Defekty płaskie w materiałach krystalicznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Defekty płaskie w materiałach krystalicznych-opracowanie - strona 1 Defekty płaskie w materiałach krystalicznych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Defekty płaskie w materiałach krystalicznych
Granice ziarn (między ziarnami tej samej fazy)
- wewnętrzne powierzchnie graniczne oddzielające dwa kryształy o takim samym składzie chemicznym, różniące się tylko orientacją krystalograficzną
- granice szerokokątowe (dużego kąta dezorientacji)
- w tym przypadki szczególne (granice specjalne):
- granice koincydentne,
- granice bliźniacze,
- granice wąskokątowe (małego kąta dezorientacji)
- wąskokątowa granica nachylona (daszkowa),
- wąskokątowa granica skręcona,
Wąskokątowa granica ziarn (małego kąta)
- niewielki kąt dezorientacji krystalicznej; mają budowę dyslokacyjną
- daszkowe: łączą kryształy o wspólnym kierunku krystalograficznym równoległym do granicy
- skrętne: powstają w miejscu połączenia kryształów o wspólnym kierunku sieci prostopadłym do granicy
Energia granic wąsko kątowych
- odchylenie położeń atomów w granicy od położeń równowagowych oraz mniejsza liczba atomów sąsiednich ze względu na luźniejsze ułożenie atomów powodują, że atomy w granicy mają podwyższoną energię - odniesiona do jednostki powierzchni jest nazywana energią granic ziarn
- energia granicy ma malejący przyrost ze wzrostem jej kąta dezorientacji
- jest równa sumie energii dyslokacji tworzących granicę,
- od pewnej wartości kąta Θ (zmniejszenia d) zależność staje się nieliniowa (nakładają się na siebie obszary odkształceń o rożnych znakach),
Szerokokątowa granica ziarn (dużego kąta)
- duży kąt dezorientacji krystalicznej
- budowa bardzo złożona i nie w pełni zbadana
- na granicach ziarn powstaje strefa miejsc koincydentnych tj. jednoczesnych, tworzących supersieć przestrzenną, nakładającą się na sieć przestrzenną sąsiadujących ze sobą ziarn
Energia granic szeroko kątowych
- zakłada się, że ich budowa oraz energia nie zależą od kąta Q za wyjątkiem granic specjalnych (koincydentnych i bliźniaczych),
- przyjmuje się liczbową odpowiedniość energii granicy σ (skalar) oraz napięcia powierzchniowego g (wektor),
- siły g dążą do skrócenia granicy czyli zmniejszenia energii polikryształu,
- wynosi ok. 500 mJ*m-2 Bliźniacze granice ziarn
- szerokokątowa granica specjalna
- określona orientacja obu ziaren,
- idealne sprzężenie sieci wzdłuż tej samej płaszczyzny,
- bardzo mała energia granicy (łatwość powstawania),
Energia granic bliźniaczych
- koherentne granice bliźniacze ze względu na dobre dopasowanie atomów w granicy charakteryzują się małą energią wynoszącą od 5 do 20% energii granic szeroko kątowych


(…)

… granic szeroko kątowych
- energia niekoherentnych granic bliźniaczych wynosi ok. 75% energii granic szerokokątowych
Bliźniakowanie w kryształach
- kolejny mechanizm odkształcania plastycznego metali
- polega na obrocie sieci przestrzennej jednej części kryształu względem drugiej w taki sposób, że obie części kryształu przyjmują położenie symetryczne
- wynikiem końcowym jest przesunięcie względem siebie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz