Inżynieria matematyczna - wykład 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynieria matematyczna - wykład 2 - strona 1 Inżynieria matematyczna - wykład 2 - strona 2 Inżynieria matematyczna - wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:


Definicje stal, staliwo, żeliwo Stale  - stopy żelaza z węglem zawierające do 2,11 % węgla, przeznaczone do przeróbki  plastycznej. Staliwa -  stopy żelaza z węglem zawierające do 2,11 % węgla, nie przerobione plastycznie,  lecz odlewane do form. Cechy staliw: gruboziarnistość, struktura Widmannstattena,  niejednorodność – skłonność do segregacji C, P, S. Własności mechaniczne niższe niż stali o takiej samej zawartości węgla. Obróbka cieplna w celu poprawy własności :  Obróbka cieplna w celu poprawy własności : Wyżarzażanie: ujednoradniające, normalizujące i odprężające (dla dużych odlewów) Żeliwa –  stopy żelaza z węglem zawierające powyżej 2,11 % węgla   Surówka  – produkt wielkiego pieca, półprodukt w wyrobie stali i żeliw. Struktura ja w przypadku żeliw białych (zgodnie z wykresem Fe-Fe 3C) Odtlenianie stali: cel – usunięcie rozpuszczonego tlenku węgla CO a) Dodanie pierwiastków o większym niż węgiel powinowactwie do tlenu b) Zastosowanie próżni Stal uspokojona - odtleniona manganem, krzemem i aluminium nie zachodzą reakcje powodujące wydzielanie gazów Stal półuspokojona – odtleniona manganem i aluminium wydzielanie CO w końcowym etapie krzepnięcia Stal nieuspokojona – odtleniona jedynie manganem wydzielanie CO z chwilą wlania do wlewnicy Zmniejszenie rozpuszczalności tlenu w stali podczas  Odtlenianie stali Przekroje wlewków ze stali: a) Nieuspokojona b) Półuspokojona c) Uspokojona Zmniejszenie rozpuszczalności tlenu w stali podczas  krzepnięcia jest przyczyną intensywnego wydzielania się CO,  powodującego tworzenie się pęcherzy i gwałtowne mieszanie  kąpieli Stale niestopowe – ogólna charakterystyka Zawartość i rodzaj domieszek Zawartość węgla domiesze Stopień odtlenienia Ilość, kształt, sposób rozmieszczenia wtrąceń niemetalicznych Właściwości stali Stale niestopowe Charakterystyka mikrostruktur W temperaturze otoczenia struktury stali węglowych są następujące:  Przy zawartości węgla teoretycznie nie przekraczającej 0,008%, występuje struktura  ferrytyczna  Przy zawartości węgla 0,008-0,02%, na granicach ziaren ferrytu pojawiają się   Przy zawartości węgla 0,008-0,02%, na granicach ziaren ferrytu pojawiają się wydzielenia cementytu trzeciorzędowego. Stopy nazywane są zwykle żelazem technicznym.  Stale o zawartości do 0,77% C noszą nazwę stali podeutektoidalnych. Ich struktura składa się z dwóch składników, a mianowicie ferrytu i perlitu, przy czym w miarę wzrostu zawartości węgla w stali wzrasta zawartość perlitu w strukturze. Strukturę określamy jako

(…)

… anizotropia właściwości
Stale niestopowe
Wtrącenia niemetaliczne w obrazie
mikroskopowym
Widoczne skupiska kruchych wtrąceń niemetalicznych
rozmieszczonych zgodnie
z kierunkiem obróbki plastycznej.
Stan nietrawiony.
Ziarna o niejednorodnej wielkości
z rozmieszczonymi zgodnie
z kierunkiem obróbki plastycznej kruchymi
wtrąceniami niemetalicznymi.
Stan trawiony.
Wpływ technologii wytwarzania na
strukturę stali…
… obróbka cieplna), coraz rzadziej stosowane,
- walcowanie cieplno-plastyczne → nadanie kształtu oraz wytworzenie korzystnej mikrostruktury,
- założone zabiegi OC są przeprowadzane łącznie z obróbką plastyczną,
- możliwe jest uzyskiwanie znacznie lepszych właściwości niż zabiegami tradycyjnymi,
● stosowane w dużych ilościach w inżynierii lądowej, wodnej, chemicznej itp.
(budynki, mosty, statki, platformy…
… azotu, tlenu i wodoru
Azot – należy do domieszek
szkodliwych.
Tworzy twarde i kruche azotki.
Tlen

występuje
w postaci związanej lub
w roztworze stałym
Powoduje kruchość na
gorąco.
Wodór – rozpuszcza się w stali.
Powoduje jej kruchość .
Powoduje powstanie pęknięć
wewnętrznych, określanych jako
płatki śnieżne
Wpływ wtrąceń niemetalicznych na
właściwości stali
Wtrącenia
endogeniczne
Siarczki, tlenki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz