Zadania i rozwiązania - Pierwiastki stopowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania i rozwiązania - Pierwiastki stopowe - strona 1

Fragment notatki:

zad. 1
a) W temperaturze odpuszczania 316oC
Początkowa twardość stali:
= 340 [
]
Pierwiastek stopowy
krzem
fosfor
chrom
ilość %
1
0,25
0,9
wzrost twardości stopu [HV]
80
45
37
Końcowa twardość stali:
= 340 + 80 + 45 + 37 = 502 [
]
b) W temperaturze odpuszczania 427oC
Początkowa twardość stali:
= 240 [
]
Pierwiastek stopowy
molibden
mangan
chrom
ilość %
0,4
1
1
wzrost twardości stopu [HV]
50
53
63
Końcowa twardość stali:
= 240 + 50 + 53 + 63 = 406 [
]
c) W temperaturze odpuszczania 649oC
Początkowa twardość stali:
Pierwiastek stopowy
molibden
mangan
wanad
= 130 [
]
ilość %
0,5
1
0,2
wzrost twardości stopu [HV]
65
52
110
Końcowa twardość stali:
= 130 + 65 + 52 + 110 = 357 [
]
zad. 2
a) W temperaturze odpuszczania 316oC
 krzem: Rozpuszcza się ferrycie tworząc z nim roztwór stały o ograniczonej rozpuszczalności.
Jest to przykład umocnienia roztworowego.
 fosfor: Rozpuszcza się ferrycie tworząc z nim roztwór stały o ograniczonej rozpuszczalności.
Jest to przykład umocnienia roztworowego.
 chrom: Wchodzi w skład cementytu stopowego, który powstaje wbudowując w siebie atomy
pierwiastków stopowych. Jest to przykład umocnienia roztworowego.
b) W temperaturze odpuszczania 427oC:
 molibden: Tworzy węgliki, które zarodkują na dyslokacjach, często koherentnie. Następuje
duża dyspersja węglików. Dodatkowo węgliki hamują rozrost ziaren. Jest to przykład
umocnienia przez rozdrobnienie ziarna. Granice ziaren są blokadami na drodze poruszających
się dyslokacji.
 mangan: Wchodzi w skład cementytu stopowego, który powstaje wbudowując w siebie
atomy pierwiastków stopowych. Dodatkowo utrudnia i opóźnia jego koagulację. Jest to
przykład umocnienia roztworowego.
 chrom: Tworzy węgliki, które zarodkują ,,w miejscu”, zastępując cząstki cementytu. Węgliki
hamują rozrost ziaren. Jest to przykład umocnienia przez rozdrobnienie ziaren.
c) W temperaturze odpuszczania 649oC
 molibden: Tworzy węgliki typu MC, które są twarde i trwałe. Zarodkują niezależnie od
cementytu, głównie na dyslokacjach. Węgliki są koherentne z osnową martenzytyczną.
Występuje duża dyspersja węglików. Węgliki są drobne i wykazują małą skłonność do
koagulacji. Występuję zjawisko twardości wtórnej i hamowania rozrostu ziarna. Jest to
przykład umocnienia granicami ziaren.
 wanad: Tworzy węgliki typu MC, które są twarde i trwałe. Zarodkują niezależnie od
cementytu, głównie na dyslokacjach. Węgliki są koherentne z osnową martenzytyczną.
Występuje duża dyspersja węglików. Węgliki są drobne i wykazują małą skłonność do
koagulacji. Występuję zjawisko twardości wtórnej i hamowania rozrostu ziarna. Trwałe
struktury krystaliczne działają jako blokady na drodze poruszających się dyslokacji. Jest to
przykład umocnienia przez rozdrobnienie ziaren.
 mangan: Wchodzi w skład cementytu stopowego, który powstaje wbudowując w siebie
atomy pierwiastków stopowych. Dodatkowo utrudnia i opóźnia jego koagulację. Jest to
przykład umocnienia roztworowego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz