Kolokwium z technologii betonu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 3640
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium z technologii betonu  - strona 1 Kolokwium z technologii betonu  - strona 2 Kolokwium z technologii betonu  - strona 3

Fragment notatki:

KOLOKWIUM Z TECHNOLOGII BETONU – LABORATORIUM rok akad. 2005/06  1.  Podaj podział kruszyw naturalnych ze względu na wielkość ziaren                - Drobne – średnica ziaren do 4 mm              - Grube – średnica ziaren 4-63 mm              - Bardzo grube – średnica ziaren powyżej 63,5     2.  Podaj definicję frakcji kruszywa – frakcja kruszywa?    Wymiar ziarna opisujemy symbolem d/D oznacza to, że ziarna zatrzymało się na  dolnym sicie d, a przeszło przez sito górne D zestawu sit normowych     3.  Wyjaśnij wyrażenie „frakcja 2/4”    Oznacza to, że ziarna zatrzymało się na dolnym sicie 2, a przeszło przez sito górne 4  zestawu sit normowych    4.  Wyjaśnij wyrażenie „frakcja 1/2”    Oznacza to, że ziarna zatrzymało się na dolnym sicie 1, a przeszło przez sito górne 2  zestawu sit normowych    5.  Co to jest  ”gęstość nasypowa”?    Gęstość nasypowa –  stosunek masy próbki do jej objętości wraz z porami w ziarnach  oraz przestrzeniami międzyziarnowymi. Jest to wielkość charakteryzująca wszelkie  materiały sypkie. Określa się ją w stanie luźnym i zagęszczonym.    6.  Co to jest „gęstość nasypowa w stanie luźnym”; opisz oznaczenie    Gęstość nasypow w st luznym – stosunek różnicy masy probki z pojemnikiem i masy  pustego pojemnika do objętości tego pojemnika    Cylinder o masie ( m1 ) i objętości ( V ) wypełnia się kruszywem sypanym czerpakiem  opartym o górną krawędź aż do przesypania, przy czym krawędź czerpaka nie  powinna w żadnym przypadku znaleźć się wyżej niż 50 mm od brzegu pojemnika. Po  ostrożnym usunięciu nadmiaru kruszywa za pomocą stalowego zgarniaka należy  zważyć wypełniony kruszywem cylinder ( m2 ) z dokładnością do 0,1%.  Gęstość nasypową w stanie luźnym  ρ b   oblicza się ze wzoru :    ρ b= V m m 1 2 −          [Mg/m 3]    ρ b  – gęstość nasypowa w stanie luźnym, w megagramach na metr sześcienny    m1–  masa pustego pojemnika, w kilogramach  m2  – masa pojemnika z próbką do badania, w kilogramach  V  – pojemność pojemnika, w litrach          Opracowanie pytań :   Grupa  VIII   sem IV WILiŚ  KOLOKWIUM Z TECHNOLOGII BETONU – LABORATORIUM rok akad. 2005/06  7.  Co to jest jamistość kruszywa?    Jamistość  –objętość wolnych przestrzeni między ziarnami kruszywa znajdującego się  w pojemniku, obliczona zgodnie ze wzorem:  v= 100 × − p b p ρ ρ ρ   v   - jamistość   wyrażona w procentach  ρ b  - gęstość nasypowa w stanie luźnym, w megagramach na metr sześcienny  ρ p –  gęstość cząstek wysuszonych w suszarce lub wstępnie suszonych, w  megagramach na metr sześcienny 

(…)

… mieszanki betonowej?
46. Opisz metodę badania konsystencji metodą stożka opadowego.
Metoda polega na zagęszczaniu mieszanki betonowej w formie o kształcie stożka ściętego. Po
zdjęciu formy opad stożka mieszanki betonowej stanowi miarę jej konsystencji.
Po przygotowaniu mieszanki, wypełniamy formę w trzech warstwach ,przy każdorazowym
zagęszczaniu mieszanki poprzez 25-krotne uderzenia prętem. Po napełnieniu…
… przestrzeni między ziarnami kruszywa znajdującego się
w pojemniku, obliczona zgodnie ze wzorem:
ρ p − ρb
v=
× 100
ρp
v - jamistość wyrażona w procentach
ρb - gęstość nasypowa w stanie luźnym, w megagramach na metr sześcienny
ρp – gęstość cząstek wysuszonych w suszarce lub wstępnie suszonych, w
megagramach na metr sześcienny
8. Co to jest szczelność kruszywa?
Stosunek objętości materiału szczelnego do całkowitej objętości próbki kruszywa,
czyli obliczenie ilorazu gęstości pozornej i gęstości. Dla kruszyw nieporowatych
szczelność s = 1.
9. Co to jest porowatość kruszywa?
Stosunek objętości porów ziaren kruszywa do całkowitej objętości próbki kruszywa
ρ − ρa
[0 0 ]
p=
× 100 = (1 − s ) × 100
ρ
gdzie:
ρ - gęstość
ρa – gęstość objętościowa (pozorna)
s – szczelność
10. Co to jest nasiąkliwość kruszywa?
Ilość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz