Materiały bitumiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały bitumiczne - strona 1 Materiały bitumiczne - strona 2 Materiały bitumiczne - strona 3

Fragment notatki:


Politechnika Gdańska Rok akademicki 1998/99
Wydział Budownictwa Lądowego
SPRAWOZDANIE z MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH   Temat : Materiały bitumiczne.
Arkuszowe materiały izolacyjne. Rzodkiewicz Michał (środa, godz. 11:15) Pod pojęciem bitumów rozumiemy dwie grupy lepiszcz bitumicznych:
asfalty smoły i paki Asfalty mogą być pochodzenia naturalnego lub uzyskiwane z przeróbki ropy naftowej (destylacji). Mają konsystencję stałą lub półpłynną, a pod wpływem ogrzewania przechodzą w stan ciekły. Asfalty są odporne na działanie większości kwasów, zasad lub soli. Stanowią surowiec wyjściowy do produkcji materiałów wodoszczelnych i przeciwwilgociowych. Smoły są produktami ciekłymi lub półciekłymi pochodzącymi z suchej destylacji substancji organicznych, takich jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf itp. (po wystygnięciu ciało stałe). W budownictwie smoły destylowane są używane jako smoły dachowe, czasami stosuje się je do wyrobu mas do impregnacji papy. Ich zaletą jest duża i agresywna działalność na szkodniki organiczne.
Ze względu na dość intensywny zapach smoły nie można stosować wyrobów smołowych w pomieszczeniach, w których stale będą przebywali ludzie oraz w pomieszczeniach inwentarza żywego (smoła wydziela fenole).
Smołę techniczną uzyskujemy poprzez odpowiednie jej zagęszczenie.
Paki są stałą pozostałością po destylacji smół, kwasów tłuszczowych, wosków itp. Do celów izolacyjnych używa się wyłącznie paków ze smół z węgla kamiennego.
Lepiszczami - nazywamy materiały wiążące pochodzenia organicznego: asfalt, smoła (zdolność adhezji).
Spoiwami - nazywamy materiały pochodzenia nieorganicznego: cement, wapno, gips.
Bitum - mieszanina węglowodanów wielkocząsteczkowych pochodzenia naturalnego lub otrzymana w procesie pirogenezy o konsystencji od ciekłej do stałej, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla (benzen) i inne rozpuszczalniki organiczne (nafta, benzyna).
Asfalty mają dwojakie pochodzenie asfalty naturalne - w postaci jezior tzw. kopalin, które powstają na skutek wielowiekowego zalegania ropy naftowej w złożach i po odparowaniu lekkich składników, (wydobywane są np. na Bermudach i na wyspie Trynidad).


(…)

….
Norma przewodnia - dotycząca przeprowadzania badań technicznych pap asfaltowych na teksturze.
Nośnik (wkładka, osnowa) - warstwa tekstury przesycona impregnatem asfaltowym (ew. tkanina przemysłowa, folie metalowe, welony szklane zamiast tekstury)
Papa termozgrzewalna
APP (ataktyczny polipropylen) - pierwsze papy na asfalcie modyfikowanym; produkcji włoskiej.
SBS (sturen - butadien - styren) - modyfikacja papy APP w wyniku której jest ona bardzo trwała (ok 30 lat), odporna na temperatury - zarówno dodatnie jak i ujemne, nieodporna na ultrafiolet (zastosowanie posypek).
APP/SBS - papa podwójna, część zewnetrzna to SBS, a wewnętrzna APP
Podział i oznaczenia pap asfaltowych na teksturze:
Rodzaje:
I - izolacyjna - nie stosuje się do pokryć dachowych, izolacji wodoszczelnych (woda pod ciśnieniem), papaizolacji, warstw zewnętrznych układów izolacyjnych,
P - podkładowe - podstawa izolacji przeciwwilgotnościowych, wodoszczelnej, podkładowe warstwy pokryć dachowych,
W - wierzchniego krycia - tk jak powyżej lecz wierzchnie warstwy pokryć dachowych.
Odmiany:
I/333 - ciężar 1 m2 nośnika 333 g
I/400 - ciężar 1 m2 nośnika 400 g
I/500 - ciężar 1 m2 nośnika 500 g
P/333/1100 - ciężar nośnika, ilość masy impregn…
… mogą być przerabiane w rafinerii, zawartość czystego asfaltu do 80%, bardzo mała zawartość parafiny, rzadko przerabiany,
ropy półasfaltowe - zawartość asfaltu 10 - 30%, przerabiane w rafineriach, uzyskuje się: benzyny, oleje napędowe, oleje smarne (obecnie oleje syntetyczne) oraz asfalt,
ropy bezasfaltowe (rafineria Gdańska) - ropy bezasfaltowe, prawie nie zawierają asfaltu, zawierają natomiast parafinę
… bezparafinowy - zawartość parafiny do 2%,
Dp - asfalt drogowy parafinowy - zawartość parafiny do 3%.
Rodzaje:
W zależności od wartości penetracji rozróżnia się w każdym typie 7 rodzajów asfaltów oznaczonych w sposób następujący: 300; 200; 100; 70; 50; 35; 20 (najniższa wartość - w celu badania konsystencji).
Badania charakterystyczne - pomiar penetracji dla asfaltów drogowych (w celu określenia twardości…
… umieszczony w znormalizowanym pierścieniu w określonych warunkach, pod ciężarem stalowej kulki dotknie podstawy aparatu.
Do wykonania tego pomiaru w dwóch otworach przyrządu umieszcza się pierścienie wypełnione asfaltem - obciążenie stanowi stalowa kulka o średnicy 9,5 mm (ściśle określona masa).Całość wypełniona jest wodą lub gliceryną a następnie podgrzewana tak aby przyrost temperatury był równy 5ºC…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz