Chemia - strona 6

Chemia nieorganiczna - pierwiastki i związki

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. Joanna Szymońska
 • Chemia
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 7427

I) zawiera podstawową wiedzę z chemii nieorganicznej oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się na egzaminie pytania, m.in. - wiązania chemiczne (jonowe, kowalencyjne: spolaryzowane i koordynacyjne, wodorowe, metaliczne), - układ okresowy (szczegółowy opis budowy układu, pierwiastków wybranyc...

Chemia nieorganiczna - roztwory i mieszaniny

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. Joanna Szymońska
 • Chemia
Pobrań: 903
Wyświetleń: 7497

II) zawiera podstawową wiedzę z chemii nieorganicznej oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się na egzaminie pytania, m.in. - roztwory (+ pojęcia: osmoza, dyfuzja, rozpuszczalność, iloczyn rozpuszczalności), - stała dysocjacji, stopi...

Chemia nieorganiczna - procesy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. Joanna Szymońska
 • Chemia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 4263

III) zawiera podstawową wiedzę z chemii nieorganicznej oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się na egzaminie pytania, m.in. - destylacja, - ekstrakcja (+ prawo podziału Nernsta), - azerotropy (dodatnie i ujemne; sposoby rozdziału; zastosowanie), - wrzenie i krzepnięcie (+ prawo Raulta; eb...

Środki powierzchniowo czynne.

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

Środki powierzchniowo czynne. I. Twardość wody jest pojęciem umownym określającym zawartość w wodzie kationów dwuwartościowych. Rozróżnia się następujące rodzaje twardości wody: 1. Twardość ogólna jest to całkowita zawartość jonów Ca2+, Mg2...

Charakterystyka roztworów elektrolitów

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

Charakterystyka roztworów elektrolitów Elektrolitami nazywamy substancje, które w roztworze wodnym ulegają dysocjacji elektrolitycznej, czyli rozpadowi na jony. Dysocjacja elektrolityczna zachodzi pod wpływem działania rozpuszczalnika na związek chemiczny stanowiący elektrolit. Do elektrolitów zali...

Kataliza homogeniczna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1953

KATALIZA HOMOGENICZNA KATALIZATORY- to substancje, które modyfikują kinetykę reakcji chemicznych ( czyli zmieniają ich szybkość), oraz zmieniają mechanizm reakcji. Katalizator bierze udział w reakcji. Jego stan przed i po reakcji jest taki sam, ponieważ po jej zakończeniu odtwarza się. Zjawisko pr...

Kinetyczna teoria gazów - omówienie - RÓWNANIE CIŚNIENIA GAZU W NACZYN...

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

KINETYCZNA TEORIA GAZÓW Kinetyczna teoria gazów to nauka o budowie i własnościach fizycznych gazów oparta na statystycznych metodach badania. (prawa mechaniki stosuje się tu statystycznie- liczba atomów czy cząsteczek w układach makroskopowych jest tak duża, że wielkości średnie dają wystarczająco ...

Napiecie powierzchniowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 735

Napięicie powierzchniowe ciecze w odróżnieniu od gazów mają dobrze ukształtowane powierzchnie oddzielające je od otoczenia Okazuje się, że siły wzajemnego odziaływania miedzy cząsteczkami na powierzchni cieczy są większe od sił oddziaływania miedzy cząsteczkami wewnątrz fazy ciekłej. Dla cząstec...

Ogniwo Volty - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

Ogniwo Volty Schemat ogniwa: Reakcje cząstkowe: na anodzie (-) zachodzi proces utleniania na katodzie (+) zachodzi proces redukcji Z reakcji połówkowych wynika znak na elektrodzie. Na płytce miedziowej zachodzi utlenianie, a więc miedź jest anodą. Jony miedziowe wędrują od powierzchni anody w g...

Równanie faz GIBBSA - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

Dla zbudowania trójskładnikowego układu składającego się z CaO, CO2, CaCO3 wystarczą dwa składniki np.: CaO i CO2 gdyż trzeci składnik w układzie pojawi się wskutek reakcji: CaO + CO2 → CaCO3 . Tak więc ilość składników niezależnych dla układu „CaO, CO2, CaCO3 ” jest równa ilości składników obecnych...