Betony osłonowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Betony osłonowe  - strona 1 Betony osłonowe  - strona 2 Betony osłonowe  - strona 3

Fragment notatki:


2.6.4. Kruszywa specjalne do betonów osłonowych
Z kruszyw specjalnych największe znaczenie mają kruszywa do betonów osłonowych otrzymywane głównie ze skał bardzo ciężkich, o gęstości objętoŚ­ciowej powyżej 2,60 g/cm3.
Do wyrobu kruszyw do betonów osłonowych stosuje się głównie skały magmowe oraz osadowe i metamorficzne. Z uzyskanych stąd kruszyw łamanych najpowszechniej stosowane są kruszywa bazaltowe, granitowe i dolomitowe. Korzystne właściwości mają także betony osłonowe, wykonane z kruszyw otoczak owych lub sedymentacyjnych (piasków i żwirów) odpowiednio frak­cjonowanych.
Jako kruszywo specjalne do betonów osłonowych stosuje się jednak przede wszystkim rudy metali:
Limonit 2Fe2O3 .3H2O, zwany również rudą darniową lub żelaziakiem brunatnym, o gęstości objętościowej 3,7 - 3,8 g/cm3 (tabl. 2-11). Powyżej 180°C limonit traci stopniowo wodę krystaliczną i przechodzi w getyt.
Getyt Fe2O3 H2O o gęstości objętościowej 4,0-4,2 g/cm3i twardości 2 wg skali Mohsa 4,5 - 5,5. Barwa od czerwonej do czarnej, spotyka się też odmiany przezroczyste. Getyt różni się od limonitu niższą zawartością wody.
Hematyt Fe203 o gęstości objętościowej ok. 5,0 g/cm3 i twardości wg skali Mohsa 5,5-5,6. Barwa od czerwonej do niemal czarnej.
Magnetyt FeO Fe2O3 (w skrócie Fe3O4) zawiera do 72% Fe. Gęstość objętościowa 4,9-5,2 g/cm3, twardość wg skali Mohsa 5,5,-6,0. Występuje w postaci krystalicznej jako ośmiościan regularny. Barwa czarna o połysku metalicznym (tabl. 2-11 ).
Z innych skał zawierających żelazo stosowany jest niekiedy ilmenit (tlenek tytanu i żelaza FeO TiO2) i ferofosfor zawierający fosforki żelaza.
Galena PgS, czyli błyszcz ołowiu, zwany również galenitem, zawiera zwykle domieszki srebra i innych metali. Gęstość objętościowa 7,4-7,6 g/cm3. Twar­doŚĆ wg skali M ohsa 2- 3. Barwa ołowianoszara z połyskiem metalicznym. Siarczany stosowane jako kruszywa do betonów osłonowych:
Baryt BaS O 4 o gęstości objętościowej 4,3- 4,7 g/cm3 i twardości wg skali M ohsa 3- 3,5. Ze względu na odporność na wpływy chemiczne i dość częste występowanie baryt należy do najczęściej stosowanych kruszyw osłonowych (tabl. 2-12 i 2-13).
Gips gipssurowy,czyli uwodniony siarczan wapniowy CaSO4.2H2O bywa równieżstosowany jako kruszywo do betonów osłonowych. Jest znacznie mniej skuteczny od barytu, ale zaletą jego jest taniość i łatwość obróbki. Nie należy go jednak stosować do betonów cementowych i elementów narażonych na duże obciążenia lub pracujących stale w temperaturze wyższej od 50°C.
Jako kruszywo do betonów osłonowych stosowany jest również serpen­tynit, boraks, kolemanit i inne. Wybór kruszywa zależy od jego cech technicznych, m.in. od stopnia czystości, gdyż większość domieszek ma wpływ szkodliwy, oraz od dostępności i ceny danego materiału.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz