Ocznaczanie zawartości NaOH i C2H4O2 w roztworze wodnym

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocznaczanie zawartości NaOH i C2H4O2 w roztworze wodnym - strona 1 Ocznaczanie zawartości NaOH i C2H4O2 w roztworze wodnym - strona 2

Fragment notatki:

Temat:
Oznaczanie zawartości wodorotlenku sodu w roztworze wodnym.
Oznaczanie zawartości wodorotlenku sodu w roztworze wodnym rozpoczęto od analizy równania
reakcji oraz doboru odpowiedniego wskaźnika.
NaOH + HCl → NaCl + H2O
W reakcji wodorotlenku sodu z kwasem solnym powstaje dobrze rozpuszczalna sól chlorek sodu i
woda.
NaCl → Na+ + Cl−
W reakcji dysocjacji powstają jony sodowe pochodzące od mocnej zasady oraz jony chlorkowe
pochodzące od mocnego kwasu, zatem odczyn będzie obojętny (pH ~ 7) w związku z czym jako
wskaźnika użyto błękit bromotymolowy, który posiada zakres zmiany pH w przedziale 6,0-7,6 z
koloru niebieskiego na kolor zielony.
Po ustaleniu odpowiedniego wskaźnika, wykonano odpowiednie czynności związane z
miareczkowaniem oraz odczytano poziom cieczy w biurecie. Następnie wykonano odpowiednie
obliczenia prowadzące do obliczenia zawartości wodorotlenku sodu w roztworze wodnym.
Numer próbki: 15
Obliczenia:
NaOH + HCl → NaCl + H2O
Dane:
CmHCl = 0,1042 mol/dm3
VHCl = 6,4 cm3 = 0,0064 dm3
MNaOH = 40 g/mol
0,1042 mol
x

1 dm3

0,0064 dm3
x mol HCl = 0,1042 ∙ 0,0064 = 0,00066688 mol
1 mol NaOH

1 mol HCl
x

0,00066688 mol
x mol NaOh = 0,00066688 mol
40g

1 mol
x

0,00066688 mol
x g = 40 ∙ 0,00066688 = 0,0267 g
Wnioski:
W reakcji powstaje dobrze rozpuszczalna sól o odczynie obojętnym.
Podczas miareczkowania wymagana jest bardzo duża precyzja, ponieważ roztwór z łatwością
można przemiareczkować i uzyskać odczyn kwasowy o czym świadczy żółte zabarwienie roztworu.
Masa NaOH w badanej próbce wynosi 0,0267 g.
Temat:
Oznaczanie zawartości kwasu octowego w roztworze wodnym.
Oznaczanie zawartości kwasu octowego w roztworze wodnym rozpoczęto od analizy równania
reakcji oraz doboru odpowiedniego wskaźnika.
CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
W reakcji kwasu octowego z wodorotlenkiem sodu powstaje octan sodu i woda.
CH3COONa ↔ CH3COO− + Na+
W reakcji dysocjacji powstają jony octanowe pochodzące od słabego kwasu oraz jony sodowe
pochodzące od mocnej zasady, zatem odczyn będzie zasadowy (pH 7) w związku z czym jako
wskaźnika użyto fenoloftaleinę, która posiada zakres zmiany pH w przedziale 8,2-10,0 z
zabarwienia bezbarwnego na kolor bladoróżowy.
Po ustaleniu odpowiedniego wskaźnika, wykonano odpowiednie czynności związane z
miareczkowaniem oraz odczytano poziom cieczy w biurecie. Następnie wykonano odpowiednie
obliczenia prowadzące do obliczenia zawartości kwasu octowego w roztworze wodnym.
Numer próbki: 20
Obliczenia:
CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
Dane:
CmNaOH = 0,1149 mol/dm3
VNaOH = 4,9 cm3 = 0,0049 dm3
MCH3COOH = 60 g/mol
0,1149 mol
x

1 dm3

0,0049 dm3
x mol CH3COOH = 0,1149 ∙ 0,0049 = 0,00056301 mol
1 mol CH3COOH –
x

1 mol NaOH
0,00056301 mol
x mol NaOH = 0,00056301 mol
60 g

1 mol
x

0,00056301 mol
x g = 60 ∙ 0,00056301 = 0,0338 g
Wnioski:
W reakcji powstaje dobrze rozpuszczalna sól o odczynie zasadowym.
Podczas miareczkowania wymagana jest bardzo duża precyzja, ponieważ roztwór z łatwością
można

(…)

….
Oznaczanie zawartości kwasu octowego w roztworze wodnym rozpoczęto od analizy równania
reakcji oraz doboru odpowiedniego wskaźnika.
CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
W reakcji kwasu octowego z wodorotlenkiem sodu powstaje octan sodu i woda.
CH3COONa ↔ CH3COO− + Na+
W reakcji dysocjacji powstają jony octanowe pochodzące od słabego kwasu oraz jony sodowe
pochodzące od mocnej zasady, zatem odczyn będzie zasadowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz