Inżynieria matematyczna - wykład 11

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynieria matematyczna - wykład 11 - strona 1 Inżynieria matematyczna - wykład 11 - strona 2 Inżynieria matematyczna - wykład 11 - strona 3

Fragment notatki:


9. Stale spr ężynowe  (+!) ● wysoka granica sprężystości R sp oraz wytrzymałości Rm : -  zale żnie od sposobu umacniania, - obróbk ą plastyczną na zimno taśm i drutów (również po patentowaniu), - obróbk ą cieplną (hartowanie + odpuszczanie średnie 380 ÷ 520°C), - w obu przypadkach odpowiednio wysoka zawarto ść węgla (0,35 ÷ 1,25%), Stale spr ężynowe umacniane zgniotem na zimno walcowane  na zimno ta śmy umacniane obróbk ą cieplną (hartowanie +  średnie odpuszczanie) niestopowe ta śmy stopowe ta śmy druty PN-EN 10132-4 C55S + CR C125S + CR PN-EN 10132-4 PN-EN 10270-2(U) PN-EN 10132-4 (+) druty ci ągnione na zimno  po patentowaniu ta śmy ta śmy druty C125S + CR PN-EN 10270-1(U) C55S + QR C125S + QR np:  FDC TDCrV VDCrSiV 56Si7 60CrMo3-2 52SiCrNi5 np: SL DH np: ( R m  do  1200  MPa) ( R m  do  2000 ÷ 3500  MPa) ( R m  =  1100 ÷ 2100  MPa) ( R m  do  1900  MPa) ( R m  do  2200  MPa) - patentowanie  (zabieg obróbki cieplnej): - nagrzanie tu ż powyżej  A C3  w celu uzyskania drobnego ziarna austenitu,  - izotermiczna przemiana perlityczna w k ąpieli ołowiu 500 ÷550°C (obecnie regulowane walcowanie), - bardzo drobnopłytkowy perlit (cienkie płytki cementytu zdolne do zginania si ę podczas ciągnienia), (+) (+) (-+) CR – po walcowaniu  na zimno,  QT – po hartowaniu  i odpuszczaniu średnim,   S – niestopowe  sprężynowe, 10. Stale narz ędziowe  do pracy na zimno do pracy na gor ąco szybkotn ące PN-EN ISO 4957:2004 niestopowe stopowe Ogólnie stosowane na narz ędzia do kształtowania materiałów: wył ącznie stopowe : - niskostopowe, - średniostopowe, - wysokostopowe,  wył ącznie  wysokostopowe - niskostopowe,  - średniostopowe, - wysokostopowe, (+) Ogólnie stosowane na narz ędzia do kształtowania materiałów: - metali, - przez kucie, ci ęcie, wyciskanie, ciągnienie, walcowanie, - przez odlewanie do form metalowych, - polimerów, ceramik, kompozytów, Główne wymagania stawiane stalom narz ędziowym: - jak najwi ększa żywotność (trwałość), - twardo ść całej struktury (podstawowy parametr ale często nie wystarczający), - odporno ść na ścieranie (twardość osnowy oraz twardość i zawartość węglików), - cz ęsto odporność na odpuszczające działanie ciepła (twardość wtórna), - cz ęsto również udarność (drobnoziarnistość, kompromis z twardością, dodatek Ni), •  odporność na ścieranie -  zwi ększa się z twardością osnowy struktury (najlepszy wysokowęglowy martenzyt odpuszczania),

(…)

… 9. Stale sprężynowe
(+!)
● wysoka granica sprężystości Rsp oraz wytrzymałości Rm :
- zależnie od sposobu umacniania,
- obróbką plastyczną na zimno taśm i drutów (również po patentowaniu),
- obróbką cieplną (hartowanie + odpuszczanie średnie 380÷520°C),
÷
- w obu przypadkach odpowiednio wysoka zawartość węgla (0,35÷1,25%),
÷
(+)
Stale sprężynowe
umacniane
zgniotem na zimno
PN-EN 10132-4
umacniane…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz