Wykresy równowagi fazowej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykresy równowagi fazowej-opracowanie - strona 1 Wykresy równowagi fazowej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wykresy równowagi fazowej
Liczba stopni swobody (reguła faz Gibasa) i jej wpływ na kształt krzywych chłodzenia i nagrzewania
- określa liczbę stopni swobody układu, tzn. liczbę zewnętrznych i wewnętrznych czynników które można zmieniać, nie powodując zmiany liczby faz f w układzie. S = n - f + 1 - stopniami swobody z są parametry określające stan termodynamiczny układu, takie jak temperatura, ciśnienie i stężenie składników, które niezależnie mogą ulegać zmianom
- dla układu dwuskładnikowego:
- gdy w stanie równowagi f = 1 - s = 2 (temperatura i stężenie mogą ulegać zmianie)
- gdy w stanie równowagi f = 2 - s = 1 (temperatura lub stężenie może ulegać zmianie)
- gdy w stanie równowagi f = 3 - s = 0 (temperatura = const, stężenie = const)
- stan równowagi w przypadku f 3 jest niemożliwy.
Maksymalna liczba współistniejących w równowadze faz w układzie jedno- i dwuskładnikowym
- równowaga czterech i więcej faz w układach dwuskładnikowych jest niemożliwa
- równowaga trzech faz jest możliwa tylko w jednej stałej temperaturze przy określonym stężeniu składników w fazach; liczba stopni swobody równa się zeru
- w układach jednoskładnikowych maksymalna liczba współistniejących ze sobą faz wynosi 2, tylko w ściśle określonej temperaturze, która nie może być zmieniona, gdyż jedna z faz zniknie. S=0
Nieograniczona rozpuszczalność składników stopu w układzie dwuskładnikowym A-B
- wykres składa się z dwóch linii ułożonych na kształt soczewki. Powyżej górnej linii, zwanej likwidusem, trwały jest roztwór ciekły L, między liniami górną i dolną trwała jest mieszanina roztworu ciekłego i stałego α, a poniżej dolnej linii zwanej solidusem, trwały jest roztwór stały α. Wykres taki można zbudować na podstawie krzywych nagrzewana i chłodzenia. Typowy dla stopów Cu-Ni
- drugi typ charakteryzuje się istnieniem minimum na linii likwidus i solidus. Wykresy te charakteryzuje się podobnie jak bez minimum. Odrębnego omówienia wymaga jedynie stop o składzie cmin. Przy tym składzie linie likwidus i solidus stykają się. Układy tego typu tworzą żelazo z chromem i wanadem, miedź ze złotem i manganem, nikiel ze złotem, palladem lub platyną i inne.
Ograniczona rozpuszczalność składników stopu w układzie dwuskładnikowym A-B,
Wydzielanie fazy drugorzędowej (przyczyny, miejsce w strukturze, wpływ na własności)
- Przyczyną powstania jest przekroczenie linii granicznej rozpuszczalności. W stopach bez eutektyki jeko faza strukturalnie wolna zwykle występuje na granicach ziaren. W stopach z eutektyką zwykle nie tworzy nowych osobnych wydzieleń lecz tylko pogrubia wydzielenia wcześniej istniejące.


(…)

… stopu
- wpływa to korzystnie na własności mechaniczne
- niska temperatura topnienia, dobra lejność, mała tendencja do pękania na gorąco, mają skoncentrowaną jamę skurczową
- są chętnie stosowane w przemyśle odlewniczym, wiele z tych stopów wykazuje własności nadplastyczne
Struktura i własności stopu przedeutektycznego lub zaeutektycznego (układ dwuskładnikowy)
- stop przedeutektyczny (podeutektyczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz