Papy - badanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Papy - badanie - strona 1 Papy - badanie - strona 2 Papy - badanie - strona 3

Fragment notatki:


Przedmiot normy. PN-90/B-04615. Przedmiotem normy jest papa asfaltowa na tekturze budowlanej stosowana do izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.
Rodzaje pap i przeznaczenia. Ze względu na przeznaczenie papy asfaltowe dzieli się na trzy rodzaje, a te z kolei w zależności od gramatury tektury i zawartości asfaltu dzieli się na odmiany. 1) papy izolacyjne - I/333, I/400 oraz I/500,
2) papy podkładowe - P/333/1100, P/400/1200, P/400/1400, P/400/1600, P/500/1300, P/500/1500 oraz P/500/1700.
3) Papy wierzchniego krycia - W/400/1200, W/400/1400, W/400/1600, W/500/1300, W/500/1500 oraz W/500/1700. Rodzaje stosowanych materiałów. 1) Asfal t - przemysłowy izolacyjny PS-40/175 (do impregnacji) oraz PS-85/25 i PS-85/40 (do masy powłokowej) wg PN-76/C-96178/02.
2) Posypka papowa a) dla pap podkładowych - posypka z piasku kwarcowego frakcji 0,32 ÷ 1,00 mm. wg BN-75/6727/01 lub mączka z łupku chlorytowo - serycytowego i fyllitowego wg BN-85/6714/03
b) dla pap wierzchniego krycia wg BN-75/6727/01. Posypka na wierzchnią stronę z łupku serycytowego i fyllitowego.
3) Wypełniacz mineralny - mączka z łupku chlorytowo - serycytowego i fyllitowego M-0,08 (frakcja 6400) i M-0,9 (frakcja 4900) wg BN-85/6714/03. Wymagania dotyczące pap: 1) Wygląd zewnętrzny. Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy izolacyjnej nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Papa podkładowa i wierzchniego krycia powinna mieć równomiernie rozłożoną powłokę i posypkę.
2) Dokładność nasycenia .
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite brunatne zabarwienie.
Sposób pobierania próbek. Próbki pobieramy wg PN-83/N-03010. Do badań należy wyciąć z każdej rolki papy przeznaczonej do badań pas o szerokości wstęgi papy i długości około 150 cm. Z przygotowanego pasa należy wyciąć z jego środka próbki o wymiarach 20 x 5 cm z kierunku poprzecznego oraz podłużnego.
Rodzaje badań. 1) Badania niepełne:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego.
sprawdzenie dokładności nasycenia.
sprawdzenie wymiarów.
sprawdzenie masy składników przez ważenie.
sprawdzenie giętkości. 2) Badania pełne obejmują a) ÷ e) plus dodatkowo: sprawdzenie masy składników metodą ekstrakcji.
sprawdzenie odporności na działanie podwyższonej temperatury.
sprawdzenie przesiąkliwości.
sprawdzenie siły zrywającej.
sprawdzenie wydłużenia przy zrywaniu.
Opis badań. 1) Sprawdzenie giętkości

(…)

… są jako pokrycie dachowe. Mają mocne osnowy o dużej gramaturze. Ich warstwa wierzchnia pokryta jest posypką z łupka, bazaltu lub grysu ceramicznego. Ma ona zabezpieczyć papę przed szkodliwym działaniem promieni UV i nagrzewaniem; papy wentylacyjne - używa się ich jako dodatkową warstwę, gdy podłoże musi być wentylowane. Papy takie służą wyrównaniu ciśnienia pod warstwami papy i zapobiegają powstawaniu pęcherzy na pokryciu dachowym. Ich osnową jest welon szklany. Cechą charakterystyczną takich pap są wycięte w nich otwory średnicy 4 cm, które stanowią około 15% powierzchni. Czasami zamiast otworów papy wentylacyjne mają podłużne kanaliki odprowadzające wodę. Wierzchnią warstwę tych pap stanowi posypka, spód pokryty jest folią; papy paroszczelne - są to dachowe papy podkładowe, których spód powleczony jest folią…
… przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz poziomych izolacji przeciwwilgociowych fundamentów. Izoluje się nimi stropy, podłogi na gruncie, tarasy i balkony. Stosowane są też jako warstwa wodoszczelna pod różne pokrycia dachowe oraz jako samodzielne pokrycie dachowe, zwłaszcza w przypadku dachów płaskich i stropodachów. Papami można pokrywać beton (zagruntowany wcześniej odpowiednim preparatem bitumicznym), poszycie…
…, stropów i tarasów; papy podkładowe - są cieńsze od pap izolacyjnych, a ich osnowy mają mniejszą gramaturę. Stosowane są jako niezbędne warstwy podkładowe pod papę wierzchniego krycia lub pod dachówki bitumiczne, rzadziej pod blachodachówki, dachówki ceramiczne i cementowe. Używa się ich również do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w fundamentach; papy wierzchniego krycia - stosowane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz