Podstawy obróbki cieplnej stopów żelaza-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy obróbki cieplnej stopów żelaza-opracowanie - strona 1 Podstawy obróbki cieplnej stopów żelaza-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podstawy obróbki cieplnej stopów żelaza
Samorzutny proces rozrostu ziarna austenitu - stale gruboziarniste i drobnoziarniste
- warunek: nagrzanie stali do temperatury wyższej niż Ac1 - po nagrzaniu do tej temperatury na granicach międzyfazowych ferrytu i cementytu następuje niejednorodne zarodkowanie austenitu
- przemiana ma charakter dyfuzyjny; powstające ziarna mają bardzo zróżnicowane stężenie węgla
- zwiększenie temperatury lub czasu wygrzewania powoduje rozrost ziarn austenitu w stalach gruboziarnistych
(rys. 4.45, str. 196, Dobrzański)
Dyfuzyjna przemiana austenitu w perlit - wpływ przechłodzenia na morfologię i własności perlitu
- w zakresie przechłodzeń do ok. 175K produktem przemiany jest płytkowa mieszanina ferrytu i cementytu
- ze spadkiem temperatury grubość płytek jest coraz mniejsza; przy niewielkich przechłodzeniach perlit jest grubo płytkowy, a przy większych - drobnopłytkowy
- drobnopłytkowy (sorbit hartowania, troostyt hartowania) - szybko się trawi; charakterystyczne ciemne rozety
- ze wzrostem rozdrobnienia rośnie pole powierzchni międzyfazowej i liczba defektów sieciowych, maleje możliwość ruchu dyslokacji - wzrost twardości i wytrzymałości, kosztem własności plastycznych
Przemiana martenzytyczna - uwarunkowania i cechy charakterystyczne przemiany
- przemiana bezdyfuzyjna, zachodzi przy dużym przechłodzeniu austenitu do temperatury Ms - powstaje martenzyt, czyli przesycony roztwór węgla w żelazie α
- przemiana zachodzi pod warunkiem ciągłego obniżania temperatury w zakresie od temperatury początku przemiany Mf do jej końca
- wartości temperatury Ms i Mf zależą od składu chemicznego austenitu i obniżają się ze zwiększeniem stężenia węgla w austenicie oraz wszystkich niemal dodatków stopowych z wyjątkiem Al. I Co
Definicja i własności martenzytu - wyjaśnienie przyczyn własności, wpływ zawartości węgla
- przesycony roztwór węgla w żelazie α
- charakterystyczny relief powierzchni, związany z nachyleniem powierzchni odpowiadającym każdej płytce lub listwie martenzytu - spowodowany przemieszczeniem atomów względem atomów sąsiednich
- granice ziarn martenzytu położone wzdłuż nieodkształconej i nie ulegającej obrotowi płaszczyzny austenitu, zwanej płaszczyzną habitus
Austenit nieprzemieniony (szczątkowy) - przyczyny i konsekwencje występowania
- objętość właściwa martenzytu jest o ok. 3% większa od objętości właściwej austenitu, w wyniku czego w nieprzemienionym austenicie powstają silne naprężenia ściskające, hamujące lub całkowicie zatrzymujące dalszą przemianę
- przemiana nie przebiega więc w całej objętości i dlatego po jej zakończeniu w strukturze stali pozostaje austenit szczątkowy


(…)

… ze zwiększeniem stężenia węgla w stali
Przemiany odpuszczania - odpuszczanie niskie, średnie i wysokie; struktury, własności, zastosowanie
- odpuszczanie polega na nagrzaniu uprzednio zahartowanego elementu do temperatury poniżej A1, zwykle jednak nie wyższej niż ok. 550st.C.; czas na ogół nie przekracza 2h; niekiedy stosuje się trzykrotne odpuszczanie po 1h
- głównym celem jest poprawa ciągliwości materiału i zmniejszenie naprężeń, chociaż następuje to kosztem obniżenia jego twardości
- niskie (100-250st.C.) - narzędzia, wyroby nawęglane i hartowane powierzchniowo oraz łożyska
- średnie (250-450st.C.) - resory i sprężyny
- wysokie (450-600st.C.) - stale konstrukcyjne i narzędziowe do pracy na gorąco; rozkład austenitu szczątkowego

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz