Charakterystyka roztworów elektrolitów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka roztworów elektrolitów - strona 1 Charakterystyka roztworów elektrolitów - strona 2 Charakterystyka roztworów elektrolitów - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka roztworów elektrolitów
Elektrolitami nazywamy substancje, które w roztworze wodnym ulegają dysocjacji elektrolitycznej, czyli rozpadowi na jony. Dysocjacja elektrolityczna zachodzi pod wpływem działania rozpuszczalnika na związek chemiczny stanowiący elektrolit. Do elektrolitów zalicza się kwasy, zasady i sole. Elektrolit jest to substancja przewodząca prąd elektryczny za pośrednictwem swobodnych jonów; może być w stanie stałym lub stopionym (np. sole) albo w roztworze (np. ulegające dysocjacji elektrolitycznej: kwasy, zasady i sole). Elektrolity dysocjują w różny sposób pod względem ilościowym. Są elektrolity, np. HCl czy HNOз, zdysocjowane w roztworze wodnym prawie całkowicie: Inne, jak CHзCOOH czy H COз, są słabo zdysocjowane: Stopień dysocjacji elektrolitu mierzymy stosunkiem liczby cząsteczek zdysocjowanych na jony do ogólnej liczby cząsteczek tego elektrolitu znajdujących się w roztworze. Stopień dysocjacji wyrażamy albo w postaci ułamka 0

(…)

… nad czystym rozpuszczalnikiem.
gdzie: p1* - prężność pary nasyconej nad czystym rozpuszczalnikiem, x1 - ułamek molowy składnika. Roztwór elektrolitu wrze w temperaturze wyższej od temperatury wrzenia czystego rozpuszczalnika, co jest podstawą metody zwanej ebulioskopią. Podwyższenie temperatury wrzenia roztworu elektrolitu jest proporcjonalne do molalności roztworu:
Roztwór elektrolitu
Roztwór nieelektrolitu
gdzie: Keb jest stałą ebulioskopową, Tw1 - temperatura wrzenia czystego rozpuszczalnika (indeks 1), M1 - jego masa molowa, - jego molowa entalpia parowania (czyli ciepło parowania pod stałym ciśnieniem).
Roztwór elektrolitu krzepnie w temperaturze niższej od temperatury krzepnięcia czystego rozpuszczalnika, a obniżenie temperatury krzepnięcia czystego rozpuszczalnika jest podstawą metody zwanej krioskopią…
…. Wykazują one także znacznie większe podwyższenie temperatury wrzenia oraz obniżenie temperatury krzepnięcia, aniżeli wynikałoby to z równania Raoulta dla roztworów nieelektrolitów.
Jednakże najbardziej uderzającą cechą roztworów elektrolitów jest zjawisko przewodzenia prądu elektrycznego, nie występujące praktycznie zupełnie w roztworach nieelektrolitów.
Przewodnictwo elektryczne w ciekłych roztworach elektrolitów ma charakter jonowy. Większość przewodnictwa roztworu zależy od jego stężenia i temperatury, lecz przede wszystkim od charakteru chemicznego substancji rozpuszczonej (jej zdolności do dysocjacji na jony) i od rodzaju rozpuszczalnika (jego zdolności do tworzenia solwatów z powstałymi jonami oraz wartości przenikalności elektrycznej). Właściwości koligatywne roztworów elektrolitów
Koligatywne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz