Równanie faz GIBBSA - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równanie faz GIBBSA - omówienie - strona 1 Równanie faz GIBBSA - omówienie - strona 2 Równanie faz GIBBSA - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Dla zbudowania trójskładnikowego układu składającego się z CaO, CO2, CaCO3 wystarczą dwa składniki np.: CaO i CO2 gdyż trzeci składnik w układzie pojawi się wskutek reakcji: CaO + CO2 → CaCO3 . Tak więc ilość składników niezależnych dla układu „CaO, CO2, CaCO3 ” jest równa ilości składników obecnych w układzie pomniejszonej o jeden (jedno równanie wiąże ze sobą składniki tworzące układ): α = 2.
DLA DANEJ WARTOŚCI α MAKSYMALNA LICZBA FAZ W UKŁADZIE WYSTEPUJE, GDY s = 0 (tzw. układ inwariantny, niezmienny).
WÓWCZAS:
UKŁAD JEDNOSKŁADNIKOWY: βmax. = 3
UKŁAD DWUSKŁADNIKOWY: βmax. = 4
UKŁAD TRÓJSKŁADNIKOWY: βmax. = 5
W takim razie w warunkach stałego ciśnienia i temperatury w układzie jednoskładnikowym maksymalna liczba faz pozostających w równowadze może wynosić βmax. = 3 (gdy s = 0), oczywiście w zależności od wzajemnej rozpuszczalności składników istnieją również jedno- i dwufazowe układy jednoskładnikowe
Gdy układ zawiera α składników niezależnych, jego stan termodynamiczny opisują: temperatura, ciśnienie oraz stężenia (α - 1) składników w każdej z faz (stężenie ostatniego składnika jest jednoznacznie określone przez stężenia pozostałych składników). Gdy układ przy tym składa się z β faz, a temperatura i ciśnienie są w każdym punkcie jednakowe, to jego stan opisuje 2 + β(α-1) parametrów intensywnych.
Lp = 2 + β(α-1)
CZY WSZYSTKIE PATAMETRY INTENSYWNE MOGĄ PRZYJMOWAĆ DOWOLNE WARTOŚCI ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!NIE!!!!!!!!!!!!!!
STĘŻENIA MUSZĄ SPEŁNIAĆ WARUNKI RÓWNOWAGI UKŁADU
PRZY STAŁEJ TEMPERATURZE I CIŚNIENIU DLA KAŻDEGO ZE SKŁADNIKÓW UKŁADU W STANIE RÓWNOWAGI POTENCJAŁ CHEMICZNY MUSI BYĆ TAKI SAM WE WSZYSTKICH FAZACH, CZYLI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE NASTĘPUJĄCE RÓWNANIA:
LICZBA TYCH RÓWNAŃ WYNOSI
Lr = α(β-1)
PO CO TO s ???????????????
LICZBA STOPNI SWOBODY UKŁADU OKREŚLA LICZBĘ ZMIENNYCH, KTÓRYCH WARTOŚCI MOŻNA ZMIENIAĆ, PRZY CZYM TA ZMIANA, WYWOŁUJĄC NARUSZENIE STANU RÓWNOWAGI, NIE POWDUJE JEDNAK ZMIANY LICZBY FAZ.
W NOWYM STANIE RÓWNOWAGI JAKI USTALI SIĘ W UKŁADZIE, WYSTEPUJĄ OBOK SIEBIE TE SAME FAZY, CO POPRZEDNIO, TYLKO W INNYCH ILOŚCIACH.


(…)

… I JEST KONIECZNA DO
OKREŚLENIA SKŁADU UKŁADU.
11
B
A

Maksymalna liczba faz:
Reguła faz Gibbsa:

W stanie równowagi:
T1 = T2 = T3 = .... = T (warunek równowagi termicznej)
P1 = P2 = P3 = .... = P (warunek równowagi mechanicznej)
....
jest zbudowany z
α - składników
β -faz
P
1
2
3
Układ wieloskładnikowy - wielofazowy...
Liczba stopni swobody:
2
smax
2

… DO STANU RÓWNOWAGI, ZANIM ZOSTANIE OSIĄGNIETY STAN RÓWNOWAGI FAZOWEJ, TO KAŻDA Z TYCH REKACJI WNOSI JEDNO RÓWNANIE WIĄŻĄCE STĘŻENIA.
α = n - r - w
n - chemicznie różne składniki r - liczba niezależnych równań stechiometrycznych w - dodatkowe warunki stechiometrii
W
Q
W
Q
Składniki
Zamknięty
Otwarty
Otoczenie
Otoczenie
Otoczenie
Układ
Niezależne od ilości materii w układzie:
temperatura
ciśnienie
ułamek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz