Właściwości dyspergujących domieszek do betonu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwości dyspergujących domieszek do betonu - strona 1

Fragment notatki:


TEMAT I CEL ĆWICZENIA: Ocena właściwości dyspergujących domieszek do betonu.
DATA: 21.11.2005
PODSTAWY TEORETYCZNE:
Zastosowanie domieszek jest obecnie znacznie szersze niż dodatków. Odpowiednimi substancjami chemicznymi możemy upłynnić konsystencję mieszanki betonowej, co ułatwia transport lub układanie, lub też uplastyczniać ją co nadaje jej nowe właściwości mechaniczne
Stosowanie domieszek zmieniających konsystencję mieszanki betonowej umożliwia:
zwiększenie ciepłości mieszanki betonowej przy tej samej ilości wody zarobowej, co ułatwia transport i układanie,
zmniejszenie ilości wody przy zachowaniu stałej konsystencji, dzięki czemu uzyskuje się beton o wyższej wytrzymałości,
zmniejszenie zużycia cementu (o 10-20%) przy zachowaniu nie zmienionej wytrzymałości.
Rozróżnia się domieszki plastyfikujące (plastyfikatory), pozwalające na zmniejszenie ilości wody w granicach 8-16%, oraz domieszki upłynniające (superplastyfikatory), umożliwiające zmniejszenie ilości wody o 16-30%.
Mechanizmy upłynniania mieszanki mogą być zasadniczo trojakiego rodzaju:
· Elektrostatyczny - polegający na indukcji jednoimiennych ładunków na ziarnach cementu, ich wzajemne odepchnięcie się i uwolnienie wody znajdującej się wewnątrz, tak działa np. żywica naftalenowo - formaldehydowa,
· Hydrofilowy - powoduje zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody, a tymsamym polepsza zwilżalność ziaren cementu, tak działa np. lignosulfonian,
· Smarny - powstawanie na ziarnach cementu warstwy "smarnej", która zmniejsza tarcie między cząsteczkami, przez co poruszają się one swobodniej w mieszance betonowej, tak działa np. żywica melaminowa.
Istnieją też takie domieszki, które powodują powstawanie drobnych (20 - 250 μm) i równomiernie rozłożonych w mieszance pęcherzyków gazu. Powoduje to wzrost mrozoodporności, gdyż woda, która znajdowała się w maleńkich kanalikach wewnątrz betonu (kapilarach) podczas zamarzania zwiększała swoją objętość i tym samym rozsadzała beton. Tymczasem po zastosowaniu domieszek napowietrzających woda ta może wejść w te puste miejsca powstałe podczas reakcji. Jednak stosowanie domieszek napowietrzających powoduje spadek wytrzymałości betonu. Inną grupą modyfikatorów betonu, są domieszki skracające lub przedłużające czas wiązania (lub twardnienia). Powodują one podwyższenie lub obniżenie temperatury. Zwykle do celu przyspieszania stosowało się chlorek wapniowy, jednak powoduje on korozję stali zbrojeniowej, więc można go używać tylko wtedy gdy zbrojenia nie ma. Jego dobrym zamiennikiem okazał się mrówczan wapniowy. Skuteczny jest również azotyn sodowy, ale jest również wysoce toksyczny. Do opóźniania zaś stosuje się związki nieorganiczne, przede wszystkim fosforany, które zmniejszają rozpuszczalność składników cementu, głównie wapna i glinianów i tym samym zmniejszają początkową szybkość wiązania cementu. Niektóre z nich tworzą również warstewki ochronne na ziarnach cementu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz