Technologia betonów i zapraw - ćwiczenie 4

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia betonów i zapraw - ćwiczenie 4 - strona 1 Technologia betonów i zapraw - ćwiczenie 4 - strona 2 Technologia betonów i zapraw - ćwiczenie 4 - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Ćwiczenie 4
Technologia betonów i zapraw
Oznaczenie gęstości pozornej kruszywa w cylindrze pomiarowym.
Oznaczenie gęstości kruszywa w kolbie Le Chateliera.
Oznaczenie gęstości nasypowej kruszyw.
22.11.2012r.
Grupa 5
Kierunek: Budownictwo
Podczas wykonywania ćwiczenia korzystaliśmy z norm:
PN-76/B-06714-06 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości pozornej w cylindrze
pomiarowym.
PN-76/B-06714-02 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości w kolbie Le Chateliera.
PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości
nasypowej i jamistości.
Oznaczenie gęstości pozornej w cylindrze pomiarowym:
Kruszywo o frakcji 8-16
Kruszowy o frakcji 2-8
objętość wody
masa kruszywa
objętość wody z próbką
Obliczenie wyników:
Kruszywo o frakcji 8-16
Kruszywo o frakcji 2-8
Oznaczenie gęstości w kolbie Le Chateliera:
masa prowadniczki z próbką
masa prowadniczki z pozostałą częścią kruszywa
objętość wsypanego kruszywa
Obliczenie wyników:
objętość wody
masa kruszywa
objętość wody z próbką
Oznaczenie gęstości nasypowej:
masa cylindra
Kruszywo o frakcji 8-16
objętość kruszywa
masa cylindra z próbką
Kruszywo o frakcji 2-8
objętość kruszywa
masa cylindra z próbką
Obliczanie wyników:
Kruszywo o frakcji 8-16
Kruszywo o frakcji 2-8
Wyniki końcowe:
Jamistość w stanie luźnym
Kruszywo o frakcji 8-16
Kruszywo o frakcji 2-8
Porowatość kruszywa
Kruszywo o frakcji 8-16
Kruszywo o frakcji 2-8
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz