Lepiszcze bitumiczne i wyroby hydroizolacyjne - sprawozdanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lepiszcze bitumiczne i wyroby hydroizolacyjne - sprawozdanie - strona 1 Lepiszcze bitumiczne i wyroby hydroizolacyjne - sprawozdanie - strona 2 Lepiszcze bitumiczne i wyroby hydroizolacyjne - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:


Sprawozdanie Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej
Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
PRZEDMIOT: Materiały budowlane
TEMAT: Badania wybranych cech technicznych lepiszczy bitumicznych i wyrobów hydroizolacyjnych.
Zespół 2
1.
2.
3.
4.
Rok 2005/2006
Grupa 6/I
Semestr
I
Ocena:
Nr ćwiczenia
8
Prowadzący:
Mgr inż. Anna Chudan
Studia dzienne
Spis treści Przedmiot badania Materiały bitumiczne Z najważniejszych materiałów konstrukcyjnych nienasiąkliwych i nie przepuszczających wody, które są używane do izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych oraz do krycia dachów, należy wymienić następujące grupy:
materiały bitumiczne płynne i plastyczne.
materiały bitumiczne w rolach
materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych.
Do płynnych i plastycznych materiałów bitumicznych zalicza się asfalty naturalny i ponaftowe, smoły i paki, roztwory gruntujące, emulsje, masy izolacyjne, lepiki asfaltowe i smołowe, kity, masy zalewowe i zaprawy bitumiczne. Materiały bitumiczne w rolach produkuje się z wkładką lub jako bezwkładkowe. Materiały rolowe z wkładką składają się z:
wkładki (szkieletu nośnego) w postaci tektury lub tkaniny włókienniczej technicznej (jutowej, konopnej, lnianej itp.), tektury azbestowej, welonu z włókien szklanych, nasyconych lub impregnowanych asfaltem bądź kompozycją smoły i paku, folii aluminiowej, folii z tworzyw sztucznych itp.
obustronnych powłok impregnacyjnych asfaltowych lub smołowych.
jednostronnej albo obustronnej posypki mineralnej lub folii metalowej.
Materiały bitumiczne w kładką noszą nazwę papy. Papy izolacyjne nie mają powłok ani posypki. Wszystkie gatunki pap są stosowane jako spodnia lub wierzchnia warstwa pokrycia dachowego, jako materiał do poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej budynków i innych obiektów budowlanych, do izolacji typu średniego i ciężkiego oraz jako materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych i skurczowych. Należy zwrócić specjalną uwagę dotyczącą wielowarstwowych pokryć dachowych. Niedopuszczalne jest łączenie pap asfaltowych i smołowych.
Papy asfaltowe

(…)

… powinien być średnią arytmetyczną co najmniej trzech pomiarów.
Oznaczanie ciągliwości
Badanie ma na celu określenie maksymalnej długości, do jakiej możliwe jest wyciągnięcie próbki bez zerwania. Próbka badanego asfaltu powinna być uformowana w postaci zbliżonej do ósemek zgodnie z przyjętymi wymiarami. Badanie ciągliwości wykonywane jest w duktylometrze. Polega ono na rozciąganiu próbki w wodzie o temperaturze 25oC z szybkością 5 cm/min. Gęstość badanego asfaltu powinna odpowiadać gęstości cieczy, w której jest zanurzony. Jeżeli badany asfalt ma gęstość większą od wody, należy do wody w dyktylometrze dodać chlorku sodowego lub gliceryny. W odwrotnym przypadku trzeba dodać alkoholu etylowego. Należy zanotować położenie wskazówki duktylometru w chwili rozerwania próbki. Za wynik powinno się przyjąć średnią arytmetyczną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz