Chemia - strona 5

Roztwory właściwe i koloidalne - Pierścienie Lieseganga

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1547

Ćwiczenie 3 Roztwory właściwe i koloidalne Ćwiczenie 3. Roztwory właściwe i koloidalne 1. Wpływ polarności rozpuszczalnika na rozpuszczanie soli nieorganicznych. Obserwacje : NaCl w toluenie nie rozpuścił się, natomiast w wodzie tak. Wnioski : Z...

Pytania egzaminacyjne - technologia chemiaczna

 • Politechnika Śląska
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1281

Bilans cieplny. Wymienniki ciepła, klasyfikacja. Chłodzenie. Filtry i filtrowanie, zawiesiny, formy niejednorodne. Krystalizacja. Odpady poprodukcyjne i ich zagospodarowanie. Polichlorek winylu. Poliester. Poliestry nienasycone. Pol...

Opracowanie zagadnień na egzamin

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Przemysław Kisiel
 • Chemia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2541

Opracowane pytania to: piana, fenole i alkohole, reakcje, otrzymywanie, chlorowcowanie, nitrowanie, reakcja addycji, fenole i alkohole. Piana - są to układy dyspersyjne, w których substancją rozp. jest gaz, a ośrodkiem dyspersyjnym ciecz lub ciało stałe; z reguły nietrwałe. MGŁA -

Wykłady z chemii: termodynamika (wersja angielska)

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Agnieszka Krząkała
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2387

Cała praca jest w języku angielskim, obejmuje takie zagadnienia jak: pierwsze prawo termodynamiki, pojemność cieplna, standardowe entalpie, prawo Hess'a, pojemność cieplna i entalpia w niestandardowych warunkach, entropia, drugie prawo termodynamiki, entalpia swobodna Gibbsa oraz równowaga chemiczn...

Wykrywanie kationów z 4 grupy - laboratorium

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • dr inż. Ewa Maćkowska
 • Chemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3003

W treści notatki (sporządzonej w formie tabeli z odczynnikami - 2 strony w formacie doc) pojawiają się następujące treści: CH3COOH, NH4+, rozpuszczanie w kwasach, kwas octowy, kwasy miner...

Wykrywanie kationów z 3 grupy - laboratorium

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • dr inż. Ewa Maćkowska
 • Chemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3584

odczynnik Ni2+ Mn2+ Fe3+ Cr3+ H2S Czarny osad rozpuszczalny w mocnych kwasach Jasnoróżowy osad brunatny (*po zagotowaniu robi się zielony) Czarny osad Szarozielony osad OH- Jasnozielony osad Biały osad brunatnieje pod wpływem NH3(aq) Czerwonobrunatny osad osad Nie rozpuszcza się w nadmiarze zasad...

Wykrywanie kationów z 2 grupy - laboratorium

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • dr inż. Ewa Maćkowska
 • Chemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4277

W treści notatki pojawiają się takie terminy jak: odczynniki, próba Marsha i próba Gutzeita, osady, kompleks, stężenie, woda królewska, kwasy, zasady, reakcja metaliczna, węglany. odczynnik Hg2+ Cu2+ Pb2+ Bi2+ Cd2+ As3+ As5+ Sb3+ Sb5+ Sn2+ Sn4+ +H2S +HCl Biały czarny osad Czarny osad Czarny osad B...

Wkrywanie kationów grup 1-5 (laboratorium)

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • dr inż. Ewa Maćkowska
 • Chemia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 4235

1 strona w formacie doc w formie tabeli z podziałem na poszczególne kationy. W notatce sposoby wykrywania kationów grup 1-5 umieszczonych w 1 probówce. W treści notatki pojawiają między innymi takie pojęcia jak: Próba Gutzeita, zielony osad, który pod wpływem nadmiaru odczynnika tworzy granatowy ko...

Chemia instrumentalna - wykłady

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. biol. Krystyna Trzepietowska-Stępień
 • Chemia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2793

biol. Krystyna Trzepietowska-Stępień. Plik składa się z 73 stron i porusza między innymi takie zagadnienia jak: techniki instrumentalne, zależność Plancka, spektroskopia UV – VIS, odstępstwa od prawa Lamberta – Beera, miareczkowanie spektrofotometryczne, typy przejść elektronowych, podział przejść,...