Granica ziarna - strona 2

Opracowane pytania na kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
 • Podstawy nauki o materiałach
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1414

potencjał elektrochemiczny). Scharakteryzuj granice ziaren. Granica ziaren - obszar o szerokości kilku...

Nauka o materiałach - wyklad 5

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

po granicach ziaren w objętości ziaren Ruch całych ziaren Ruch dyslokacji Mechanizm dyfuzja powierzchniowa...

Krystalografia (wykład 2) sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Jerzy Grudziński
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1680

osnowy b) liniowe c) dwuwymiarowe - granice ziaren - granice międzyfazowe - błędy ułożenia d...

Zadania i rozwiązania - Pierwiastki stopowe

 • Politechnika Wrocławska
 • Projektowanie materiałów inżynierskich i technologia procesów materiałowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

. Jest to przykład umocnienia przez rozdrobnienie ziarna. Granice ziaren są blokadami na drodze poruszających...

Przemiana austenityczna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2912

, uniemożliwiające migrację granic ziaren. Do stali charakteryzujących się małą skłonnością do rozrostu ziaren należą...

Wytrzymałość zmęczeniowa

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

i krawędziowa występujące w strukturach rzeczywistych, Powierzchniowe: granice ziaren - wąska strefa materiału...

Defekty struktur

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1414

), toteż na granicy ziarn spotykają się różnie zorientowane sieci przestrzenne, ukierunkowane względem siebie...