Inżynieria matematyczna - wykład 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynieria matematyczna - wykład 7 - strona 1 Inżynieria matematyczna - wykład 7 - strona 2 Inżynieria matematyczna - wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:


Obróbka cieplno - chemiczna stali - dyfuzyjna zmiana składu chemicznego oraz struktury i właściwości warstwy powierzchniowej, (- +) -  odporność na ścieranie , -  odporność korozyjna i erozyjna, -  odporność na zmęczenie, -  własności fizyczne powierzchni, Podział metod obróbki  cieplno-chemicznej. (L.A. Dobrzański) Metody obróbki - stan ośrodka nasycającego dyfuzyjnie. Schemat reakcji zachodzących podczas obróbki. •  trzy główne procesy fizyko-chemiczne zachodzące jednocześnie: - powstawanie aktywnych atomów w  środowisku otaczającym przedmiot (różne reakcje chemiczne), - adsorpcja atomów na powierzchni przedmiotu (wynik przyci ągania przez atomy z przedmiotu), - dyfuzja zaadsorbowanych atomów w gł ąb przedmiotu (wędrówka atomów w sieci krystalicznej),  - mechanizmy dyfuzji w ciałach krystalicznych: - mi ędzywęzłowy, - wakansowy, - prosta lub pier ścieniowa wymiana miejsc, - wzdłu ż granic ziarn lub dyslokacji, - relaksacyjny (wzdłu ż stref o rozluźnionej strukturze), międzywęzłowy wakansowy wymiana miejsc (+-) Metody obróbki - stan ośrodka nasycającego dyfuzyjnie Schemat reakcji zachodzących podczas obróbki. (L.A. Dobrzański) (nasycany  atom. A) •  nawęglanie -  uzyskanie twardej i odpornej na  ścieranie powierzchni, -  zachowanie rdzenia o dobrej ci ągliwości,  -  przedmiot hartowany obj ętościowo  +  nisko odpuszczany, - powierzchnia naw ęglana do zwykle 0,85÷1,1% C, - wi ęcej węgla  ⇒  problemy unikania siatki Fe 3CII lub  γ n , - rdze ń zwykle 

(…)

… wytrzymałości na zmęczenie (naprężenia ściskające w warstwie nawet do 800 MPa),
- zwiększenie odporności na korozję atmosferyczną,
„braunit”
0,1
- azotujemy wyłącznie stale stopowe (trwałość azotków maleje w kolejności: AlN, VN, CrN, WN, MoN),
- warstwa najczęściej tylko 0,2-0,6 mm, temperatura zwykle 500-560 °C, czasy bardzo długie,
- przed azotowaniem przedmioty ulepsza się cieplnie (podparcie cienkiej…
… punktów wykresu Fe – Fe3C.
Wpływ dodatków stopowych na temperaturę
przemiany eutektoidalnej.
(+-)
(-+)
Zakres występowania
austenitu w stopach Fe-C-M
(L.A. Dobrzański)
3. Struktury stali stopowych (układ Fe – C – M)
Wpływ pierwiastków ferrytotwórczych
(Cr, Mo, W, Si, Al, Ti)
Wpływ pierwiastków austenitotwórczych
(Ni, Mn, N, C)
(L.A. Dobrzański)
(-+)
(+)
4. Wpływ dodatków stopowych
na własności ferrytu
(R. Haimann)
(+-)
5. Wpływ dodatków stopowych
na własności austenitu
wpływ dodatków stopowych
na własności ferrytu
(R. Haimann)
(+-)
6. Węgliki w stalach stopowych
klasyfikacja wg Goldschmidta
(M. Blicharski)
MC , M2C
fazy międzywęzłowe proste
węgliki proste
M3C , M23C6 , M7C3
węgliki proste i złożone
np. Fe3C , (Fe, Mn)3C , Fe21Mo2C6
M6C
w. złożone,
fazy międzywęzłowe o strukturze złożonej
np. Fe3W3C…
… oraz
odpowiednio mało austenitu nieprzemienionego,
(A. Krajczyk)
rdzeń: ferryt + martenzyt średniowęglowy
(przykład gdy wytrzymałość wysoka, ciągliwość mała)
(-+)
c) wielozabiegowa obróbka cieplna po nawęglaniu,
- uzyskanie odpowiednio drobnego ziarna austenitu,
- zwiększenie zawartości węgla na powierzchni,
- obecność Fe3CII zwiększa odporność na ścieranie,
- optymalizacja temperatury hartowania,
- uzyskanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz