Styren

note /search

Podział polimerów

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Nauka o materiałach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1421

winylu), kopolimery winylowe Polistyren i kopolimery styrenu Poli(metakrylan metylu) Poliformaldehyd...

Modyfikowane betonity - wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Praca inżynierska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

³ Chemiczny ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów Modyfikowane bentonity jako aktywne adsorbery par styrenu MODIFIED...