Inżynieria matematyczna - wykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynieria matematyczna - wykład 4 - strona 1 Inżynieria matematyczna - wykład 4 - strona 2 Inżynieria matematyczna - wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:


Przemiana martenzytyczna ● bezdyfuzyjna przemiana alotropowa  austenit  →  ferryt  (tzn.  Fe γ →  Fe α czyli sieci  A1  →  A2 ) - zachowana jest ta sama koncentracja w ęgla ⇒ ferryt przesycony węglem  (martenzyt), - warunek: chłodzenie z szybko ścią większą niż krytyczna ( ∆ F ↑ , D C  =  0 ) (omini ęcie krzywej początku przemian dyfuzyjnych – uniemożliwienie dyfuzji węgla), - sił ą napędową przemiany jest duża różnica  F  austenitu i martenzytu w temperaturze  M s , (+!!!) ∆ F CTPi dla stali eutektoidalnej Schemat zmian  F  austenitu, perlitu i martenzytu  (R. Haimann) v kr ● przebudowa sieci  RSC  →  RPC  w wyniku niewielkich (w stosunku do  d ) skoordynowanych przesunięć całych  płaszczyzn atomowych w stosunku do pewnych płaszczyzn niezmiennych nazywanych  habitus, - na powierzchni próbki pojawia si ę relief o kształcie iglastym (płytki lub listwy martenzytu), - rosn ą z szybkością rozchodzenia się dźwięku (odkształceń sprężystych) – ok. 105-7 m/s, - s ą nachylone względem siebie pod kątem 60 lub 120°, ● przemiana jest  atermiczna  – wymaga ciągłego obniżania temperatury  ⇐ większa objętość  M  niż  γ), ● ścisły związek orientacji sieci  M  oraz  γ - płaszczyzny {111} austenitu stają się płaszczyznami {110} ferrytu, ● granica między płytkami martenzytu oraz austenitem jest koherentna – w jednym ziarnie austenitu powstaje ogromna ilo ść płytkowych lub listwowych ziaren martenzytu, (+!!!) Uproszczony schemat powstawania płytek martenzytu w ziarnie austenitu – wielkość płytek zależy od wielkości ziarna austenitu (martenzyt grubo- lub drobnoiglasty) (R. Haimann) (L.A. Dobrzański) (-) Schemat kolejnych stadiów zmiany sieci krystalicznej austenitu w sieć martenzytu wg Kurdiumowa i Sachsa, a - graniastosłup skośny utworzony przez atomy leżące na płaszczyznach {111} w sieci RSC, b - pod działaniem siły tnącej graniastosłup ulega wyprostowaniu, c – graniastosłup prosty utworzony przez atomy sieci RPC leżące na płaszczyznach {110} (R. Haimann) ● zarodek (embrion) martenzytu powstaje na granicach ziaren austenitu i natychmiast  gwałtownie ro śnie przyjmując kształt płaskich soczewek, wydłużonych płaskich dysków, Model embrionu martenzytu utworzonego z pętli dyslokacji (L.A. Dobrzański) (-+) M S Mf zaawansowanie 50% (M.F. Ashby) Kolejne fazy przemiany martenzytycznej w  miarę chłodzenia między temperaturą  M s a Mf (stal niskowęglowa wysokochromowa) (B. Kuźnicka) ● wzrost płytki martenzytu polega na wielokrotnym niejednorodnym ścinaniu, realizowanym przez 

(…)

…)
- listwy (płytki) ferrytu o szerokości ok. 0,5 µm, między którymi
znajduje się cementyt,
TEM
(L.C. Chang, H.K.D.H. Bhadeshia)
- płytki ferrytu mogą się poszerzać i wydłużać,
- krótkie płytki cementytu mają takie ukierunkowanie
jak iglaste płytki ferrytu,
(R. Haimann)
- struktura ma często charakter pierzasty
(igły ferrytu wyrastają od granic ziaren austenitu)
pierzasty bainit górny
(A. Krajczyk…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz