Technologia betonów i zapraw

note /search

Materiały budowlane - technologia betonu - ćwiczenie 1 - Sito

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia betonów i zapraw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ćwiczenie 1 Materiały budowlane – technologia betonu 10.10.2012r. Grupa 5 Kierunek: Budownictwo sita: 63 31,5 16 8 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0 Σ Pozostaje [g] 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 10,0 157,0 404,0 360,0 50,0 7,0 1000 K1 Pozostaje [...

Technologia betonów i zapraw - ćwiczenie 2 - Kruszywo

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia betonów i zapraw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

dla S4 Wzór BOLOMEY’A Wytrzymałość średnia betonu na ściskanie: , ponieważ klasa betonu to: B – 15 Sprawdzenie: 19,5 15 + 4 Zakładamy, że stosunek cementu do wody: ;więc przyjmujemy Sprawdzenie : ; dla a= - 0,5 więc nie rozpatrujemy innego przypadku. (z tabeli nr1) i Frakcja fn [%] za...

Technologia betonów i zapraw - ćwiczenie 4

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia betonów i zapraw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ćwiczenie 4 Technologia betonów i zapraw Oznaczenie gęstości pozornej kruszywa w cylindrze pomiarowym. Oznaczenie gęstości kruszywa w kolbie Le Chateliera. Oznaczenie gęstości nasypowej kruszyw. 22.11.2012r. Grupa 5 Kierunek: Budownictwo Podczas wykony...

Powłoki żelbetonowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia betonów i zapraw
Pobrań: 777
Wyświetleń: 3836

Stosowanie powłok żelbetowych w wybranych obiektach budownictwa przemysłowego Jednym ze sposobów atrakcyjnego architektonicznie przekrywania parterowych obiektów, np. magazynowych lub użyteczności publicznej jest zastosowanie lekkich, cienkościennych prefabrykatów żelbetowych; stosowane są rożne...

Tarcze żelbetonowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia betonów i zapraw
Pobrań: 2422
Wyświetleń: 8778

Tarcze żelbetowe – przykłady zastosowań i kształtowanie geometryczne Belki - ściany zwane tarczami żelbetowymi są to elementy cienkościenne, obciążone w ich płaszczyźnie środkowej. Elementy tarczowe stosowane są w licznych takich konstrukcjach, jak: zasobniki, silosy, przykrycia i usztywnienia h...

Zbiorniki cylindryczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia betonów i zapraw
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3465

Zarys kształtowania, ustalania obciążeń oraz wyznaczania sił wewnętrznych wg momentowej teorii powłok w zbiornikach cylindrycznych Zbiorniki żelbetowe na ciecze są często kształtowane jako konstrukcje w kształcie kolistej powłoki walcowej, zwanej prościej cylindryczną. Zbiorniki cylindryczne są...

Zbiorniki do materiałów sypkich-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia betonów i zapraw
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2415

Kształtowanie silosów zbożowych i w przemyśle materiałów budowlanych - przykłady i krótka charakterystyka stosowanych rozwiązań Żelbetowe zbiorniki materiałów sypkich składają się z komór okrągłych. kwadratowych, prostokątnych lub wielobocznych. Komory te mogą być wolnostojące lub zblokowane w ...

Zbiorniki skrzyniowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia betonów i zapraw
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2170

Zarys kształtowania zbiorników skrzyniowych oraz uproszczonego wyznaczania sił wewnętrznych w ścianach i dnach Zbiorniki skrzyniowe są konstrukcjami w postaci współodkształcalnego połączenia płyt ścian i den, ukształtowanymi w postaci p...

Domieszki do betonów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia betonów i zapraw
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2107

Domieszka - składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej i/lub stwardniałego betonu. Substancje te dozowane są w ilościach nie przekraczających 0,2-5,0% masy cementu. Dodatek - drobnoziarnisty skł...

Technologia betonów i zapraw-zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia betonów i zapraw
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2464

PROGRAM ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Technologia betonów i zapraw STUDIA STACJONARNE Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do technologii betonów i zapraw, omówienie programu ćwiczeń, literatury i norm , podział na podgrupy. Przeszkolenie studentów z obsługi ...