Inżynieria matematyczna

note /search

Inżynieria matematyczna - wykład 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Inżynieria matematyczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1435

Żeliwa ● wcześniej, po zastosowaniu koksu (Anglia 1735), masowo produkowano tylko żeliwo, - ozdoby, meble ogrodowe, trumny,  - mosty (pierwszy w 1779 – istnieje do dzisiaj), kolumny oraz sklepienia architektoniczne, statki, - cylindry silników parowych, łoża tokarek, różne części maszyn,  - szcze...

Inżynieria matematyczna - wykład 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Inżynieria matematyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1673

Definicje stal, staliwo, żeliwo Stale  - stopy żelaza z węglem zawierające do 2,11 % węgla, przeznaczone do przeróbki  plastycznej. Staliwa -  stopy żelaza z węglem zawierające do 2,11 % węgla, nie przerobione plastycznie,  lecz odlewane do form. Cechy staliw: gruboziarnistość, struktura Widmanns...

Inżynieria matematyczna - wykład 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Inżynieria matematyczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1183

• Obróbka cieplna cz. I • Obróbka cieplna cz.  przemiana alotropowa Repetytorium + Fe 3CIII + Fe 3CIII eutectoidal  transformation Repetytorium Wpływ zawartości węgla  na właściwości stali 2 Repetytorium (właściwości austenitu podano dla...

Inżynieria matematyczna - wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Inżynieria matematyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1267

Przemiana martenzytyczna ● bezdyfuzyjna przemiana alotropowa  austenit  →  ferryt  (tzn.  Fe γ →  Fe α czyli sieci  A1  →  A2 ) - zachowana jest ta sama koncentracja w ęgla ⇒ ferryt przesycony węglem  (martenzyt), - warunek: chłodzenie z szybko...

Inżynieria matematyczna - wykład 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Inżynieria matematyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1211

Przemiany podczas odpuszczania (przemiany dyfuzyjne po podgrzaniu zahartowanej na martenzyt stali) ● struktura wyjściowa:  martenzyt hartowania - M H (przesycony ferryt tetragonalny + 

Inżynieria matematyczna - wykład 6

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Inżynieria matematyczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1274

4. Odpuszczanie zahartowanej stali. ● zabieg odpuszczania wykonujemy niezwłocznie po hartowaniu  (maksymalnie 0,5 ÷3 godz.), - dla zapobieżenia pękaniu (tym szybciej im więcej węgla), - w praktyce na każde 25 mm wymiaru przekroju przyjmuje się 1 godzinę odpuszczania,  ● temperaturę odpuszczania d...

Inżynieria matematyczna - wykład 7

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Inżynieria matematyczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043

Obróbka cieplno - chemiczna stali - dyfuzyjna zmiana składu chemicznego oraz struktury i właściwości warstwy powierzchniowej, (- +) -  odporność na ścieranie , -  odporność korozyjna i erozyjna, -  odporność na zmęczenie, -  własności fizyczne powierzchni, Podział metod obróbki  cieplno-chemiczne...

Inżynieria matematyczna - wykład 8

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Inżynieria matematyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1253

● karoseria samochodu jako przykład złożonej i odpornej na obciążenia konstrukcji  wykonanej z elementów kształtowanych obróbk ą plastyczną na zimno,  (-+) 6. Stale na wyroby płaskie do kształtowania na zimno -  stale (blachy i taśmy) o gruboś...

Inżynieria matematyczna - wykład 9

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Inżynieria matematyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

● Dual Pphase steels, DP Diagram of the DP steel microstructure (0,15% C + 1,5% Mn + 1,5% Si),  3% of residual austenite (Amar K. De, ASPPRC, Colorado) + usual 5 ÷ 10% of the residual austenite (www.autosteel.org,  IISI 2005) (+-) „USIPHASE  D 600” (Amar K. De, ASPPRC, Colorado (www.autosteel.org...

Inżynieria matematyczna - wykład 10

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Inżynieria matematyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1421

8. Stale maszynowe niestopowe niestopowe do hartowania  powierzchniowego  oraz ulepszania cieplnego (jakościowe i specjalne) stopowe do ulepszania  cieplnego niestopowe  i stopowe do nawęglania stopowe do azotowania C22 ÷ C60 np. C10, 18CrMo4 np. 34CrAlMo5-10 np. 36CrNiMo4 (+!) PN-EN 10083 PN-EN ...