Granica ziarna

note /search

Przemiana bainityczna

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Nauka o materiałach
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1932

się od utworzenia zarodków ferrytu na granicach ziaren austenitu. Obecnie przyjmuje się, że przemiana sieci...

Przemiana perlityczna

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Nauka o materiałach
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2254

oraz rozrost zarodków (rys.5). Zarodkowanie perlitu przebiega homogenicznie na granicach ziaren austenitu...

Wykład - korozja elektrochemiczna

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Korozja i ochrona przed korozją
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2240

mają mikrostrukturę ziarnistą, krystaliczną, granice ziarn w stosunku do ich wnętrza mają strukturę mniej...

Kruchość - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

odkształcenia plastycznego przez spiętrzenie dyslokacji na przeszkodach (np. granica ziaren). Odpowiednia liczba...

Staliwo- opracowanie

  • Politechnika Warszawska
  • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

wydzielonego zarówno wewnątrz ziarn jak i wzdłuż byłych granic ziarn austenitu. Struktura taka jest nazywana...