowisko substancji.Z życia codziennego mamy -wywar z czerwonej kapusty (ma kolor malinow...

Podstawowe typy związków nieorganicznych-rozwiązane zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1687

Po ogrzaniu zawartości próbówki czarnym osadem jest tlenek miedzi:Cu(OH)2→temp.→ CuO + H2Ootrzymywanie tlenków przez rozkład soli O bserwacje : Podczas ogrzewania Pb(NO3)2 zaczął wydzielać się gaz o brunatnej barwie. W probówce pozostał żółty osad PbO. Po wsunięciu do probówki żar...

Pytania na egzamin - Atomy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

Chemia: 1. Dla jakich dziedzin nauki rozwój chemii ma podstawowe znaczenie? Wymien przynajmniej po 3 przykkłady. 2. Jakie znasz rodzaje oddziaływań miedzy atomami (wiązania) i cząsteczkami?Jaki sposób wpływają ona na obserowane włąściwości substancji? Podaj co najmniej 3 przykłady. Jakie efekty e...

Rozpuszczalność - Wiązanie chemiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

Rozpuszczalność - ilość związku chemicznego, która tworzy roztwór nasycony w 100 g rozpuszczalnika w określonej temperaturze i ciśnieniu. Rozpuszczalność określa się w tych samych jednostkach jak stężenie, podając dodatkowo warunki, dla j...